10 december 2018

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)

Zaterdag 9 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof
met medewerking van de Torenzangers.

Zondag 10 december om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden familie Mulder-Smolenaars.
Cinth en Miet Jutten- Meulendijks.
Overleden ouders Verspeek- Vos en hun schoonzoon Henk.
Overleden ouders Schoot- Schoot.

Zondag 10 december om 11.30 uur: doop van Kaat Raaijmakers, dochter van Jaap Raaijmakers en Desiré Umans.
Zondag 10 december om 12.30 uur: doop van Brandon Bunt, zoon van Meindert Bunt en Marion van den Heuvel.

Vrijdag 15 december om 13.30 uur: kerstviering met de leden van de Zonnebloem.
Levende en overleden leden van de Zonnebloem.

Laat wat van je horen

*