16 juli 2020

Onderzoek naar geschiktheid woningvoorraad voor wonen met zorg

HEEZE – LEENDE – De gemeente vraagt uw medewerking aan een regionaal onderzoek naar de geschiktheid van de woningen in Heeze-Leende voor wonen met zorg. De regio heeft voor dit onderzoek onderzoeksbureau ABF Research uit Delft ingeschakeld. Van 7 tot 12 juli zullen door ABF getrainde inspecteurs een aantal huizen in onze gemeente bezoeken. Mogelijk bellen zij ook bij u aan.
Uiteraard hebben de inspecteurs een legitimatie bij zich van ABF Research en een brief van de gemeente. Zij vragen uw toestemming om delen van uw woning op te meten met behulp van een digitale afstandsmeter en een meetlint. Het onderzoek vraagt niet veel tijd: ongeveer 10 tot 15 minuten. Ook kunnen zij u – als u meer informatie over het onderzoek wenst – verwijzen naar een contactpersoon van ABF of de gemeente.

Onderzoek Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft samen met de gemeenten en de woningcorporaties in de regio een onderzoek uitgezet. Een onderzoek naar de vraag of er genoeg woningen zijn die geschikt zijn voor bewoning door mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben. Immers, ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als ze minder goed ter been worden of als ze andere gezondheidsklachten krijgen. En door het rijksbeleid zullen ook andere mensen met geestelijke of lichamelijke beperkingen meer thuis moeten blijven wonen; zij kunnen niet meer naar een verzorgingstehuis.

Geschikte woningen
Gemeenten en woningcorporaties hebben er daarom belang bij om te weten hoeveel geschikte woningen er zijn. Hoeveel woningen kun je in met een rollator? Of met een rolstoel? En zijn de bestaande woningen geschikt te maken? Of is dat te duur of technisch niet mogelijk?
Daarover is nog te weinig bekend, vooral bij koopwoningen en particuliere huurwoningen. Vandaar het onderzoek, bedoeld om extra informatie te verzamelen.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Bureau ABF verwerkt de resultaten van de metingen tot een rapport over de toegankelijkheid van de woningen in Heeze-Leende. Het aanbod van geschikte woningen moet groot genoeg zijn om aan de (toekomstige) vraag te kunnen voldoen. Als blijkt dat dat niet zo is, zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen.

De medewerkers van de gemeente stellen het zeer op prijs als u aan het onderzoek mee wilt werken. Ook als uw woning al geschikt is of als u zelf nog geen zorg nodig heeft.

NOC*NSF begeleidt idee naar nieuwe opzet van uw sportvoorziening

HEEZE – LEENDE – In de sportvisie hebben sportverenigingen en de gemeente aangegeven dat zij een verkennend onderzoek zouden gaan uitvoeren naar de mogelijkheid om sportaccommodaties op termijn te centraliseren, met andere woorden om deze waar mogelijk samen te voegen. De gemeente Heeze-Leende heeft de Sportraad als vertegenwoordiger van de sportverenigingen binnen onze gemeente gevraagd om dit verkennend onderzoek samen op te pakken. De Sportraad op haar beurt gaat hierover in overleg met de sportverenigingen. Het doel van dit verkennend onderzoek is geen bezuiniging. De gemeentelijke uitgaven aan sport zijn ruim € 1,2 miljoen per jaar en dat blijft ook zo. Momenteel gaat echter 90% van dit geld naar de gebouwen en sportcomplexen. Door eventuele aanpassingen van terreinen en accommodaties kan er wellicht meer geld overblijven voor de verenigingen en de sport zelf!

We kennen immers allemaal ambities
Alle sportverenigingen hebben wel een wens of een ambitie, voor de een zal dat een extra (kunstgras)veld zijn, voor de ander meer gezelligheid en omzet in de kantine en voor weer een andere vereniging uitbreiding van sportfaciliteiten. Door samen met elkaar en met NOC-NSF deze ambities te delen, kunnen ze ook kijken hoe deze wensen en ambities realiseerbaar worden.

Hoe verloopt het haalbaarheidsonderzoek?
Het onderzoek wordt in enkele fases uitgewerkt. Allereerst heeft de gemeente gekeken naar alle huidige sportvoorzieningen. Daarbij kunt u denken aan de ligging van sportaccommodaties, onderhoudsstaat van het terrein en de ontwikkelmogelijkheden van vrijkomende locaties. De gemeente legt daarbij ook een relatie tot onderwijshuisvesting en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente.

En verder?
Met de sportverenigingen willen ze een aantal ontwikkelingsscenario’s schetsen en uitwerken. Dit gebeurt door samen met elkaar en met NOC-NSF onze ambities te delen en met elkaar te praten over de mogelijkheden om deze wensen en ambities te realiseren. Daarbij krijgen we van NOC-NSF mooie praktijkvoorbeelden te zien van gecentraliseerde sportaccommodaties die u vast en zeker zullen inspireren. Ze gaan daarbij ook op zoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor geschikte locaties voor één of meerdere centrale sportvoorzieningen. Vraag aan u als sportvereniging is om een eigen verenigingsanalyse uit te voeren. U kunt hierbij denken aan aspecten als organisatiekracht, ledenontwikkeling en toekomstperspectief van de sport.

