13 juli 2020

Informatiebijeenkomsten over de Wmo in Sterksel en in Leende

HEEZE – LEENDE – STERKSEL – Na de informatiebijeenkomst door PvOJ over Wmo in Heeze is besloten ook een avond in Sterksel en Leende te houden.

Op dinsdag 4 november van 19.00 uur tot 20.30 uur organiseert PvOJ een informatieavond over de Wmo 2015 in het dorpshuis Valentijn in Sterksel. Een dag later op woensdag 5 november van 14.00 uur tot 15.30 uur wordt dezelfde informatie nogmaals gegeven in het Brouwershuis in Leende.

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) zal informatie geven over de veranderingen op het terrein van de AWBZ, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige Zorg (Wlz), de participatiewet en de jeugdwet. De PvOJ is hier zeer intensief mee bezig geweest en heeft deze informatie al eerder in dorpshuis ’t Perron in Heeze gegeven.

Zuidzorg en Huishoudelijke Hulp & Co geven informatie over de veranderingen op het terrein van de Huishoudelijke Hulp. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. Ook is de PvOJ zeer geïnteresseerd in de opvattingen die er leven onder de bevolking. Het hoofdonderwerp van de bijeenkomsten is de Wmo. De bijeenkomst is openbaar en gratis. De PvOJ verwelkomt u graag.

Laat wat van je horen

*