16 september 2019

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)STERKSEL – Op zaterdagavond, 2 juni, zal mgr. R. Mutsaerts in de viering om 19.00 uur het sacrament van het vormsel toedienen aan 15 vormelingen uit deze geloofsgemeenschap. De dienst wordt opgeluisterd door de muziekgroep Blue Band.
De intenties voor deze dienst zijn voor: Henri van Asten en Bart Pijnenburg, opa’s van Julia en Sanne van Asten.
Mariëlle Verduijn namens vormelingen Elke en Renske.

Op zondag 3 juni zullen in de viering om 10.30 uur 14 kinderen uit onze geloofsgemeenschap hun eerste communie ontvangen. Deze dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de communicanten én een gelegenheidskoortje van kinderen o.l.v. juffrouw Els.
Als misintenties:
Jan en Anneke Geraets-Hendriks en Mathieu Langers namens communicant Roy Geraets.
Henri van Asten en Bart Pijnenburg, namens communicant van Lisa van Asten.
Mariëlle Verduijn, namens communicant Mart Verduijn.

De openschaalcollecte voor de Week Nederlandse Missionarissen, afgelopen zondag, heeft de mooie som van € 160,99 opgebracht! Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Laat wat van je horen

*