17 juni 2019

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Mededelingen

Zaterdag 12 jan. is er een gezongen eucharistieviering om 19 00 uur met medewerking van het zangkoor.
De opgegeven intentie voor deze dienst is voor Toon de Brouwer v.w. zijn trouwdag.

De Kerstactie voor de eigen missionarissen en ontwikkelingshelper heeft de mooie som van € 503,05 opgebracht.
Namens hen hartelijk dank daar voor!

Laat wat van je horen

*