28 februari 2020

Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2014

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-leende 2014’ is op 25 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is een aantal beroepen ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 juli 2015 een aantal van deze beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraak moet het bestemmingsplan op onderdelen worden aangepast. Daarnaast is de Verordening ruimte 2014 sinds de vaststelling van het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd (hoofdzakelijk voor veehouderijen). Deze wijzigingen moeten verwerkt worden in het bestemmingsplan. Verder kunnen de ontdekte foutjes in het bestemmingsplan worden hersteld en enkele nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen (vastgestelde postzegelplannen en wijzigingsplannen). Gelet hierop heeft het college besloten om de procedure te starten tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan. De eerste stap in de procedure is het selecteren van een stedenbouwkundig bureau. Drie bureaus wordt gevraagd een offerte uit te brengen, waarna één bureau de opdracht zal krijgen. Daarna volgt de gebruikelijke procedure van voorontwerp, ontwerp en vaststelling.

Laat wat van je horen

*