29 mei 2020

Kerkberichten van de St.-Petrus ‘Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Vrijdag 15 maart om 10.30 uur: eucharistieviering b.g.v.  50-jarig jubileum van de KBO. De Torenzangers zorgen voor de muzikale omlijsting.

Levende en overleden leden van de KBO.
Zaterdag 16 maart om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Gerard Geven en Maria van Ganzewinkel.
Jan Bax en Hendrika Bax-van Happen.
Hugh Fraser vanwege zijn verjaardag.
Zondag 17 maart om 10.00 uur: hoogmis.
Nelly de Waal.
Mariël Verduijn, Bertha Maas- Maas en overleden ouders Toon Maas en Nel Maas-van Mierlo.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Leni Vlassak als jaargetijde.
Els van Houts als jaargetijde.
Mededeling :
In de leeftijd van 91 jaar is overleden : Annie Verhoeven-Keijsers. De uitvaartdienst was op donderdag 7 maart in onze kerk en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Annie nu rusten in het Licht van de Heer.

Laat wat van je horen

*