31 maart 2020

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: D66

d66_logo emailD66 wil ook graag onze vragen beantwoorden.

 

D66 heeft de volgende kandidaten op de lijst:

1)Pieter van der Stek (lijsttrekker) Leende
Lillian Keijzer lijstnummer 2 HR2)Lilian Keijzer Leende

Mark Klerks

Mark Klerks

3)Mark Klerks Sterksel
4)Kristal Schuffelen-Oehlen Heeze
5)Jan Bierings Leende
6)Yolande van der Veer Heeze
7)Joris Logtens Leende
8)Kees de Wit Leende
9)Hans Voets Heeze

 

 

Pieter van der Stek lijsttrekker HR

Pieter van der Stek, lijsttrekker en wethouderskandidaat D66

 

 

at is uw speerpunt tijdens de verkiezing?

“Te komen tot een breed gedragen coalitieaccoord op hoofdlijnen met veel ruimte voor initiatieven van onze inwoners.”

Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?   “3 a 4”

 

 

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?

“Wij willen graag deelnemen aan een coalitie met partijen die ook een zo groot mogelijk draagvlak in de raad willen voor een accord op hoofdlijnen met veel ruimte voor burgerinitiatief.”

 

Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)

“Een coalitie met een heel groot draagvlak in de raad.”

 

Omschrijf de huidige gemeente Heeze-Leende

“Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn vier dorpen met een geheel eigen, ijzersterk uitgedragen identiteit. Bestuurlijk heet het gemeente Heeze-Leende, D66 denkt dat onze dorpen elk voor zich een dermate sterke indentiteit hebben dat deze elke mogelijke toekomstige bestuursvorm overleeft. De mooie gastvrije dorpskernen zijn plaatjes op zich en de sterke binding die men voelt is vooral in het eigen dorp.
We wonen in een prachtige gemeente, waar de brainport regio bewoners graag komen uitblazen en dat is niet voor niets.
Wij willen werken aan de best mogelijke toekomst voor onze dorpen binnen de brainport regio!”

Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?

“Op onze site heeze-leende.d66.nl vindt u ons doorkijkje naar 2030.”

Wat is uw motto?  “Sterk met elkaar.”

 

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?

“Het werk van de Stichting Vrienden van de Bibliotheek een mooi voorbeeld van een eigen initiatief van de inwoners.”

Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?

“De verregaande versplintering binnen de raad.”

Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)

“Leende : seniorenwoningen creeeren bij het MFA
Leenderstrijp: realiseren van een zogenaamd “Knarrenhof” , een groep seniorenwoningen gesitueerd in een of meerdere boerenschuren bij elkaar, die gezamenlijk hun zorgbehoeften invullen.
Heeze : herindeling van het centrum zodat het weer de authentieke  bourgondische uitstraling krijgt die de Parel van Brabant verdient!
Sterksel: verbetering van de infrastructuur en een goede aansluiting met de Kloostervelden.
Bruggerhuizen: bezorging van de Parel!”

Laat wat van je horen

*