24 februari 2019

Inbrekers gaan niet met vakantie

De Anti-inbraakcampagne ‘Inbrekers gaan niet op vakantie’ is gestart.

Om burgers die met vakantie gaan bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om de kans op woninginbraak te verkleinen, is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gestart met de anti-inbraakcampagne ‘Inbrekers gaan niet op vakantie’. De zomercampagne waarschuwt burgers om tijdens de vakantieperiode, die tot eind augustus loopt, extra oplettend te zijn en hun woning goed te beveiligen. Er is in deze periode namelijk een piek in het aantal inbraken.

Tips vakantiegangers én thuisblijvers
Ook de politie waarschuwt voor inbraken tijdens de vakantieperiode en ondersteunt de campagne onder andere met een nieuwsbericht op www.politie.nl. Hierin staan onder meer tips voor vakantiegangers en thuisblijvers.

Fusie woCom en Woningstichting Laarbeek

REGIO – WoCom heeft het college van B&W van de gemeente Heeze- Leende verzocht om een zienswijze te geven op de voorgenomen fusie tussen woCom in Someren en Woningstichting Laarbeek in Lieshout.

Woningbezit
WoCom heeft een woningbezit van circa 6.244 woningen. Woningstichting Laarbeek heeft 2.231 woningen in bezit. Deze corporaties zijn werkzaam in de gemeenten Asten, Cranendonck, Helmond, Laarbeek, Someren en Heeze-Leende.
Partijen willen fuseren omdat ze van mening zijn dat schaalvergroting door fusie een belangrijke bijdrage levert aan het ook op langere termijn vervullen van hun maatschappelijke taak. Binnen de veranderende volkshuisvestelijke context willen woCom en Woningstichting Laarbeek ook op langere termijn waarborgen dat de opgaven in het werkgebied effectief worden opgepakt en dat hun professionaliteit, de financiële continuïteit en de dienstverlening aan de primaire doelgroep gegarandeerd blijven.

Op basis van de door hen aangeleverde stukken is het college tot de conclusie gekomen dat het geen bezwaren heeft tegen deze voorgenomen fusie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de dit jaar te maken prestatieafspraken door de nieuwe corporatie worden overgenomen en nageleefd. Dit laatste is overigens in een mondelinge toelichting al toegezegd.

Voortgang verkeersknelpunten Dorpstraat Leende

Op 15 april 2013 nam de vorige gemeenteraad een motie aan waarin ze het college opriep om in samenspraak met de dorpsraad Leende de verkeersknelpunten in Leende in beeld te brengen, te prioriteren en met aanbevelingen te komen.

De dorpsraad Leende heeft hierop een enquête gehouden onder de bewoners van de Dorpstraat. Hieruit kwamen de snelheid en toegankelijkheid voor rollators en kinderwagens op het stuk Dorpstraat tussen de Valkenswaardseweg en Boschhoven als grootste knelpunten naar voren.

Kaders maatregelenpakket
Op 5 juni 2014 hebben de werkgroep Dorpstraat van de dorpsraad en de gemeente hierover constructief gesproken. Afgesproken is om in het derde kwartaal van 2014 gezamenlijk een maatregelenpakket uit te werken om deze knelpunten te verbeteren. De gemeente heeft aan dit maatregelenpakket de volgende kaders meegegeven:
Draagvlak onder de Leendenaren
Maatvoering volgens CROW-richtlijnen
‘No regret’ maatregelen
Geen herinrichting, alleen aanpakken van geprioriteerde onderhouds- en verkeersknelpunten. Gedacht kan worden aan:
het aanspreken van bedrijven die een deel van de overlast veroorzaken
het reguleren van parkeren
het opknappen van het voetpad aan 1 zijde van de weg
de bestaande drempel Boschhoven verbeteren (hellingbaan)
het nader bepalen van oversteekpunten
het visueel versmallen van de rijbaan voor verlaging snelheid
Herinrichting 30 km/h zone blijft gekoppeld aan de centrale as omdat:
de functie van de weg hetzelfde blijft (doorgaande route) inclusief aantal motorvoertuigen
er geen alternatieve route is
Maximale investering € 100.000,-. Deze bijdrage kan gedekt worden uit de voorziening ‘onderhoud wegen en bruggen’.

