16 juli 2020

Onpartijdige voorlichting

De mening van: Wout Elbers

Wij worden heden ten dage overstelpt met een overdonderende manier van voorlichting, niet altijd even betrouwbaar. Niet iedereen is even argwanend en sommigen tippelen er gewoon in. Hadden ze maar beter op moet letten. En zo gingen zelfs een land en vele banken failliet en moest de Staat ingrijpen met onze belastingcentjes. Met een  betere voorlichting en controle had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Niet alleen op Statelijk maar ook op Gemeentelijk niveau dreigt hetzelfde gevaar. Zo’n  8 maanden geleden ontvingen alle huishoudens  een Gemeentelijk schrijven over de belangrijkheid van een nieuwe breedbandkabel waarmede de indruk kon worden gewekt dat hier ging om een gemeentelijk belang, mogelijk ter ondersteuning van een zakelijk initiatief. Een bewust opgezette fuik zou ook een goede noemer kunnen zijn geweest. Velen liepen achter de muziek aan en het vereiste aantal deelnemers werd bereikt waar tegenover stond een meerderheid van niet-deelnemers maar daar werd gemakshalve eventjes  aan voorbij gegaan. Rest dan nog de financiering van de beloftes en zoals gewoonlijk is dat een procedure van geven en nemen, en net zoals met de politiek moet men tussen de regels door leren lezen. Zelf  betrok ik dan ook  de rol van de Gemeente daarbij en bleef even hangen bij de Gemeentelijke garantie eisen  voor eigen kapitaal bij een eventuele banklening. Let wel het gaat zoals bij alles in de Gemeente om uw belastingcentjes. Maar goed, er moet zo’n 900.000 opgehoest gaan worden en dan blijkt toch, althans volgens mijn mening, dat het initiatief te klein van opzet is om te kunnen slagen en vraagt om een groter deelnamegetal en zelfs samenvoeging op dit gebied met andere gemeentes waar ook dergelijke coöperatieve problemen spelen. Enigszins achterdochtig van aard vraag ik mij af of dit zelfs niet in de opzet is ingecalculeerd. Maar wat blijft er op zo,n moment dan nog over van het lokale enthousiasme  en het gevoel van saamhorigheid. Als de voorspellingen uitkomen zorgen andere factoren er intussen wel voor dat wij in toekomst naar één grote gemeente van 50.000 inwoners toe moeten. Vooralsnog is dat toekomstige treurmuziek waar wij dan weer minder snel achteraan zouden kunnen gaan lopen. Rest dus de vraag: hoe lang blijft uw SHL netje zelfstandig? Intussen is men druk bezig om de benodigde centjes bij elkaar te schrapen o.a met uitgifte van zakenobligaties waarbij men aan  de beoogde deelnemers met behulp van dorpse sentimenten en een hoog rentepercentage alleen nog maar iets van plannen tracht te verkopen. Let wel dat dergelijke obligaties verhandelbaar zijn tegen een op dat moment aanwezige waarde. Het is niet voor niks dat Staatsobligaties juist om die rede een lagere rente garanderen. Want wie is daar beter toe in staat dan de Staat. Zakelijke obligaties daarentegen lokken met een hogere rente maar zijn minder veilig en betrouwbaar  vanwege de risico,s. Vergeet daarbij niet dat de hogere rente van zakelijke obligaties ergens terug verdiend zal moeten worden, wat weer in de verbruikerskosten verdisconteerd moet worden. U bent dan een gedwongen klant geworden, tegen misschien wel hogere kosten om uw eigen rente te kunnen garanderen. klant geworden om uw eigener beter dan de Staat er toe in staat waarbij men zich af kan vragen de dan aanwezige waarde. Tevens zal een hoge rente terug verdiend moeten worden in het product c.q.  verbruikerskosten van de abonnees. Waarbij  het er op gaat lijken dat men zelf meebetaald voor de  hoge rente die ook nog eens fiscaal belast gaat worden.  En wat gebeurt er bij een vroegtijdig faillissement? En dan heb ik het even nog niet gehad over de geraamde kosten  die zoals meer voorkomt wel eens veel te laag ingeschat zouden kunnen zijn en blootgesteld aan manipulaties of, zoals in de titel van dit verhaal, ‘verkeerde voorlichting’. Beloftes zijn nog géén waarheden. Misschien toch: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele  gedwaald? Of met andere partners? Even wachten op betere tijden? Maar vooral: de Gemeente er buiten houden!

Wout Elbers                                     

Laat wat van je horen

*