24 februari 2019

30e Heezer Fiets Weekend: 5, 6 en 7 augustus 2017

HEEZE – Het is alweer 30 jaar geleden dat gestart werd met het eerste Heezer Fietsweekend. Dit is wel een vermelding waard omdat al die jaren door vele vrijwilligers een bekend evenement op de kaart is gezet. Wat begon als een familiefietstocht voor veel Heezenaren is inmiddels uitgegroeid tot een fietsweekend voor veel fietsliefhebbers van Heeze en omgeving, maar ook ver daar buiten. Uit alle windstreken van Nederland (zelfs België en Duitsland) mogen zij deelnemers welkom heten op ons fietsweekend.

fietsen in de natuur (c) margot van den boer

3 dagen fietsen
(c) margot van den boer

Iedereen kan al fietsend genieten van de fraaie, bosrijke omgeving van Heeze. “Elk jaar proberen we weer 3 nieuwe routes samen te stellen welke volledig zijn uitgepijld en die langs diverse horecagelegenheden komen zodat men zelf kan beslissen wanneer men een pauze wil maken. Zo ontstaat een goede combinatie tussen sportiviteit, gezelligheid en ontspanning. Doordat een flink aantal deelnemers in het bezit is van een E-bike gaat het grootste gedeelte van de tochten over verharde fietspaden. Een enkele keer moeten we gebruik maken van een semi-verhard pad. Dus geef elkaar de ruimte en denk aan ieders veiligheid. Dagelijks kunt u kiezen uit een route van 30, 45 of 60 kilometer.
Het Heezer Fietsweekend wordt als driedaagse zeer gewaardeerd doordat alles zeer goed georganiseerd is. Het aantal deelnemers ligt dagelijks tussen de 350 en 500, waardoor er een goede en gezellige sfeer ontstaat zonder dat het te massaal wordt. Samen met uw gezin, vrienden en kennissen maakt u van een fietsdag een feestdag. Bent u alleen, sluit u dan aan bij een groepje, dat geeft nooit problemen.
U kunt dagelijks vertrekken vanaf sportpark ’t Lambrek, Sterkselseweg te Heeze tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om uiterlijk 18.00 uur wordt iedereen terug verwacht. Het inschrijfgeld is ongewijzigd en bedraagt voor drie dagen fietsplezier slechts € 9,00 per persoon voor volwassenen. Bij daginschrijving bedragen de kosten € 3,50 per persoon. Kinderen van 6 t/m 12 jaar betalen slechts € 1,00 per dag. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis deelnemen. Alle deelnemers krijgen een vlaggetje waardoor ze goed herkenbaar zijn. Onderlinge contacten tussen de deelnemers komen daardoor gemakkelijker tot stand. Voor evt. pech onderweg is een reparatiewagen oproepbaar en zijn er ook EHBO-ers aanwezig.
Iedere deelnemer ontvangt een leuke attentie bij inlevering van een afgestempelde deelnemerskaart ter herinnering aan het 30e Heezer fietsweekend.” Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Leny Thijs, tel. 040 226 3746 of e-mail: t.thijs@upcmail.nl of bezoek onze web-site: www.tcheeze.nl .

Ontmoetingsbijeenkomst voor mensen met een stoma

REGIO – Op dinsdag 18 juli 2017 is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden.
De bijeenkomst vindt plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven.
De eerstvolgende bijeenkomst in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond vindt plaats op dinsdag 1 augustus eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun omgeving is contact met andere stomadragers belangrijk. Zij begrijpen hoe het is om met een stoma te leven. De Nederlandse Stomavereniging houdt daarom regelmatig bijeenkomsten in de regio zodat leden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast krijgen bezoekers veel informatie over leven met een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn ook bestuursleden aanwezig. Zij kunnen vragen beantwoorden over verenigingszaken of onderwerpen die te maken hebben met het hebben van een stoma.

Voor vragen over deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden contact opnemen met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 06 53 58 13 49 of
Kees van Liempd, regiobestuurslid van de Nederlandse Stomavereniging,
tel: 040 283 79 04.
Meer weten over het werk van de Nederlandse Stomavereniging? Kijk eens op www.stomavereniging.nl. Onder nieuws en agenda zijn alle bijeenkomsten in alle regio’s te vinden.

