20 januari 2020

Optocht Brabantsedag kent vele hoogtepunten

Het publiek geniet van een geslaagde optocht (foto HLS Nu)

Het publiek geniet van een geslaagde optocht (foto HLS Nu)

De vele bezoekers van de Brabantsedag in Heeze hebben vanmiddag kunnen genieten van een optocht met vele hoogtepunten. De wagenbouwers zijn erin geslaagd de gekozen thema’s op uiterst creatieve wijze voor het publiek uit te werken. In twee uur tijd trok een stoet door het dorp van zeer vernuftige, kleurrijke en verrassend vormgegeven wagens, aangevuld met spel en dans door de lopers. Het publiek kwam ogen te kort om de veelheid aan kleur en beweging te bevatten, niet in de laatste plaats door de vele boeiende of grappige details die bij elke wagen de inhoud onderstreepten. Want dat is een belangrijk element bij de wagenbouw: vorm, kleur, beweging, spel, kleding moeten zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zijn en bijdragen aan de uitwerking van het thema.
Op gunstige weersomstandigheden lijkt de Brabantsedag patent te hebben. Ondanks de wolkenlucht viel er niet meer dan een halve spetter regen. De organisatie schat het aantal bezoekers op ruim 40.000. Er hebben zich geen problemen voorgedaan.
De wagenbouwers wachten op dit moment met spanning op de uitslag, die binnen een uur bekend is.

Laat wat van je horen

*