6 april 2020

Optocht Lindse Bloas met ruim 30 startnummers

30 startnummers

30 startnummers

Carnaval in Blaosdonk begint in De Lindse Blaos
Op carnavalszaterdag 1 maart wordt om 19.30 uur in de parochiekerk van Leende Carnaval 2014 officieel ingeluid met de Carnavalsmis. Ook dit jaar beloofd het weer een mooie viering te worden met passende teksten en toepasselijke Lindse liedjes. Naast de Bakband zorgt ook de jeugd-Raad van Elf voor de muzikale omlijsting. De carnavalsmis wordt dit jaar niet live uitgezonden op Radio Horizon. Wel worden er door de carnavalsvereniging filmopnamen van de eucharistieviering gemaakt, die op zondag 2 maart ’s morgens om 10 uur aan de bewoners van Hof van Leende worden vertoond. Andere belangstellenden zijn hierbij ook van harte welkom!

Optocht in Blaosdonk beloofd weer fantastisch te worden
Terwijl de wagenbouwers, buurtschappen, groepen en individuelen de laatste hand leggen aan hun creaties maakt Blaosdonk zich op voor Carnaval 2014. Aanstaande maandag 24 februari wordt een laatste rondgang langs alle bouwlocaties gemaakt door het College van Burgemeester en Wethouders. Op zondag 2 maart trekken ruim 30 startnummers om 14 uur in optocht van Het Brouwershuis naar Café Roothans.
Hopelijk wordt het maandenlang zwoegen van de wagenbouwers wederom beloond met mooi weer en een grote publieke belangstelling! Wilt u zich nog inschrijven voor de optocht, dan kan dat via de website www.delindseblaos.nl. Inschrijvingen voor de carnavalsoptocht op zondag 2 maart dienen uiterlijk op donderdag 27 februari om 20 uur binnen te zijn. Inschrijven voor de jeugdoptocht kan ook nog op maandag 3 maart van 12.30 uur tot 13.30 uur in Blaospaleis De Meent.

Ziekenbezoek Prins Bram dun Urste en Prinses Annemarie
Volgens goed gebruik zullen Prins Bram dun Urste en Prinses Annemarie ook dit jaar op vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart een bezoek brengen aan de zieke dorpsgenoten. Vanwege privacy-wetgeving wordt het moeilijker om aan namen en adressen te komen. Namen van zieke dorpsgenoten (die thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis verblijven) die een bezoek van het Prinsenpaar, op prijs stellen, kunnen kenbaar gemaakt worden bij Johan Bax (tel. 040-2060856 / 06-52667795 of via secretariaat@delindseblaos.nl).

Wappert er bij u ook al een carnavalsvlag?
In 2011 is door Carnavalsvereniging De Lindse Blaos een nieuwe carnavalsvlag gepresenteerd. Deze fleurige carnavalsvlag in de huisstijl van de carnavalsvereniging (afmeting 100 cm bij 150 cm) is te bestellen via secretariaat@delindseblaos.nl. De kosten van deze vlag bedragen € 11,11. Het zou mooi zijn als tijdens carnaval 2014 bij ieder huis een carnavalsvlag wappert.

Carnavalsvereniging De Lindse Blaos, Johan Bax (secretaris)

Laat wat van je horen

*