27 januari 2021

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Zaterdag 12 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Tilly Janssen-van den Hemel.
Truus Vlijmincx namens het Leenderhof.

Zondag 13 januari om 10.00 uur: Hoogmis.
Pastoor Tiny de Vries als jaargetijde.
Gerardus Jutten.
Overleden weldoeners van de kerk.
Pastoor Joseph Simkens.
An van der Zanden-Kuijpers als jaargetijde.
Martha van der Laak namens de parochiële siergroep.
Toos Beliën- Rozemeijer als jaargetijde.
Cinth Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Franciscus van Weert en Martina van Veldhoven en hun overleden kinderen.

Mededeling
Met grote voldoening mogen we terugzien op het afgelopen Kerstfeest. Door de vrijwillig(st)ers is veel werk verzet om dit feest ook te doen slagen. De opkomst in de verschillende vieringen was goed tot zeer goed. Elke samenkomst werkt immers verbindend. Bijzondere dank aan de leden van de siergroep, de klusjesgroep, de leden van de verschillende koren, kosters, gezinsviering. Met elkaar hebben we er een fijn feest van gemaakt. Dat willen we toch zo houden !!

Laat wat van je horen

*