13 augustus 2020

Feiten en cijfers darmkanker

LOGO_MLDSIn 2015 werd er bij 15.550 Nederlanders de diagnose darmkanker gesteld. Daarmee is darmkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

 

Incidentie

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 20 mensen in zijn of haar leven darmkanker. In 2015 kregen in Nederland 8.870 mannen en 6.680 vrouwen darmkanker.

Bij ongeveer 70% van de patiënten zit de tumor in de dikke darm: darmkanker (coloncarcinoom). De andere 30% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom).

 

Aantal mensen met darmkanker neemt toe

Het aantal mensen met darmkanker neemt toe. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 waardoor meer mensen met kanker opgespoord worden. Ook heeft ons Westerse leefpatroon invloed op het steeds vaker voorkomen van deze ziekte.

Darmkanker komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. Ongeveer 80% van alle patiënten is bij diagnose 50 jaar of ouder. Ook op jongere leeftijd kan echter darmkanker optreden.

 

Tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden

Darmkanker is de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden. Ieder jaar overlijden bijna 5.000 mensen aan darmkanker. Dit aantal neemt in verhouding af, onder andere door betere behandelingsmogelijkheden. Ook worden steeds meer mensen bekend met klachten die kunnen wijzen op darmkanker.

 

alarmsignalen

Wees alert op signalen

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Op tijd naar de huisarts gaan is dus heel belangrijk.

Iets minder dan de helft van de patiënten wordt gediagnosticeerd in een relatief vroeg stadium, waarbij de kanker beperkt is tot de darm (stadium I of II). Bij de andere helft van de patiënten is er uitbreiding buiten de darm naar lymfeklieren rond de darm (stadium III) of naar andere organen (stadium IV).

 

Meer weten over onze onderzoeken?
http://vicinity.picsrv.net/7063/c51a0ff46de82d0f542a84c071d8cb11/17060

 

bron: MLDS

Laat wat van je horen

*