Financiële haalbaarheid
Hierna gaat de gemeente een toets uitvoeren op financiële haalbaarheid van de voorstellen en over de resultaten daarvan terugkoppeling zoeken met de Sportraad. Verder wordt uiteraard het draagvlak van u als gebruiker onderzocht. En daar starten ze dus mee op maandag 7 juli aanstaande.

Kom naar de bijeenkomst en meld u aan!
Graag presenteert de Sportraad de onderzoeksaanpak en de uitkomsten van fase 1 aan de besturen van de sportverenigingen in de gemeente. Verder willen ze een aanzet maken om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het centraliseren van sportvoorzieningen. Het NOC*NSF zal deze avond begeleiden en zowel in theorie als in praktijk de kansen van het centraliseren van sportvoorzieningen laten zien.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 juli 2014 (rustdag WK Voetbal) vanaf 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging DOSL in Leende. De Sportraad hoopt op een grote opkomst van de verenigingen en indien mogelijk met minimaal 2 bestuurders, gezien de importantie van dit onderwerp. Mocht uw vereniging bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, dan vragen zij u om u aan te melden bij ondergetekende, Piet Philipsen, lid van de sportraad via e-mail: info@sportraadheezeleende.nl.

Draag uw sportvereniging een warm (en centraal) hart toe en kom naar de bijeenkomst op 7 juli. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Sportraad Heeze-Leende (-Sterksel)
Piet Philipsen
p.philipsen70@gmail.com
M 06-46623329

Europarlement

Benieuwd hoe er in Heeze – Leende is gestemd voor de Europese verkiezingen?

http://www.heezeleende.nl/document.php?m=7&fileid=47354&f=7202993dba54e0289c50ca2dd04a46e9&attachment=1&c=43754

 

Kritische vragen aan politici

Senioren voelen politici aan de tand

Senioren voelen politici aan de tand

Vrijdagmiddag 14 maart vond het verkiezingsdebat plaats dat georganiseerd was door  SeniorenBelangen. De lijsttrekkers van alle zes partijen waren present. Onderwerp van discussie waren vier belangrijke thema’s voor senioren.
Eerst konden de partijen zich voorstellen  en hun partijprogramma toelichten. Daarna kwam het onderwerp Wmo aan de orde, een thema dat bij elke partij hoog in het vaandel staat. [Lees meer…]

Adri Duivesteijn bracht prima presentatie in ’t Perron

rgtargt

Laat particulieren zelf bouwen

De PvdA-avond over bouwmogelijkheden ook voor lagere inkomens, die op 6 maart in ’t Perron werd georganiseerd werd een prima avond met volop nuttige  informatie voor de aanwezigen. De PvdA oud-wethouder in Den Haag en Almere, Tweede en Eerste Kamerlid,  gaf een boeiende presentatie. Na een welkom van Toon Bosmans wandelde Adri in sneltreinvaart door de wereld van woningarchitectuur. [Lees meer…]

Politiek debat in ’t Perron Heeze

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Stichting SeniorenBelangen een verkiezingsdebat op 14 maart 2014. U kunt tijdens dit debat in discussie met de lijsttrekkers van de politieke partijen: uw kans om hun rechtstreeks vragen te stellen over belangrijke seniorenthema’s. [Lees meer…]

LOKAAL Heeze-Leende stelt kandidatenlijst vast voor gemeenteraadsverkiezingen

Nico van der Palen

Nico van der Palen

Op de onlangs gehouden ledenvergadering van LOKAAL Heeze-Leende is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 vastgesteld.  Op de nummers 1 t/m 5 staan de huidige raadsleden en fractievertegenwoordiger, te weten: Nico van der Palen, Jack de Turck, Dennis Keuten, Lot Veldkamp en Theo Bosch. [Lees meer…]

Open brief PvdA: Soms moet je je blazoen harder oppoetsen…

Blazoen oppoetsen

Blazoen oppoetsen

Soms moet je je blazoen harder oppoetsen voor het gaat blinken

Open brief aan het College van de gemeente Heeze-Leende

In de Parel van Brabant heeft het College een aantal pagina’s beschikbaar voor mededelingen aan de burgers van de gemeente Heeze-Leende. Prima, omdat zo in een korte lijn onze inwoners kunnen worden geïnformeerd.
Maar nu valt op dat de gemeentepagina’s de laatste weken ook voor heel andere doelen worden gebruikt. Natuurlijk kies je een platform voor je ideeën en zeker zo kort voor de verkiezingen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de partijen in de coalitie de gemeentepagina kunnen gebruiken, nee misbruiken, voor hun propaganda. [Lees meer…]

LOKAAL Heeze-Leende maakt kandidatenlijst bekend

Nico van der Palen

Nico van der Palen – lijsttrekker

Op de onlangs gehouden ledenvergadering van de partij LOKAAL Heeze-Leende is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 vastgesteld.  Op de nummers 1 tot en met 5 staan de huidige raadsleden en fractievertegenwoordiger, te weten: Nico van der Palen, Jack de Turck, Dennis Keuten, Lot Veldkamp en Theo Bosch. [Lees meer…]

Meer toezicht op financiën lokale partijen

Nieuwe regels voor giften

Nieuwe regels voor giften

Lokale politieke partijen moeten giften vanaf 200 euro gaan registreren. Bijdragen van 1.000 euro en meer moeten openbaar worden gemaakt. Datzelfde geldt voor schulden vanaf 5.000 euro. Dat staat in het concept voor wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft gepubliceerd voor consultatie. [Lees meer…]