17 juni 2019

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende 150913-26 (32)LEENDE – Hoogfeest Openbaring des Heren
Zaterdag om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Gerard en Maria Geven-van Ganzewinkel.
Maria Reiling-de Vries namens de oude buurt.

Zondag 6 januari om 10.00 uur: hoogmis
Rieky Snoeijen-van Meijl.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Sjef Weijers en overleden familie Weijers-de Lepper.
Nelly Evers-Schellekens als jaargetijde.

 

MEDEDELING:
(1) Op dinsdag 8 januari is er weer “Op de koffie/thee bij de pastoor” Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom.


(2) Hartelijk dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat het Kerstfeest in de kerk de kerkgangers heeft aangesproken én de boodschap van Kerstmis zichtbaar en hoorbaar is geworden. Dank aan degenen die zo prachtig hebben gesierd. Dank aan de leden van de verschillende koren die zo stichtend hebben gezongen. Dank aan degene die het koper heeft gepoetst of degenen die gekosterd hebben of degenen die met Kerstmis toezicht in de kerk hebben gehouden.

(3) Op 1e kerstdag hebben 192 mensen de kerk bezocht om naar het kerststalletje én de versiering te komen kijken. De 2e kerstdag waren het er 57. Kortom, het kerstgebeuren blijft aanspreken.

(4) De schoenendoosactie ten behoeve van de kinderen in Gambia is weer een succes geworden. Meer dan 150 dozen zijn bij elkaar gebracht en Nico Maas zorgt ervoor dat die dozen begin volgend jaar in Gambia aankomen. Op deze manier worden vele kinderen gelukkig gemaakt en daar gaat het toch om.

(5) De opbrengst van de Adventsactie is nog niet bekend. Begin volgend jaar hopen we u dit bedrag te kunnen meedelen.

Laat wat van je horen

*