Uitnodiging informatieavond SDE+ subsidie voor bedrijven, verenigingen en andere organisaties

HEEZE – LEENDE – Dinsdagavond 4 juli 2017 organiseren de gemeenten Someren, Asten en Heeze-Leende in samenwerking met de provincie Noord- Brabant een informatiebijeenkomst SDE+. Bent u ook grootverbruiker van stroom, heeft u een netaansluiting >3 x 80Ampère en overweegt u bijvoorbeeld zonnepanelen aan te leggen, dan is deze avond voor u zeer interessant.

Tijdens deze informatieavond legt een onafhankelijk expert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) uit. Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden maakt de onafhankelijke expert u duidelijk waar u rekening mee moet houden bij de aanleg van zonnepanelen. De expert legt daarnaast uit hoe u het beste de aanvraag van de SDE+ subsidie kunt indienen. Op de informatieavond komen ook verschillende financieringsmogelijkheden voor de aanleg van de zonnepanelen aanbod. Aan de hand voor een voorbeeld situatie probeert een expert dit u verder uit te leggen.

De presentatie is zo opgebouwd dat u deze na deze avond kunt gebruiken als handleiding. Tevens wordt een rekentool beschikbaar gesteld waarmee u later snel kunt uitrekenen of ook uw situatie zich leent voor zonnepanelen in combinatie met SDE+ subsidie. Er zijn meerdere experts aanwezig. Voor een snelle eerste scan van uw situatie is het verstandig uw energie- en netkostenrekening mee te nemen.

Graag zien wij u op dinsdagavond 4 juli 2017, aanvang 19:30 uur, in het Sociaal Cultureel Centrum “de Ruchte” aan de Laan ten Roode 71 in Someren. Inloop vanaf 19:15 uur. Het plenaire gedeelte start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Aansluitend kunt u op de informatiemarkt in de foyer tot circa 23:00 uur één op één contacten leggen met de aanwezige aanbieders/installateurs en nadere informatie inwinnen voor uw specifieke situatie.

Uw aanmelding met het aantal deelnemers ontvangen we graag per e-mail op het volgende e-mailadres: m.hendrikx@heeze-leende.nl

KZD Kinderfestival

REGIO – Dit jaar organiseren de leden van de ronde tafel 183 (waarvan diverse tafelleden uit Geldrop, Heeze en Leende) een kinderfestivalm een geheel verzorgde dag voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Dit keer in Eindhoven en wel op zaterdag 8 juli 2017. De locatie zijn de sportvelden van Hockeyclub Eindhoven.”Deze dag komen 225 kinderen uit minder bedeelde gezinnen sporten, spelen en gewoon plezier maken, kosteloos.
Er komen ook 225 kinderen die een kaartje kopen, zo betaalt de ene groep mee voor de andere. Een eventueel surplus van deze dag wordt overgemaakt aan de Stichting Hoogvliegers die we al jaren steunen. Deze Stichting laat ernstig zieke en gehandicapte kinderen een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven: zelf een vliegtuig besturen. Zo beleven de kinderen een dag zonder zorgen, zonder te denken aan de ziekte of handicap, een dag die ze niet snel vergeten”, zo legt tafellid Johan Valkenburg uit.

“De kinderen welke kunnen deelnemen aan het evenement mogen overal vandaan komen. De betalende kinderen komen uit onze omgeving: Heeze, Leende, Geldrop-Mierlo. De kinderen welke niet hoeven te betalen omdat hier de middelen niet voor zijn benaderen we nu via instanties uit Eindhoven en komen uit de omgeving. Dus iedereen is welkom.”

Op de dag zijn tal van activiteiten georganiseerd van een springkussen- stormbaan, georganiseerde sport- en spel activiteiten tot een wervelend optreden van Joel Borelli. www.joelborelli.nl. Dit alles van 12.00 tot 17.00 uur.
Omdat de tafelronde (www.rt183.nl) ten doel stelt om de dag voor iedereen toegankelijk te maken stellen wij de helft van de kaarten gratis beschikbaar aan kinderen die om wat voor reden dan ook zelf niet in staat zijn om kaarten te kopen.

