27 februari 2020

Het is zover: Glasvezel in het buitengebied van Heeze, Leende en Sterksel

HEEZE – LEENDE – HSLnet is hartstikke trots dat we gestart zijn met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De HSLnet-slogan ‘Spil in onze leefbare gemeenschap’ doen we eer aan, nu ook de bewoners van ons buitengebied van de vele voordelen van glasvezel gaan profiteren.

Het aan te sluiten gebied wordt aangelegd in drie fases. Momenteel is de aanleg van Fase 1 gestart en we verwachten dat eind mei 2019 alle woningen die zich hebben aangemeld in Fase 1 aangesloten zijn.

Status aanmeldingen fase 2

De afgelopen weken hebben de informatieavonden plaatsgevonden. Deze avonden zijn weer druk bezocht door de bewoners van de betrokken clusters. Er kan al een eerste telling worden gemaakt naar aanleiding van de avonden, zichtbaar in onderstaande tabel. Bekijk deze pagina voor het overzicht van het aansluitgebied met clusters.

Aanmelden voor een glasvezelaansluiting voor de woningen in fase 2 is inmiddels verstreken.

Onderstaande gegevens zijn bijgewerkt t/m 29 april

70% aanmeldingen

“De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied is erg kostbaar. Vandaar dat de grote, commerciële partijen hier letterlijk ver vandaan blijven. De gemeente Heeze-Leende heeft daarom destijds bewust gekozen voor de oprichting van een coöperatie, die wél het buitengebied wil aansluiten op het glasvezelnetwerk. Maar ook voor een coöperatie zijn de kosten voor aanleg hoog. Daarom hebben we als HSLnet echt 70% deelname per cluster nodig om de aanleg te kunnen financieren. Het is dus van groot belang dat bijna alle bewoners in een gebied meedoen en een aansluiting nemen.”

Clusters

Het totaal aan te sluiten woningen in het buitengebied is onderverdeeld in clusters. Ieder cluster krijgt een eigen tijdsplanning voor het aanmelden en aansluiten. Benieuwd naar de verdeling van de clusters en of uw woning binnen één van deze clusters valt? Bekijk hier het overzicht van clusters.

Praktische informatie

“Om 70% deelname per cluster te garanderen, vragen wij u een overeenkomst te sluiten met HSLnet waarin u aangeeft dat u een glasvezelaansluiting wilt. In deze overeenkomst gaat u ook akkoord met de eigen bijdrage voor een aansluiting.

Daarnaast kunt u vast een abonnement afsluiten met één van onze drie serviceproviders die diensten leveren over het netwerk van HSLnet. Het gaat om Plinq, TriNed of VAIBR. Zij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk actief gebruik kunt maken van hun glasvezeldiensten. ”

Laat wat van je horen

*