20 januari 2020

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 2 november om 16.30 uur: Allerzielenviering in het Leenderhof.

Zaterdag 2 november om 19.00 uur: Allerzielenviering met medewerking van het mannenkoor.
Marietje Verhoeven-Tromp.
Harrie Verduijn.
Jan Bax als jaargetijde en Henrica Bax-van Happen.
De overledenen sinds Allerzielen vorig jaar, voor wie een kerkelijke uitvaart is gehouden. Ze worden met name genoemd en een gedachtenisprentje wordt uitgereikt.
Zondag 3 november om 10.00 uur: hoogmis.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Cinth Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Martinus Roefs en Gertruda Roefs-Thijssen,
Wim van Meijl.
Lies van Meijl.
Piet van Meijl.
Wim Maas en Mia Maas-van den Boom.
Clazien Weekers-Vromans.
Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en hun kinderen Henk en Nelly.
Mien Bax-Hendriks en Frits Bax.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Johannes Noten en Francisca Maas.
Petrus Kerkhofs en Francisca Bax als jaargetijde.
Wim Couwenberg als jaargetijde.
Rieky Snoeijen-van Meijl.
Overleden ouders van Meijl-Verduijn en hun overleden kinderen.
Overleden buurtgenoten van buurtschap “Oostrik” met name, Jan van Dijk, Frits en Mariet van Lieshout- Geven, en Toon de Vries.
Melchior Hendriks en Janus Seijkens.
Overleden ouders de Groot-van der Sande, dochter Riek en zoon Piet.
Adriaan van Hooff en overleden familie van Hooff-Swinkels.
Cor van de Vorstenbosch en Tiny Vorstenbosch-van den Hurk en hun zoon Cor.
MEDEDELING;
Mededeling
(1) In de leeftijd van 79 jaar is overleden: Mariet van Lieshout-Geven. Voor haar was de uitvaartplechtigheid op vrijdag 25 oktober en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Mariet nu opgenomen worden in het eeuwig licht bij de Heer.
(2) Op dinsdag 5 november is er wederom een nieuw seizoen van “0p de koffie/thee  bij de pastoor”. Het is de 11e keer op rij. Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen van de doelgroep is van harte welkom.

Laat wat van je horen

*