1 oktober 2020

Kerkberichten Heeze, St. Martinuskerk

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Woensdag 07 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 08 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Op 3 augustus 2019 is overleden. Greet Deelen – Rooijakkers. Geboren 14 augustus 1933 te Geldrop. Voor haar is de uitvaartplechtigheid op donderdag 8 augustus om 10,30 uur in de Sint Martinus kerk, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Zaterdag 10 augustus 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Nico en Francien van den Boogaert-van den Broek;

Zondag 11 augustus 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Dorus en Dora van der Worp-van Hienen; Ellen Jansen;

Maandag 12 augustus (kermismaandag) 09.00 uur Gildemis St. Joris en St. Agatha. Iedereen is van harte welkom.

Dinsdag 13 augustus 08.30 uur Eucharistieviering,

Woensdag 14 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 15 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Mededelingen

Openluchtmis in de pastorietuin: Maria Tenhemelopneming
De traditionele viering van Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin is dit jaar op zondag 18 augustus om 11.00 uur met medewerking van de Gildes Sint Agatha en Sint Joris, de Fanfare Sint Nicasius en het Koor Levensvreugde. De belangstelling voor deze viering is altijd groot. Wij zien u ook dit jaar weer graag in onze mooie pastorietuin.

Oproep zangers voor 18 augustus
In de viering op 18 augustus in de pastorietuin zal het koor Levensvreugde zingen. Wij doen weer een oproep voor zangers die het koor voor deze gelegenheid willen komen versterken. Sjef Seuntiëns zorgt voor de muzikale begeleiding en Jack van Weert zal dirigeren. Er is een generale repetitie op dinsdag 13 augustus van 09.30 – 11.00 uur hier in onze kerk. De dienst van 18 augustus in de tuin begint om 11.00 uur. Alle mensen die mee willen zingen bij deze gelegenheid worden van harte uitgenodigd voor de repetitie en de viering.

Laat wat van je horen

*