13 juli 2020

CDA kiest voor vernieuwing op kandidatenlijst

Wilma van der Rijt, lijsttrekker CDA

Wilma van der Rijt, lijsttrekker CDA

Nadat de leden van het CDA Heeze Leende Sterksel  op 12 september 2013 unaniem kozen voor Wilma van der Rijt als hun lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, spraken zij gisteren het vertrouwen uit in de overige kandidaten op hun kandidatenlijst. Daarmee kozen de leden voor vier nieuwe gezichten in de top 10:  vanuit Sterksel Jos Vos op plaats 4 en Tom Strijbos op plaats 7, vanuit Leenderstrijp Johan Bax op plaats 6 en vanuit Heeze de twintiger Geert van Seggelen op plaats 10.
De huidige fractieleden Peter Vertogen, Frans van Mierlo en Inge Maas staan respectievelijk op plaats 2,  plaats 3 en plaats 5, gevolgd door Adrienne Hogenhuis op plaats 9, Edwin Broekman op plaats 11.
De overige kandidaten, zijn stuk voor stuk betrokken dorpsgenoten met een groot netwerk in, en hart voor, Heeze, Leende en Sterksel, deze werden bij acclamatie aanvaard.
Door: Gerbrand van Veldhuizen, vicevoorzitter.

De PvdA Heeze-Leende stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Kandidaten bekend

Kandidaten bekend

De ledenvergadering van de PvdA-afdeling Heeze-Leende heeft unaniem het lokale verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 vastgesteld. Het programma is gestoeld op drie sociaaldemocratische uitgangspunten solidariteit, zelfredzaamheid en een overheid als ondersteunende functie. De leden van de PvdA hebben tevens ingestemd met de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst. Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Toon Bosmans uit Heeze. Tweede op de lijst is Leendenaar en oud-wethouder Martén de Lange. Nelis van Nahuijs uit Heeze staat op de derde plaats. Rosita van Geene (Leende) zal niet terugkeren in de raad. Zij is lijstduwer.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014

 1. Toon Bosmans
 2. Martèn de Lange
 3. Nelis van Nahuijs
 4. Max van Hofweegen
 5. René Theeuwen
 6. Isolde Koenen
 7. Paul Griep
 8. Henk van Geene
 9. Gert-Jan Toorenspits
 10. Anje Dousma-Kunst
 11. Herman Ikink
 12. Jan van de Schoor
 13. Liesbeth Ikink-Dasberg
 14. Ton van Kampen
 15. Rosita van Geene-Nieuwenbroek

PvdA blaast forumavond over bibliotheek af

'Gemeentebestuur Heeze-Leende bindt in'

‘Gemeentebestuur Heeze-Leende bindt in’

De forumavond over de bibliotheek in Heeze, die de PvdA op 24 oktober wilde organiseren in ’t Perron, gaat niet door omdat het gemeentebestuur een nieuw voorstel aan de raad gaat voorleggen.
Het college was van plan om 150.000 euro te bezuinigen op de bibliotheek en de PvdA Heeze-Leende wilde weten hoe de inwoners en de beleidsmakers daarover denken. De bibliotheek is immers hét instrument voor mensen om zichzelf te ontwikkelen en is bovendien onmisbaar voor educatie en onderwijs. De PvdA vindt het ‘barbaars’ om op zo’n nuttige instelling zo fors te bezuinigen of misschien zelfs op te heffen.
Inmiddels heeft het gemeentebestuur, al of niet onder druk van de forumavond, laten weten dat de bezuiniging van 150.000 euro wordt teruggedraaid tot 70.000 euro en dat de bibliotheek in ’t Perron kan blijven. De bezuiniging wordt bereikt door inzet van minder beroepskrachten en van meer vrijwilligers en van verdere digitalisering van uitgave en inname van boeken. De blijvende huisvesting van de bibliotheek in ’t Perron is een goede zaak. De vraag is wel of de bibliotheek na deze forse ingreep in de professionaliteit nog aan alle wettelijke eisen zal kunnen voldoen.
Bron: persbericht PvdA

