18 februari 2020

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

 

Zaterdag 2 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Maria Reiling Reiling-de Vries vanwege de oude buurt.
Jo van Hooijdonk-van der Aa namens het Leenderhof.

Zondag 3 februari om 10.00 uur: hoogmis.
Lies en Kobus van Kuijk.
Clasien Weekers.
Jan Noten als jaargetijde en Miet Noten-Engelen.
Jan-Willem Braun, Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Antonius Hendrix.
Piet van Meijl.
Gerardus van der Palen als jaargetijde, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Toon van Asten en zoon Henk.

Zondag 3 februari om 11.30 uur: gezinsviering die in het teken staat van de dopelingen van de laatste jaren.
welzijn van de dopelingen.

Mededeling
In de leeftijd van 74 jaar is overleden : Riet Kuijpers-Bax, echtgenote van Peter Kuijpers (†). Voor haar was de uitvaartplechtigheid op dinsdag 22 januari en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Riet nu rusten in de vrede van de Heer.

Laat wat van je horen

*