8 augustus 2020

Hoge Raad: oproepkrachten minsten drie uur uitbetalen

Werknemers met een nulurencontract of een contract van minder dan 15 uur per week opgelet: de Hoge Raad bepaalde 3 mei 2013 dat je werkgever je voor elke oproep voor minstens drie uur moet uitbetalen. Ook als hij je meerdere keren per dag inschakelt. En zelfs als dat betekent dat die periodes van drie uur elkaar overlappen.
“Een grote overwinning,” noemt Jola Boot van Advocatenkantoor Varrolaan het arrest. Het  kantoor voerde op verzoek van FNV Bondgenoten de procedure. FNV Bondgenoten begon de zaak in 2008 voor een taxichauffeuse. Zij diende een loonvordering bij haar ex-werkgever in. Als ze binnen drie uur meerdere keren werd opgeroepen voor een korte rit, kreeg ze slechts eenmaal drie uur uitbetaald.

Wet Flexibiliteit & Zekerheid beschermt flexwerker

De wet Flexibiliteit & Zekerheid bepaalt dat je voor elke oproep 3 uur betaald moet krijgen, dus ook als je binnen die tijd maar een half uur hebt gewerkt. Door het arrest van de Hoge Raad is nu duidelijk dat deze wetsbepaling óók geldt als je meerdere keren wordt opgeroepen. De werkgever moet telkens drie uur uitbetalen, zelfs als er overlap in die uren zit en als je daardoor meer uren betaald krijgt dan je beschikbaar was.

Eerder vonnis vernietigd

In het voorbeeld van de taxichauffeuse: zij werd zes keer opgeroepen binnen 12 uur, en werkte 7,5 uur. Ze kreeg 12 uur betaald, maar volgens deze uitspraak zou dat 18 uur (6 keer 3 uur) moeten zijn. Het eerdere vonnis van de rechtbank in Leeuwarden dat de werkgever gelijk gaf, heeft de Hoge Raad vernietigd. De rechtbank in Den Bosch moet  de loonvordering van de taxichauffeuse opnieuw gaan bekijken.

Betere roosters en contracten

Jola Boot van Advocatenkantoor Varrolaan: “We hebben nu principieel gelijk gekregen van de Hoge Raad. De Flexwet is bedoeld om mensen met tijdelijke en onzekere contracten te beschermen. De afgelopen jaren is de flexibiliteit echter doorgeschoten in het voordeel van de werkgever. Je ziet de laatste tijd dat rechters die scheefgroei weer rechttrekken.”

Bron: FNV

Laat wat van je horen

*