Kaarten zijn te koop via de website (www.rt183.nl). Kaarten zijn niet duur: een dagje pretpark is veel kostbaarder. Tevens kunt u 5 kaarten kopen welke gratis beschikbaar worden gesteld aan zorgvuldig geselecteerde gezinnen. Mocht er geld overblijven dan gaat dit bedrag naar de stichting Hoogvliegers.

Leden Rabobank verdelen € 70.000 over lokale clubs


GELDROP – NUENEN – HEEZE-LEENDE – De Rabobank Clubkas Campagne is van start! Ruim 250 verenigingen en stichtingen uit Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen hebben zich aangemeld om deel te nemen. In totaal stelt Rabobank Dommelstreek € 70.000 beschikbaar voor de campagne. Leden van de bank verdelen dit geld door te stemmen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen.

Rabobank Clubkas Campagne
Het is de negende keer dat Rabobank Dommelstreek de Rabobank Clubkas Campagne organiseert (voorheen onder de naam Steuntje in de rug). De coöperatieve bank geeft een gedeelte van haar winst terug aan de samenleving. Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen de leden  van de bank direct, door het uitbrengen van hun stemmen, welke clubs zij belangrijk vinden om te ondersteunen. Niet Rabobank Dommelstreek, maar haar leden verdelen dus het geld.

Stemmen van 6 t/m 30 april
Leden van de bank kunnen tussen 6 en 30 april stemmen op hun favoriete clubs. Ieder lid ontvangt vijf stemmen en deze moeten verdeeld worden over vijf verschillende clubs. Hoeveel een stem waard is, wordt pas in mei bekend. Dan weten we hoeveel  van de ruim 8.300 leden hebben meegedaan en hoeveel stemmen er zijn uitgebracht.

Campagne voeren
Voor de deelnemende clubs is de uitdaging zoveel mogelijk stemmen te werven. Hoe meer stemmen, hoe beter de clubkas wordt gevuld! Er zit een hoop creativiteit bij verenigingen waardoor iedere club hier op zijn eigen manier mee aan de slag gaat. De campagne is bovendien een mooie gelegenheid om te laten zien wat een club allemaal doet en betekent voor de omgeving.

Roadshow door de dorpen
In mei wordt het resultaat bekend gemaakt en weten de clubs hoeveel de Rabobank Clubkas Campagne hen heeft opgeleverd. Dan trekt Rabobank Dommelstreek de dorpen in met een roadshow om de cheques uit te delen aan de verenigingen en stichtingen. Dat wordt een feestelijke happening waarbij iedereen welkom is!

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne? Kijk dan op www.rabobank.nl/dommelstreek

Voorkomen is beter dan genezen

REGIO – Reumavereniging regio Eindhoven organiseert samen met Remedica de lezing:

Voorkomen is beter dan genezen op woensdag 15 maart 19.00 – 21.30 uur.

Aandoeningen die gepaard gaan met het stijgen van de jaren kunnen vaak op een simpele manier worden verlicht en soms zelfs voorkomen. Daarover organiseert Reumavereniging regio Eindhoven een thema avond. Er is een lezing en een informatiemarkt rond hart- en vaatziekten, diabetes en artrose. Liefhebbers worden geprikt door een verpleegkundige ter meting van hun cholesterol en krijgen de uitslag direct mee.

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte welkom

Locatie: Wijkcentrum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2, Eindhoven

Vragen? Bel gerust: 06 83 40 78 50 of mail: info@rveindhoven.nl

Junioravond bij Sterrenwacht Strabrecht

GELDROP – Op vrijdag 10 maart is er weer een publieksavond voor junioren in de leeftijdsgroep van 9 t/m 13 jaar én hun begeleiders.
Het thema van deze avond is: “Mercurius en Venus”.
“Er zijn in het zonnestelsel twee planeten, die zich dichter bij de Zon bevinden dan de Aarde: Mercurius en Venus. Beide hebben een rotsachtig oppervlak. Zijn er verschillen en is er verschil met de Aarde en de Maan? Wat weten we van hun beweging om de Zon en de draaiing om hun eigen as? Waar en wanneer kunnen we deze planeten aan de hemel zien? Hebben zij een atmosfeer en wat is het verschil met de Aarde? Zijn er ruimtevaartuigen naar toe geweest en wat hebben die gezien?

de Maan (c) foto margot van den boer

de Maan
(c) foto margot van den boer

Als het onbewolkt is gaan we natuurlijk ook met onze computergestuurde telescoop naar de Maan kijken.

