12 augustus 2020

Oorzaken van leerstoornissen bij kinderen met epilepsie verder ontrafeld

Afb 1

Afb 1 Verzwakte netwerkverbindingen binnen de frontaalkwab (rechts in de afbeelding) en vanuit de frontaalkwab met vooral de temporaalkwab.

Op vrijdag 14 juni promoveert Hilde Braakman na een onderzoek bij Kempenhaeghe naar cognitieve stoornissen bij kinderen met epilepsie. Met haar onderzoek aan Kempenhaeghe levert ze een bijdrage aan de kennis over de werking van het brein en de hulp aan mensen die op dit punt problemen hebben.

Kinderen met epileptische aanvallen die ontstaan in de voorste hersenkwab, hebben vaak leerstoornissen, bijvoorbeeld problemen met rekenen, met het geheugen en met aandacht. Hierdoor kunnen deze kinderen niet goed meekomen op school. Neuroloog drs. Hilde Braakman, deed bij Kempenhaeghe met behulp van geavanceerde MRI-technieken onderzoek hiernaar. Ze heeft een aantal oorzaken van die leerstoornissen gevonden.
Bij kinderen met deze vorm van epilepsie blijkt de communicatie tussen verschillende hersengebieden zwak en de opbouw van het hersennetwerk niet efficiënt. Hoe zwakker deze onderlinge communicatie en hoe minder efficiënt de opbouw van het hersennetwerk, hoe ernstiger de leerstoornissen zijn. Als de aanvallen langere tijd optreden, zijn er ook stoornissen zichtbaar in de structurele verbinding tussen hersendelen (de witte stof). In een later stadium treden ook veranderingen aan de hersenschors op.

Het onderzoek levert inzichten op over het ontstaan van cognitieve stoornissen bij deze kinderen. Potentieel levert het ook ‘biomarkers’ op die in een vroeg stadium kunnen aangeven welke kinderen een hoog risico hebben op cognitieve schade en welke niet.

Bekijk hoe de verschillen met scans  worden waargenomen: Analyse van de modulaire organisatie van het brein en het verzwakken van de frontale module bij kinderen met een frontale epilepsie. De analyse is gebaseerd op graaf-theoretische analyse.

Hilde Braakman deed haar promotieonderzoek in Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. Hilde Braakman promoveert vrijdag 14 juni om 12 uur aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Imaging the brain: Neuronal correlates of cognitive impairment in children with frontal lobe epilepsy.’

 

Laat wat van je horen

*