5 juni 2020

Project Kleine Dommel met o.a. stuw bij de A67 afgerond

HEEZE – Op woensdagmiddag 30 mei a.s. is de officiële opening van project de Kleine Dommel. Het beekdal van de Kleine Dommel is afgelopen jaar opnieuw ingericht; ten zuiden van de A67 is een gestuurd waterbergingsgebied gerealiseerd dat ingezet kan worden in tijden van hoogwater. Zo zorgen ze ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Daarnaast is gewerkt aan een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving door in het beekdal de natuur verder te ontwikkelen. De beek is versmald, verondiept en meandert weer op een natuurlijke manier. Hierdoor stroomt het water sneller waardoor er meer variatie in de beek ontstaat. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en vissen de kans krijgen zich hier te ontwikkelen.

DdTM4FTW0AEgX1B
Excursies in beekdal voor geïnteresseerden
Waterschap De Dommel biedt een drietal excursies per fiets aan voor geïnteresseerden om het beekdal te (her)ontdekken. Startlocatie is de Rulse Hoeve aan Rul 31 in Heeze. De excursies zijn van 16.00-18.00 uur. Vanaf 15.45 uur staat een kopje koffie/thee klaar. Ze gaan per fiets naar drie verschillende locaties. De excursies zijn te voet.

 

Het beekdal in drie excursies
Gaat u met ons mee (fiets zelf meenemen)? U heeft keuze uit drie excursies:
• Excursie 1 naar Natte Natuurparels De Hoeven en De Waarden, verzorgd door Mari de Bijl van Brabants Landschap
• Excursie 2 via het Rulse Laarzenpad naar de nieuwe meanders in het beekdal, verzorgd door Jan Vogels en Jos Kerssemakers van Staatsbosbeheer
• Excursie 3 naar de stuw bij de A67, verzorgd door Johan van Vlerken van aannemer Rasenberg

Kiest u voor excursie 1 of 2, maar wilt u toch nog graag de stuw bij de A67 zien? Dan kan dat altijd na afloop van de gemaakte excursies. Aannemer Rasenberg blijft tot 18 uur bij deze stuw staan voor wie nog een toelichting wil hebben over het indrukwekkend bouwwerk. Er staat tot 19.00 uur een hapje en drankje klaar bij de Rulse Hoeve in Heeze.

Laat wat van je horen

*