31 maart 2020

Inburgeringscursus nu ook voor Nederlanders

HEEZE – LEENDE – Bij een inburgeringscursus denkt men vaak in de eerste plaats aan cursisten die van buiten Nederland komen. Maar ook voor mensen die binnen Nederland verhuizen is er nu een inburgeringscursus. De Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’ biedt nieuwe inwoners van de gemeente Heeze-Leende een inburgeringscursus van twee avonden aan, opdat zij zich daadwerkelijk ingezetene van de gemeente kunnen voelen.

Inburgering

Wat weet u van 'ons' kasteel? (c) margot van den boer

Wat weet u van ‘ons’ kasteel?
(c) margot van den boer

Wie uit Zeeland naar Groningen verhuist of uit Den Haag naar Brabant komt, moet vaak wennen aan heel andere gewoontes en een andere cultuur. De Brabantse identiteit is nu eenmaal een andere dan de Haagse. Vaak duurt het jaren voordat de nieuwkomers de plaatselijke gebruiken en de geschiedenis van hun nieuwe woonplaats kennen. De Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten, gevestigd in de Brabantse gemeente Heeze-Leende, biedt daarom de nieuwkomers in de gemeente een inburgeringscursus aan. Hierin zullen de geschiedenis van Brabant en van het lokale gebied worden behandeld, de ontwikkeling van de dorpen en buurtschappen, de regio, het dorpsleven vroeger en nu, tradities – waaronder de kermis en carnaval – de gildes, de Brabantsedag, het woordgebruik en lokale uitdrukkingen. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de cursus zich als echt ingeburgerd kunnen beschouwen als zij op zijn minst een aantal lokale woorden en uitdrukkingen gebruiken.

De cursus
De cursus bestaat uit twee avonden van 20.00 tot 22.00 uur, te weten maandag 27 maart en maandag 3 april. Hij wordt gegeven in de Heemkamer, De Pompenmaker 6, 5591 NE Heeze. Docenten zijn leden van de Heemkundekring en leden van de diverse organisaties, zoals de gildes en de Brabantsedag.

Sint Agatha en Sint Joris samen op pad

Sint Agatha en Sint Joris samen op pad                (c)margot van den boer

De cursus is gratis; hij is bestemd voor iedereen die niet oorspronkelijk uit Heeze-Leende komt. Belangstellenden kunnen zich bij de Heemkundekring opgeven op mailadres hkkhlz@gmail.com . Omdat de cursus voor een deel interactief is, is het aantal plaatsen beperkt. Als er meer belangstelling is dan het aantal plaatsen, zullen de resterende leden op een wachtlijst worden geplaatst voor een volgende cursus.

 

De Heemkundekring
De Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’ bestudeert de geschiedenis en de achtergronden van het gebied van de voormalige Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten alsook die van Geldrop. Zij geeft een periodiek uit ‘Heemkronyk’ en publiceert regelmatig interessante boeken. Voorts organiseert zij lezingen en tentoonstellingen.

Laat wat van je horen

*