In het vierde kwartaal van 2014 kan het maatregelenpakket ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden. Uiteraard wordt uw gemeenteraad hierover dan ook geïnformeerd. In 2015 kunnen de maatregelen vervolgens uitgevoerd worden.
Ook is afgesproken dat maatregelen in 2014 ook al bij wijze van proef uitgeprobeerd kunnen worden.

Remember September, samen onze vrijheid vieren

DSC02226aEINDHOVEN September 2014 is een bijzondere maand. Het is niet alleen het moment waarop Eindhoven 70 jaar bevrijding viert. De stad viert ook dat de Lichtjesroute voor de 30e keer haar lampen ontsteekt. Dat er 10 jaar op rij wordt gezongen van vreugde tijdens Ameezing. En dat de Tuna Ciudad de Luz 50 jaar bestaat wat gevierd wordt met een groots Tuna festival. Eindhoven365 heeft deze en meer activiteiten samengebracht als Remember September.

Herdenken, vieren en mondiale bewustwording
Eindhoven profileert zich als de stad van de toekomst, zonder daarbij het historisch erfgoed te verwaarlozen. Juist de zwaarbevochten vrijheid in 1944 heeft geleid tot de open, internationale kennisstad die Eindhoven nu is. Daarom herdenkt Eindhoven ieder jaar in september het verleden, viert haar vrijheid en staat stil bij hoe waardevol vrede en veiligheid is. Het 70 jarig jubileum is een reden om hier extra aandacht aan te besteden. Ook omdat dit vermoedelijk het laatste jubileumjaar is dat er veteranen bij zijn. Verspreid over september vinden er activiteiten plaats die aansluiten bij de thema’s herdenken, vieren en bewustwording. Samen vormen zij Remember September.

Breed gedragen in de stad
Het open en internationale karakter van Eindhoven is kenmerkend voor Remember September. De verschillende evenementen en activiteiten treden samen naar buiten om het belang van herdenken, vieren en bewustwording kracht bij te zetten. Daardoor wordt Remember September breed gedragen in de stad. Zowel door de organiserende partijen, maar ook door de diverse media en partners in de stad.

Jubileumweek
Vanwege de diverse jubilerende evenementen ligt het hoogtepunt van Remember September in de week van 14 t/m 21 september. Het start met de nationale herdenking van Operatie Marketing Garden. Eén van de meest cruciale operaties in de strijd van de geallieerden om Nederland te bevrijden van de bezetters in WOII. 70 jaar later, op zondag 14 september 2014, trekken 600 oude legervoertuigen door Eindhoven heen, met een pauzeplaats op de Kennedylaan. De jubileumweek wordt met een feestelijk weekendprogramma afgesloten op het stadhuisplein met onder andere Tuna’s, Quarantuna’s, Ameezing, Ameezing Young Ones for Freedom en een aansluitend muziekprogramma dat het publiek meeneemt op een tijdreis van 1944 tot 2014.

Op de website www.rememberseptember.nl staat nu al het volledige programma.

Remember September 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds, gemeente Eindhoven en Eindhoven365.

Wegens succes geprolongeerd: Festival aan de Dommel

GELDROP – Stichting Kasteel Geldrop houdt dit jaar andermaal het Festival aan de Dommel. De beste raadgever van het besluit voor een tweede editie was het succes van vorig jaar. Het muziekfestival staat voor zondag 22 juni geprogrammeerd en is gratis toegankelijk.

