2 juni 2020

Heeze-Leende blij met steun in de rug voor A2 en A67

De gemeente Heeze-Leende ligt in de oksel van de snelwegen A67 en A2 en ervaart dagelijks de problemen van de filevorming op deze wegen.  De moties van Provinciale Staten van Brabant en Limburg zijn daarom een steun in de rug bij de jarenlange strijd om de fileproblematiek onder de bestuurlijke aandacht te brengen.
De Provinciale Staten van Brabant en van Limburg hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de bezuinigingsvoorstellen van de A67 ongedaan te maken en om te komen tot een aanpak van de A2 tussen Eindhoven en Weert.
“Wij zien deze moties als een belangrijke steun in de rug. Wij strijden er al jaren voor om de problematiek van de A2/A67 onder de bestuurlijke aandacht te krijgen,” aldus wethouder Jos van Bree. “Heeze-Leende ervaart dagelijks het niet goed functioneren van deze snelwegen. Het vele sluipverkeer gaat ten koste van de leefbaarheid. Het gaat namelijk niet alleen om grote hoeveelheden personenauto’s maar ook om zware vrachtwagens die dagelijks door de kernen Heeze, Leende en Sterksel rijden. Het zware verkeer is niet alleen desastreus voor de leefbaarheid. Ook het vestigingsklimaat voor ondernemers en nieuwe inwoners is door de slechte bereikbaarheid verre van optimaal.”
De gemeente Heeze-Leende hoopt van ganser harte dat minister Schultz van Haegen gevoelig is voor de argumenten die de beide Staten aangedragen. Zij wil graag in overleg komen met de minister om de problematiek, waar Heeze-Leende al jaren mee kampt, eindelijk op te lossen.

Laat wat van je horen

*