We beginnen stipt om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.00 uur. De entree-kosten bedragen € 2,00 voor volwassenen, €1 voor het 1e kind en € 0,50 voor het 2e kind.

Het adres van de Sterrenwacht Strabrecht is: Grote Bos 2, Geldrop. Ingang: 30 meter rechts van de hoofdingang van de school. Parkeergelegenheid voor de school.”

Het waarnemen van planeten
Mercurius is deze maand niet zichtbaar vanuit de sterrenwacht. Venus is ’s avonds zichtbaar in het westen en is begin maart nog zichtbaar. Elke avond staat hij iets lager boven de horizon. Mars bevindt zich in het zuidwesten, maar gaat nog altijd 3 uur na de zon onder. Jupiter komt voor middernacht op en is dan de rest van nacht zichtbaar in het sterrenbeeld Maagd. In de nacht van 14 op 15 maart de Maan de planeet. Saturnus komt in de tweede helft van de nacht op staat ’s morgens laag in het oostzuidoosten in het sterrenbeeld Boogschutter. Op 20 maart bevindt de Maan zich in de buurt van Saturnus.

de Maan (c) foto margot van den boer

de Maan
(c) foto margot van den boer

Week van de Hoogbegaafdheid: 11 t/m 19 maart 2017

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Intelligentie is een essentieel onderdeel van hoogbegaafdheid, maar het is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit, sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid die vaak genoemd worden. Mensen die hoogbegaafd zijn kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij indien zij in staat worden gesteld hun kennis en kunde optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Tijdens de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ worden bijna 100 activiteiten door het hele land georganiseerd, want hoogbegaafdheid komt overal voor!

Het team achter de Week van de Hoogbegaafdheid biedt een platform waar de organisatoren van de activiteiten hun evenement plaatsen. Er zijn dit jaar opnieuw veel activiteiten aangemeld en deze staan getoond op de kaart van Nederland en België, op www.weekvandehoogbegaafdheid.nlen www.weekvandehoogbegaafdheid.be. De activiteiten zijn heel divers: van symposia tot informatieve lezingen of koffiemomentjes met hoogbegaafdheidsspecialisten. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, hoogbegaafde volwassenen, professionals en andere belangstellenden.

Tijdens ‘De week van de Hoogbegaafdheid’ staat het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid centraal. Op diverse plaatsen in Nederland en België kunnen mensen deelnemen aan activiteiten die een rechtstreekse link hebben met hoogbegaafdheid. Hierdoor vergroten zij hun kennis en kunnen ze sneller bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid herkennen bij zichzelf, hun kind of bijvoorbeeld een collega.

Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching &Consultingen iQBegrijp/iQMaak

Reumavereniging regio Eindhoven organiseert samen met Remedica de lezing

REGIO – Voorkomen is beter dan genezen: woensdag 15 maart 19.00 – 21.30 uur.

Aandoeningen die gepaard gaan met het stijgen van de jaren kunnen vaak op een simpele manier worden verlicht en soms zelfs voorkomen. Daarover organiseert Reumavereniging regio Eindhoven een thema avond. Er is een lezing en een informatiemarkt rond hart- en vaatziekten, diabetes en artrose. Liefhebbers worden geprikt door een verpleegkundige ter meting van hun cholesterol en krijgen de uitslag direct mee.

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Locatie: Wijkcentrum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2, Eindhoven

