18 januari 2020

Het Nieuwe Rijden werkt samen met ITAS Systems

Brandstofkosten besparen met de tachograaf

De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de 3500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. De tachograaf is bedoeld om de naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Maar de tachograaf biedt ook waardevolle informatie over de rijstijl van de chauffeur. ITAS Systems BV. (Internationaal Tacho Analyse Systeem) ontsluit deze waardevolle informatie naar haar klanten wat hen de mogelijkheid biedt om brandstof te besparen, schade te reduceren, uitstoot van CO2 te verlagen en veiligheid in het verkeer te vergroten. Om deze reden is het Instituut van Duurzame Mobiliteit in 2013 een meerjarige samenwerking met ITAS aangegaan vanuit het beleidsprogramma Het Nieuwe Rijden, dat als doel heeft de CO2-uitstoot met 1 Megaton te verlagen in het Nederlandse verkeer.

Samenwerking
Door het partnership ITAS Systems en Het Nieuwe Rijden, wordt daadwerkelijk gestreefd naar het verminderen van CO2 uitstoot door gedragsverandering van de chauffeurs. Duurzaam rijden is besparen op brandstof, waardoor gemiddeld per chauffeur 3.8 ton CO2-reductie plaatsvindt. Zonder investeren in hard- of software, kunnen transportbedrijven daarmee toch een groot verschil maken.

Enkel de dienstverlening zijn kosten!

Hoe werkt het?
De analyses werken met de standaard onboard tachograaf- systemen. Periodiek analyseren en rapporteren van het rijgedrag van chauffeurs staat aan de basis, het belangrijkste daarbij is dat daardoor een blijvend effect realiseerbaar is. Ook zijn de HNR analyserapporten uiterst geschikt voor Opleidingsinstituten voorafgaande aan een Opleiding en Training en daarnaast toepasbaar voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Resultaat: brandstofbesparing, minder onderhoudskosten en langere levensduur wagenpark
Naast het besparen van brandstof ook het beperken van de onderhoudskosten en gelijktijdig het verlengen van de levensduur van het wagenpark. En natuurlijk: veiliger rijden, minder schades en ongevallen waardoor beheersbare premies en hogere werknemerstevredenheid.

Laat wat van je horen

*