25 april 2019

Kermis activiteiten bij de Heezer gildes

Heezer gilden Sint Joris en Sint Agatha  (c) margot van den boer

Heezer gilden Sint Joris en Sint Agatha
(c) margot van den boer

HEEZE – Kermismaandag 13 augustus zullen de Heezer gildes traditioneel hun opwachting maken in de straten van Heeze. Vooraf aan de rondgang staat er voor het Sint Joris gilde dit jaar weer het drie jaarlijkse Koningsschieten op het programma.

Het ochtend programma van 13 augustus van het Gildes is als volgt:
Na de gezamenlijke gildemis en vendelhulde vertrekt het Sint Joris gilde naar het gilde terrein “De Santen” gelegen aan het Sint Jorispad. Daar wordt er gestreden tijdens een altijd spannende wedstrijd, wie de komende 3 jaar de Koningsvogel zal mogen dragen. De huidige Koning Jan van Lierop junior zal zijn titel verdedigen. Na de wedstrijd zal er aangeschoven worden aan de koffietafel.

Het gilde van Sint Agatha vertrekt naar haar gilde terrein aan de Zegge in Heeze waar de gildebroeders en zusters zullen strijden om het wisselschild. De strijd zal worden gestreden met een licht gilde geweer. Aspirant gildebroeder Mark Heesakkers, de winnaar van afgelopen jaar zal zijn titel verdedigen. Na de schietwedstrijd zullen de gilde leden van een koffietafel genieten.
Vervolgens zullen de gildebroeders Henry Gerlings 25j., John de Kuster 25j. en Bart Heesakkers 12.5j. worden gehuldigd. Tevens zullen twee nieuwe gilde zusters geïnstalleerd worden.

Na de koffietafels zoeken de gildes elkaar weer op en maken zich op voor een druk middag programma. Allereerst zal het Gilde van Sint Agatha een vendelhulde brengen aan de nieuwe Koning van het Sint Joris gilde dat zal rond 14.00 uur plaats vinden op het grasveld voor de kerk.

Volledige tijdschema
09.00 uur: Gildemis met zang van het koor “Levensvreugde”.
±10.30 uur: -Aanvang Koningsschieten bij Sint Jorisgilde.
-Aanvang schietwedstrijd om het wisselschild bij Gilde van Sint Agatha.
Bij beide gildes zijn toeschouwers van harte welkom.

± 14.15 uur: Start gezamenlijke rondgang van beide gildes door Heeze met vendelhuldes bij:
14.30 uur het gemeentehuis,
15.30 uur zorgcentrum Nicasius
16.30 uur het kasteel
17.30 uur de huisartsen praktijk op Strabrecht waar de rondgang zal worden afgesloten.

Laat wat van je horen

*