Vragen? Bel gerust: 06 83 40 78 50 of mail: info@rveindhoven.nl

KBO-Brabant: informele cliëntondersteuning onmisbaar bij Wmo-aanvraag

KBONOORD-BRABANT – Twee jaar ervaring met Brabants Wmo-beleid laat zien dat senioren betere Wmo-voorzieningen krijgen door de inzet van vrijwillige cliëntondersteuners en laagdrempelig juridisch advies. Onafhankelijke, informele cliëntondersteuning is daarmee een belangrijke pijler voor het Wmo-beleid, zo stelt KBO-Brabant in een brief aan staatssecretaris Van Rijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft iedereen recht op ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ bij het keukentafelgesprek. In dat gesprek bespreken gemeente en burger welke zorg en/of ondersteuning nodig zijn. Vervolgens geeft de gemeente een beschikking af waarin het recht op zorg of ondersteuning wordt vastgelegd. Geen eenvoudig traject. Vooral voor senioren die niet gewend zijn met ambtenaren te spreken of te onderhandelen over hun rechten, blijkt het lastig. Daarom is ondersteuning daarbij erg belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat cliëntondersteuning nog lang niet in alle gemeenten goed geregeld is. De Tweede Kamer maakt zich daar zorgen om en staatssecretaris Van Rijn deelt die mening. Hij heeft op korte termijn een brief over het onderwerp toegezegd.

Cliëntondersteuning van KBO-Brabant uniek
Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant, roept Van Rijn op om daarbij gebruik te maken van de ervaring met 150 vrijwillige cliëntondersteuners in Brabant. Schrover: “Dankzij een breed netwerk van vrijwilligers, en met hulp van laagdrempelige juridische ondersteuning, werden in al zeker een derde van de Brabantse gemeenten, voor meer dan 150 cliënten, betere afspraken met de gemeente gemaakt. Afspraken die hen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen en regie over hun eigen leven te houden”.

Voorbeeld mantelzorg
Eén voorbeeld: de uitspraak dat mantelzorg niet afgedwongen kan worden. Cliëntondersteuners in de gemeente Etten-Leur en onze procesondersteuner Bert van ’t Laar, een oud-rechter die zijn juridische expertise als vrijwilliger van KBO-Brabant inzet, stonden een oudere inwoner van die gemeente bij die huishoudelijke hulp kreeg van haar (uitwonende) dochter. Die hulp, waarvoor dochter voorheen altijd werd betaald, mag door de gemeente niet als gratis mantelzorg worden afgedwongen. Dit resultaat, met landelijke impact, was niet bereikt zonder de inzet van de vrijwillige cliënt- en procesondersteuners van KBO-Brabant. Zoals Schrover het verwoordt: “het is voor veel mensen – en zeker voor kwetsbare, hoogbejaarde zorgvragers – mentaal erg zwaar om tegen de gemeente in te gaan. Deze groep laat geschillen daarom meestal niet tot bij de rechter komen. Met als gevolg dat de overheid in veel gevallen het onterechte beleid kan voortzetten. Betaalde, formele organisaties voor cliëntondersteuning kunnen nooit hetzelfde niveau van onafhankelijkheid garanderen”.

Pas op voor formalisering
Maatwerk is de kern van de Wmo. Informele cliëntondersteuning (vrijwillige hulp voor en door hulpvragers zelf) is een belangrijke pijler om dat voor elkaar te krijgen. KBO-Brabant wijst de staatssecretaris erop dat ondersteuning van de cliëntondersteuning niet moet uitmonden in verdere formalisering van de dienstverlening. Er moet ruimte blijven voor vrijwilligers. Zij brengen:
– meer onafhankelijkheid;
– betere juridische mogelijkheden;
– meer tijd en meer kennis van de doelgroep;
– meer keuzemogelijkheden voor hulpvragers.

Kortom, de combinatie van goed opgeleide vrijwilligers, echte onafhankelijkheid en laagdrempelige juridische expertise zoals nu geregeld in Brabant, zou brede navolging moeten krijgen elders in het land.

_________________________________________________________________

KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd bijna 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.

In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. In de wet is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Alle ouderen in Brabant kunnen een beroep doen op de cliëntondersteuners van KBO-Brabant, werkzaam in bijna alle gemeenten. Deze cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis. Zij hebben een opleiding cliëntondersteuning gehad en zijn verplicht om periodiek bijscholing te volgen.

Bert van ‘t Laar is oud-bestuursrechter en zet zich in als juridisch procesondersteuner om leden van KBO-Brabant bij te staan in Wmo-zaken tegen de gemeente. Van ’t Laar is bereid tot het geven van een interview. Hij heeft reeds vele tientallen bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en heeft uitgebreide ervaring met het Wmo-beleid in de verschillende Brabantse gemeenten.