25 juni 2019

Kerkkoren Sint Martinuskerk

dgvdgva

Komt u meezingen, het orgel bespelen of dirigeren in de Sint Martinuskerk?

HEEZE – Zoals u inmiddels ongetwijfeld heeft gehoord, is het parochieel Gemengd Koor per 1 januari 2019 opgeheven. Dirigente en organist zien zich om gezondheids- en privé redenen genoodzaakt om hun activiteiten te staken. Dat is heel spijtig. Het bestuur is er niet in geslaagd goede opvolgers te vinden. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is hoog en ook bij hen blijven lichamelijke klachten niet uit. Actieve werving van nieuwe leden heeft niet het zeer gewenste resultaat gehad.

Het Dameskoor kampt met soortgelijke problemen. Het goede nieuws daar is echter dat het Dameskoor probeert door te gaan, op voorwaarde dat een organist en dirigent wordt gevonden.
Voor rouwdiensten blijft het dameskoor beschikbaar. Wanneer er een uitvaart is kan het rekenen op een organist en met hem/haar kan het standaardprogramma worden gegarandeerd.

Het koor Levensvreugde wil zijn bijdrage aan de kerkdiensten blijven leveren. De parochie betreurt deze ontwikkelingen zeer, maar hoopt dat door bundeling van krachten de volkssamenzang zich positief kan ontwikkelen.

“Wij zijn dringend op zoek naar een organist! Wie wil ons helpen?”
U kunt contact opnemen met de pastorie: tel 040 226 1215.

Laat wat van je horen

*