17 juni 2019

Gemeentelijke brandweer gaat over naar de Veiligheidsregio

Over naar de Veiligheidsregio

Over naar de Veiligheidsregio

Per 1 januari  2014 gaat de brandweer van Heeze-Leende over naar de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Deze lang voorbereide overgang naar de regio is een wettelijke verplichting die voor alle korpsen in Nederland geldt. Op dinsdagavond 17 december werd in de brandweerkazerne in Heeze in een informele sfeer afscheid genomen van de gemeentelijke brandweerkorpsen van Heeze en Leende. Die avond waren beide korpsen van Heeze en Leende nog eenmaal bijeen als gemeentelijke brandweer.
In de kazerne werden burgemeester en wethouders en de ruim veertig brandweervrijwilligers welkom geheten door het hoofd brandweer Björn Gadet. Onder zijn leiding gaan vanaf het nieuwe jaar niet alleen het korps van Heeze-Leende, maar ook die van de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Bergeijk in de Veiligheidsregio fungeren.

Na de opening richtte burgemeester Paul Verhoeven een dankwoord aan de aanwezigen en sprak met trots over de moed, inzet en trouw van ‘zijn’ brandweermensen. Verhoeven: “Het hele regionaliseringsproces is niet zonder slag of stoot gegaan en de verwachting is ook dat 2014 niet zonder hobbels zal verlopen. Maar toch is er ook vertrouwen. Vertrouwen in elkaar én de goede band met de gemeente die ook ná de regionalisering zal blijven.”
Als officiële handeling ontvingen de brandweermensen deze avond allemaal hun ontslagbrief en meteen erna hun nieuwe aanstelling.

Laat wat van je horen

*