8 juli 2020

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 5

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan ‘Woongebieden Providentia 1e fase
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 22 januari 2013 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 1e fase”  vast te stellen. Het uitwerkingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 31 januari tot en met woensdag 13 maart 2013 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens is het uitwerkingsplan digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunningen

Intrekking omgevingsvergunning

  • De Groote Aa 12 Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis
  • Leenderweg 35A Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis

 Aangevraagde omgevingsvergunning 

  • Kerkstraat 7 Leende: uitbreiden woonhuis
  • Pomperschans 70 Leende: verbouwen van een woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

  • Pomperschans 49 Leende: oprichten garage/berging
  • Ven 1c Heeze: oprichten van een bijgebouw
  • Warande 19 en 21 Heeze: oprichten van een carport

Verkeerszaken

Verkeersmaatregel carnavalsoptochten Leende

Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid op zondag 10 februari 2013:

  • Langstraat ter hoogte van kruising Ven/Heike: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 9.00 en 16.30 uur
  • Zevenhuizen ter hoogte van garage Roothans: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 16.30 en 19.00 uur

Laat wat van je horen

*