21 oktober 2019

Kerkberichten St Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk
(c) margot van den boer

Op 14 april 2019 is overleden. Fried Hendrickx – Otten Geboren 5 september1928. Voor haar is de uitvaartdienst ( Woord en Gebed ) op zaterdag 20 april om 11.00 uur in de Sint Martinus kerk, Waarna de begrafenis op het parochiekerkhof.
Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Mededelingen
GOEDE VRIJDAG: Op 19 april is er om 15.00 uur een Kruisweg in onze parochiekerk, ook speciaal voor kinderen. Om 19.00 uur vieren zij de plechtigheid van Goede Vrijdag.
PAASZATERDAG: Op 20 april, Paaszaterdag vieren zij de Paaswake om 20.30 uur. Daarin vieren zij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De Paaswake is het grootste feest van de Katholieke Kerk. Tijdens deze viering zullen water en vuur gewijd worden en worden alle overledenen herdacht, opdat zij allen deel mogen hebben aan de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

KINDERWOORDDIENST EN PAASEIEREN ZOEKEN OP EERSTE PAASDAG: Op Paaszondag 21 april is er in de H. Mis van 11.00 uur een kinderwoorddienst. Na de H. Mis is er paaseieren zoeken in de pastorietuin voor alle kinderen. Ze worden hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Woensdag 17 April geen Eucharistieviering vanwege Chrismamis in Den Bosch

Donderdag 18 April 19.00 uur Eucharistieviering (WITTE DONDERDAG)
Intentie: Ter ere van de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven.

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG 15:00 uur KRUISWEG (speciaal ook voor de kinderen)
Vrijdag 19 april 19:00 uur GOEDE VRIJDAG VIERING

Zaterdag 20 April PAASWAKE 20:30 uur Eucharistieviering,
Intenties: Jack en Zus van de Paal-Smiggels; Tinus en Sisca van de Kruis-v.d. Paal en zoon Tiny; Jan Balkestein;

Zondag 21 April 1e PAASDAG 11.00 uur Eucharistieviering,
Intenties: Marietje Snoeijen-van de Laar; Germaine Jansen; Harrie van de Paal (van de Rul); Frans van Meijl, Ineke Mutsaerds-van Meijl en kleinzoon Joris; Willi Schepers-Riki Baakman; Ad en Jo Vertogen-Scheutjens; Joseph Paul; Henk Doezé;

Maandag 22 april 2e PAASDAG 11.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 23 April 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 24 April 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 25 April 08.30 uur Eucharistieviering

Laat wat van je horen

*