Het festival is dit jaar wel kleinschaliger van opzet, waardoor er alleen voor de zondagmiddag een programma is samengesteld. De organisatie heeft vorig jaar namelijk gemerkt dat het moeilijk is om voldoende sponsoren te vinden en de gastheer wil de kwaliteit niet uit het oog verliezen. De organisatie noemt het festival geslaagd als de bezoekers het naar hun zin hebben gehad en er een goed gevoel aan overhouden.

Tussen 14.00 en 16.00 uur brengen jonge muzikanten in de Trouwzaal van het kasteel diverse klassieke muziekuitvoeringen ten gehore van het Kunstkwartier. O.a. Peter van Halteren en Joris van Eijk op piano, Feike Nuijten op harp, Famke Janssen speelt saxofoon en er is BLOKX, een blokfluitensemble. Om 17.30 treedt tot slot Leon van der Zanden op als stand-up comedian. In de Trouwzaal zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het programma in de Kasteelhoeve ziet er als volgt uit: 15.00-15.20 uur: T-sing; 15.20-16.00 uur: De Vlerken; 16.00-16.20 uur: Slotakkoord; 16.20-17.00 uur: JazzCape; 17.00-17.20 uur: T-sing; 17.20-17.40 uur: Slotakkoord.
Vocalgroup T-sing! verricht dus de aftrap. Het mannenkoor bestaat uit bedreven amateurzangers, die a capella zingen. De groep staat tevens garant voor veel entertainment. Het repertoire is niet-religieus en bestaat uit barber-shopsongs, close harmony en arrangementen van bekende popsongs. Dit alles onder leiding van Michiel Bekker.
Na T-sing is het de beurt aan De Vlerken, onder leiding van Peter van der Sande. De blaaskapel is onderdeel van muziekkorps Euphonia en treedt op tijdens festiviteiten en evenementen in Geldrop en omstreken. Het repertoire bestaat onder meer uit muziek van Bert Kampfaert, James last, Ernst Mosch, Egerländer, Oberkrainer en Bigband muziek. Maar ook nummers van Jan Smit en Frans Bauer staan op de lessenaar.
’t Slotakkoord neemt aansluitend plaats op het podium. Dit is een groep enthousiaste vrouwen, van wie de meeste banden hebben met (´t slot) Kasteel Geldrop. Zij luisteren graag culturele en feestelijke gelegenheden op met hun uitgebreid repertoire. Meestal zijn het vrolijke, ritmische liederen, maar de groep schuwt ook sfeervolle werken niet. Hierbij worden alle werelddelen aangedaan. ’t Slotakkoord laat met zijn hartverwarmend optreden een glimlach achter op eenieders gezicht.
Bigband JaZZcape, onder muzikale leiding van Marco de Waal, bestaat uit ervaren amateurmuzikanten. Ze zijn enthousiast over het samen musiceren, met de wil om samen het niveau op te krikken. Hun repertoire bestaat uit een mix van jazz, latin, funk en rock waarbij ze hun publiek telkens weer verrassen.
Leon van der Zanden is cabaretier, stand-up comedian en televisie-maker. Hij maakt al acht jaar deel uit van comedy gezelschap Comedy Explosion en drie jaar van de Comedytrain in Amsterdam. Naast televisiewerk presenteert hij ook verschillende evenementen, zoals Breda Live, Vlieland Groet en festival Mundial. Daarnaast is hij het gezicht van de Oranjecamping tijdens het WK in Brazilië. Het cabaret-optreden bij dit festival wordt georganiseerd door de Productiefabriek Geldrop-Mierlo.
Gezien de beperkte speelruimte van het cabaret kunt u zich verzekeren van een plek door u aan te melden via de website www.productiefabriekgm.nl. Dit kan op de dag zelf ook bij de stand. Tijdens de voorstelling zijn de deuren gesloten en kunt u dus niet meer naar binnen.

Houd op zondagmiddag 22 juni dus tijd vrij (14.00-18.00 uur) voor Festival aan de Dommel in de kasteelhoeve en het kasteel. De toegang is gratis. Het festival werd mogelijk gemaakt door ZBG, Van Stipdonk Landschapsinrichting, De Kasteelhoeve Geldrop, Van Grunsven Catering en de familie Mol.

