13 juli 2020

Openbare bekendmakingen gemeente Heeze-Leende 2013 week 20

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving geen zienswijzen en beschikking omgevingsvergunning

Burgemeester Vogelslaan 3 Leende
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht ten aanzien van de ontwerpbeschikking met betrekking tot de aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Burgemeester Vogelslaan 3 te Leende. De aanvraag betreft het nieuw bouwen van een zeugen- en biggenstal en ligt met ingang van 16 mei 2013 ter inzage in het gemeentehuis.

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Somerenseweg 11 Sterksel: vernieuwen van een voorgevel
 • Ven 2c Heeze: oprichten van een bijgebouw
 • Vicaris van Litsenburglaan 13 Heeze: plaatsen van een opbouw op een bestaande berging

Verleende omgevingsvergunning

 • de Ambachten 116 Heeze: oprichten dakkapel
 • de Plaetse 71 Heeze: oprichten van een natuurpoort
 • de Spinner 6 Heeze: brandveilig gebruik
 • Geldropseweg 40 Heeze: wijzigen van twee bergingen en een pergola
 • Groote Heide A2 Valkenswaard E500/Heeze: oprichten van een ecoduct
 • Kapelstraat 51 Heeze: ontheffing voor het oprichten van een salade- en maaltijdwinkel met een kleine lunchroomfaciliteit
 • Langstraat 15a Leende: oprichten veldschuur/opslagloods
 • Pastoor Gastlaan 2 Heeze: brandveilig gebruik

 Beschikking intrekking vergunning reguliere procedure

 • Deken de Bruijnplein 9 Heeze: betreft het verbouwen van het woonhuis
 • Kapelstraat 48 Heeze: betreft het slopen van een achteraanbouw op deze locatie
 • Henriëtte Pessersstraat 3 Heeze: betreft het oprichten van 10 woningen op deze locatie

Verkeer

Verkeersmaatregel Meentplein Leende
In verband met de verkeersveiligheid wordt het Meentplein voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten verklaard door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 R.V.V. 1990 op zaterdag 29 juni 12.00 uur tot en met zondag 30 juni 24.00 uur.

Burgerzaken

Uitschrijving GBA ‘vertrokken naar land onbekend’
Uit onderzoek van het Klantcontactcentrum van cluster Burgerinformatie is gebleken dat A.L.J. van de Laar Nieuwendijk 14a Heeze niet meer woont op dit adres waar deze volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen (6 mei 2013) om de bijhouding van de persoonslijst op te schorten. Dit betekent dat deze uitgeschreven wordt uit de GBA met als reden ‘vertrokken naar land onbekend’.

Laat wat van je horen

*