23 juli 2018

Open lucht mis pastorietuin

HEEZE – Openluchtmis in de pastorietuin op 20 augustus: 15 Augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
“Dit vieren wij traditioneel in onze pastorietuin op de zondag na 15 augustus. Dus de traditionele viering van Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin is dit jaar op 20 augustus om 11.00 uur. De belangstelling voor deze viering is altijd groot. Wij zien u ook dit jaar weer graag in onze mooie pastorietuin.”

Laat wat van je horen

*