Eindhoven wint Nationale Citymarketing Trofee

Eindhoven heeft de Nationale Citymarketing Trofee 2014 gewonnen. De stad is verheugd dat de jury haar citymarketing beleid erkent en daarmee de keuzes die Eindhoven maakt ondersteunt. Volgens juryvoorzitter Erik Braun “een sterke tegenstander op hoogstaand niveau.” In de strijd om de trofee voor de beste citymarketing gemeente van Nederland nam Eindhoven het op tegen Amsterdam, Den Haag en Dordrecht in de categorie boven 100.000 inwoners.

Nationaal Congres Citymarketing
De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing op dinsdag 10 juni 2014 in gastgemeente Den Haag. Er is gekeken naar een aantal belangrijke aspecten, zoals de aanwezigheid van doelstellingen, kernwaarden, beleid en beleidsstukken op dit terrein, onderzoek naar effecten en resultaten van citymarketing, de wijze van organisatie en de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar. Ook vakinhoudelijke elementen als mediaprofilering, monitoring en aantoonbare effecten van citymarketing werden meegewogen.

Eén stad, één merk
Peter Kentie, verantwoordelijk voor de citymarketingorganisatie Eindhoven365, ziet het ook als erkenning dat Eindhoven qua beeldvorming en imago verder is gegroeid. “Spraakmakende events als ‘Het Wonder van Eindhoven’ hebben onze stad en regio een enorme boost gegeven in de landelijke media. Begin juni 2013 lanceerden Eindhoven365 en gemeente Eindhoven één merk voor citymarketing en de gemeentelijke huisstijl. Alle inspanningen om de stad te positioneren als een hotspot van technologie, design en kennis gaan voortaan onder één vlag en mentaliteit. Dit merk is voortgekomen uit een collectief van Eindhovense ontwerpers en wordt daardoor breder gedragen. Daar zit ook meteen onze kracht.”
Wethouder Citymarketing, Bianca van Kaathoven is trots op de prijs: “Het winnen van de trofee door Eindhoven is terecht. Afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet met het nieuwe beeldmerk en duidelijke keuzes gemaakt. Eindhoven365 en mijn voorganger Joost Helms krijgen alle credits. En nu doorpakken. Citymarketing mag nog meer worden van alle Eindhovenaren. De beste ambassadeurs van de stad zijn inwoners die trots zijn op hun stad en dit ook uitdagen.”

Vakjury
De winnaars van de Nationale Citymarketing Trofee worden bepaald door een onafhankelijke en deskundige jury onder leiding van Cees van Bemmel, directievoorzitter Van Wijnen Holding BV. Naast Van Bemmel bestaat de jury uit de volgende leden: Erik Braun, universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam, Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur, Gaston Crolla, voorzitter bestuur Netwerk Citymarketing, Angelique Lombarts , Lector City Marketing & Leisure Management Hogeschool In Holland en Thom Ummels, onafhankelijk citymarketing expert en voormalig directeur van Stichting Stadspromotie Almere.

Thema-avond “Medicijnwiel”

GELDROP – Op woensdag 18 juni vindt er om 20.00 uur een thema-avond “Medicijnwiel” plaats in de Sprong (Tournooiveld 10 in Geldrop, ingang aan de Rederijkerstraat) door Ciska Gorree. De toegangsprijs bedraagt 10,00 euro. U kunt reserveren door te bellen naar 040-2858757 of door te mailen naar info@desprong-geldrop.nl. Meer informatie vindt u op de website: www.desprong-geldrop.nl.

Het Medicijnwiel is een symbool van alle levenscycli.
Een cirkel van lessen. Een stenen cirkel die diverse krachten vertegenwoordigt.
We gaan met z’n allen de cirkel leggen. We gaan bij elke steen bekijken welke kracht of les hij vertegenwoordigd en het dan bekrachtigen door de steen op zijn positie te leggen. Een helende bezigheid voor meer inzicht.
Zelf mag je ook iets meenemen om in het medicijnwiel te leggen (niet te groot).

