6 april 2020

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 29

Bouwvergunningen

Verleende reguliere bouwvergunning
Vlaamseweg 1b Sterksel: oprichten van een opslagloods/werktuigenberging

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning
–    Bert Buijsenstraat 10 Heeze: oprichten van een woonhuis
–    Burgemeester Serrarisstraat 42 Heeze: uitbreiden van een woonhuis
–    Burgemeester van Agtstraat ong. Heeze: oprichten 7 woningen
–    Chijnsgoed 5 Sterksel: gedeeltelijk oprichten van een loods
–    Heezerweg 24 Sterksel: verbouwen van een bijgebouw
–    Herbertuslaan 3 Heeze: plaatsen van zonnepanelen
–    Jan Deckersstraat 45 Heeze: aanleggen van een terras

Verleende omgevingsvergunning
Natte Natuurparel Valkenhorst Heeze: verbeteren waterhuishouding natuurgebied Valkenhorst

Ontwerp omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 17 Heeze
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van de artikelen 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een tijdelijke woonunit op dit adres. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 18 juli 2013 6 weken, tijdens openingsuren, ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heeze.

Melding Activiteitenbesluit
Paaldijk 5, Renheide 8 en Renhoek 8 Leende: verandering van een inrichting. U kunt de melding gedurende zes weken inzien tijdens de openingsuren in het gemeentehuis. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Beleid

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013
Op dinsdag 9 juli heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013.
In de vastgestelde regels wordt een kader gegeven aan hoe de gemeente Heeze-Leende omgaat met deze beleidsvrijheid. Daarnaast zijn de beleidsregels de basis van de werkwijze van de Wmo consulenten en daarmee wordt de rechtszekerheid en gelijkheidsbeginsel geborgd.

Laat wat van je horen

*