Nico van der Palen lijsttrekker LOKAAL Heeze-Leende

Nico van der Palen

Nico van der Palen

Tijdens een algemene ledenvergadering van LOKAAL Heeze-Leende, gehouden op woensdag 11 september 2013, is fractievoorzitter Nico van der Palen unaniem tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014.  Er wordt hard gewerkt om een kandidatenlijst samen te stellen die representatief is voor de gemeente Heeze-Leende. Verder is het verkiezingsprogramma al een groot gedeelte in concept gereed en kan binnenkort ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

PvdA vraagt college opheldering over besteding bijstandsgelden

In het debat over de bezuinigingen in de kadernota 2014 heeft de PvdA het college gevraagd om gericht na te gaan waardoor er zoveel geld voor de minima in 2011 en 2012 op de plank bleef liggen. De cijfers liegen er niet om volgens de PvdA. In een brief vraagt de partij een toelichting te geven op de eerder gestelde vragen, die tot op heden nog niet beantwoord zouden zijn.

PvdA kan opnieuw niet instemmen kadernota van college

PvdA 300De PvdA-fractie Heeze-Leende geeft te kennen niet te kunnen instemmen met de door het college gepresenteerde kadernota. In een persbericht geeft de fractie een motivering van het standpunt:
“Er wordt niet voldaan aan de door de Raad vastgesteld Kaders voor de kadernota. Onder andere is het collegeprogramma ‘Alles draait om mensen’ niet in deze kadernota terug te vinden. En… er ligt geen koers, geen richting aan deze kadernota ten grondslag. Dit blijkt uit het volgende. [Lees meer…]

Openbare avond CDA: meer taken minder geld. Hoe verder?

CDAHet CDA Heeze-Leende organiseert donderdag 27 juni 2013 een openbare bijeenkomst in het Brouwershuis in Leende over de gemeente Heeze-Leende. Iedereen vindt het de gewoonste zaak van de wereld dat de gemeente zorgt voor veiligheid, leefbaarheid en woongenot enzovoort. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? [Lees meer…]

CDA maakt lijsttrekker bekend

Lijsttrekker CDA Wilma van de Rijt

Lijsttrekker CDA Wilma van der Rijt

De politieke partijen beginnen een aanloop te nemen naar de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014. Achter de schermen wordt nagedacht over programma’s, personen en het voeren van de campagne. In een verklaring meldt het CDA: “Het bestuur van het CDA Heeze-Leende stelt unaniem na een zorgvuldige afweging, Wilma van der Rijt voor als kandidaat-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Wilma van der Rijt heeft zich als huidig wethouder van de gemeente Heeze-Leende geweldig ontwikkeld en is de stabiele factor, de stuwende kracht en het boegbeeld van het CDA in het College van B&W. Zij heeft de ambitie om haar werk voort te zetten en is dus ook kandidaat-wethouder voor het CDA na de verkiezingen.”

CDA houdt speeddate: gemeentepolitiek, iets voor jou!

cda speeddateOp woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Nu er steeds meer beslissingen lokaal genomen moeten worden, is het nog meer van belang dat jij meepraat.  Is de gemeentepolitiek iets voor jou? Het CDA Heeze-Leende houdt op 16 mei 2013 een politieke speeddate in ‘t Perron. Daar kun je kennismaken met de gemeentepolitiek in de breedste zin van het woord. In korte voorstelrondes kun je  vragen stellen aan de wethouder, raadsleden, bestuursleden en leden. Zo krijg je een kijkje in de keuken van de gemeentepolitiek in Heeze-Leende. En misschien krijg je zin om een actieve rol te gaan spelen bij lokale beslissingen die ook jou aangaan.

Plaats en tijd: ’t Perron in Heeze, 16 mei 20 uur.

PvdA Heeze-Leende-Sterksel vol vertrouwen zelf de verkiezingen 2014 in

PvdA 300Tijdens de ledenvergadering van de PvdA afdeling Heeze-Leende-Sterksel is besloten om de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zelfstandig in te gaan. Er wordt niet verder gekeken naar een mogelijke progressieve combinatie of nieuwe progressieve partij. Het besluit is op de druk bezochte ledenvergadering unaniem genomen. Er is voldoende potentie om met een gedegen kandidatenlijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. De afdeling zal zich nu eerst gaan concentreren op het schrijven van een verkiezingsprogramma 2014-2018.
Bron: persbericht PvdA