Voor de redactie: Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met de administratie van de Sprong, tel: 040-2858757, info@desprong-geldrop.nl.

Workshop “Numerologie”

GELDROP – Op zaterdag 21 juni vindt er om 20.00 uur een workshop “Numerologie” plaats in de Sprong (Tournooiveld 10 in Geldrop, ingang aan de Rederijkerstraat) door Gerrit Jansen. De toegangsprijs bedraagt 21,00 euro. U kunt reserveren door te bellen naar 040-2858757 of door te mailen naar info@desprong-geldrop.nl. Meer informatie vindt u op de website: www.desprong-geldrop.nl.

Tijdens de workshop leert u de berekening van de cijfers/getallen maar ook de duiding voor u persoonlijk. Er wordt gekeken naar de levensmissie, het persoonlijk jaar 2014 maar ook wat het numerologisch wordt  voor u in 2015. Vanuit de geboortenamen en eigen achternaam wordt het ware IK berekend en uw passie/bezieling. Ook de invloed van uw huisnummer/telefoonnummer, woonplaats, straatnaam kunt u berekenen. Er is ruim de gelegenheid om uw persoonlijke vragen over de numerologie te stellen.
Wilt u vooraf nog wat meer informatie, dan kunt u Gerrit altijd bellen:
Tel. 0314 – 341807, of mailen: gerritjansen88@live.nl

Voor de redactie: Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met de administratie van de Sprong, tel: 040-2858757, info@desprong-geldrop.nl.

Expositie “GEWOON MOOI” in Kasteel Geldrop

GELDROP – Vanaf 4 mei t/m 29 juni exposeert het kunstenaarsechtpaar Anne Rensen en Wim van der Kraan uit Eindhoven in Kasteel Geldrop, hij beeldhouwt, zij schildert.

Al meer dan 25 jaar werkt dit kunstenaars echtpaar samen in hun atelier aan wat ze allebei noemen; “het fijnste wat er is”. Op deze manier vullen ze elkaar aan door te voorschijn te roepen wat er in hun hoofd zit en het er dan samen over te hebben.

Voor Wim is dat: beelden en portretten maken van vrouwen en kinderen, altijd naar model, en in de klassieke traditie. Hij houdt van de ‘kleine’ schoonheid, geen uitbundigheid of drama, maar een subtiele realiteit. Soms staan buurtkinderen model voor ‘hun kop’. Zijn vrouwenbeelden hebben een heel natuurlijke, vaak in zichzelf-gekeerde houding. Wim is een bedachtzame kunstenaar. Hij boetseert zijn werk eerst in klei, waarna ze in oplage gegoten worden in brons, neolith of gips.

Voor Anne is dat: werk op papier, doek of paneel dat rijk is aan kleur, mystiek en versiering.
Haar beeldtaal is deels ontleed aan oude culturen, zoals de romaanse en gotische cultuur, waarvan de vormen, symbolen en het schrift haar erg aanspreken. Daarnaast zorgen reizen, verhalen en gedichten voor een voortdurende bron van beeldende inspiratie die zich vertaalt naar een “onuitputtelijke rommelzolder van beelden in mijn hoofd”. Anne heeft van jongs af aan met een geweldige creativiteit, wilskracht en energie haar wens om kunstenaar te worden verwezenlijkt. Ze heeft haar opleiding gevolgd aan de Academie voor Industriële Vormgeving, en was naast haar kunstenaarschap jaren tekendocente aan de MAVO ‘De Roosten’ in Eindhoven waar ze haar leerlingen tot grote hoogte wist te brengen.

De expositie “GEWOON MOOI” is te zien in Kasteel Geldrop van zondag 4 mei 2014 t/m zondag 29 juni 2014, op donderdag, vrijdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Toegang gratis.