13 december 2018

Meld u aan voor de Milieubarometer!

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Bedrijven, organisaties en instellingen in Heeze-Leende kunnen zich aanmelden voor de Milieubarometer. De Milieubarometer is een online registratiesysteem dat de milieuscore en bijbehorende kosten eenvoudig en snel zichtbaar maakt. In één oogopslag een duidelijk overzicht van de milieuprestaties. Direct inzicht in de CO2 voetafdruk en in de kosten die bedrijven en organisaties kunnen besparen.
Gemeente Heeze-Leende moet duurzamer worden. Wethouder

Wethouder Frank de Win (c) margot van den boer

Wethouder Frank de Win (van duurzaamheid)
(c) margot van den boer

Frank de Win van duurzaamheid: Veel bedrijven en organisaties zouden wel duurzamer willen ondernemen, maar weten niet waar ze moeten beginnen of wat het voor hen oplevert. Door het invullen van de milieubarometer krijgen ze een duidelijk inzicht in welke resultaten ze kunnen behalen; zowel voor hun omgeving als voor hun eigen portemonnee.”

Hoe werkt de Milieubarometer? Bedrijven en organisaties vullen hun gegevens in over onder andere energiegebruik, water, afval, emissies, transport en papierverbruik. Vervolgens krijgen zij een helder overzicht van hun totale milieuscore en op welke onderdelen ze kunnen besparen en hoe ze scoren ten opzichte van branchegenoten. Het invullen is gemakkelijk, wel kost het even wat tijd om de juiste gegevens te verzamelen.
Wethouder de Win: “Het is een gezamenlijke sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid; de tijd van afwachten is voorbij en waar we dit kunnen stimuleren zullen we dat zeker niet nalaten. Daarom bieden we deze ‘tool’ waarmee ze aan de slag kunnen, gratis aan. Normaal kost dat € 198,00.”
Met de Milieubarometer dienen ondernemers hun bedrijven én het milieu. U kunt uw bedrijf, organisatie of instelling aanmelden via: www.milieubarometer.nl/aanmelden/heeze-leende. Meer informatie over de Milieubarometer vindt u op www.milieubarometer.nl.

Tankautospuit krijgt tweede leven in Roemenië

Burgemeester Verhoeven zegt de mannen gedag en ook raadslid Scheepers was present bij het afscheid van de brandweerauto (c) margot van den boer

Burgemeester Verhoeven zegt de mannen gedag en ook raadslid Scheepers was present bij het afscheid van de brandweerauto                               (c) margot van den boer

HEEZE – De brandweer Heeze heeft onlangs een brandweervoertuig ingeruild bij de aanschaf van een nieuw voertuig.
Namens de Commissie Goede Doelen van de gemeente Heeze-Leende wordt het oude brandweervoertuig nu geschonken aan de community of Lunca Bradului in Roemenië.

Afgelopen zaterdag vertrok het voertuig vanaf het gemeentehuis naar zijn nieuwe bestemming. Drie vrijwillige brandweerlieden reizen mee om het voertuig af te geven en instructies te geven over het voertuig en hoe men om dient te gaan met hogedruk.

De brandweerauto op weg naar Roemenie (c) margot van den boer

De brandweerauto op weg naar Roemenie
(c) margot van den boer

 

Ook Heezenaar Theo Werkhoven, die diverse ontwikkelingstrajecten initieert en realiseert in Roemenië, reist met de brandweerlieden mee.

Vorig jaar zou de Roemeense gemeente Lunca Bradului nog een voertuig uit Groot-Brittannië krijgen. Dit voertuig bleek echter niet geschikt en werd besloten te wachten op het voertuig uit Heeze. Vijf jaar geleden schonk de gemeente Heeze-Leende ook al een voertuig aan een Roemeense gemeente.

Jaarverslag van de adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

HEEZE-LEENDE – Cranendonck – Valkenswaard – De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben een gezamenlijke commissie voor het behandelen van bezwaarschriften. Deze bezwarencommissie adviseert de drie gemeentebesturen over de beslissing op een bezwaarschrift. Die bezwaarschriften kunnen gaan over algemene zaken zoals bouw, ruimtelijke ordening, milieu, APV, horeca, subsidies en verkeersbesluiten én over zaken in het sociaal domein, bijvoorbeeld over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast over personele aangelegenheden. Elk jaar brengt de bezwarencommissie een verslag uit met het aantal behandelde bezwaarschriften, de uitkomst van de bezwaarschiftenbehandeling en aanbevelingen.

294 bezwaarschriften
In 2017 zijn er 294 bezwaarschriften door inwoners ingediend. Tachtig van de ingekomen bezwaarschriften hebben betrekking op verkeersbesluiten, 37 op de Participatiewet, 37 op Omgevingsvergunningen Bouw en 23 op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Adviezen van commissie aan gemeentebesturen
De bezwarencommissie heeft 258 adviezen uitgebracht aan de drie gemeentebesturen. Bij 99 van de 258 adviezen is het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Dat betekent dat een inwoner niet in het gelijk is gesteld. De eerdere beslissing blijft dan gehandhaafd. Bij 82 van de 258 heeft de commissie geadviseerd het bezwaarschift (gedeeltelijk) gegrond te verklaren. Dit betekent dat het bestuur nog eens naar het eerdere besluit moet kijken. De inwoner is dan in het gelijk gesteld en heeft het bestuur terecht gewezen op mogelijke onjuistheden. Dit hoge aantal komt onder andere omdat er tegen een verkeersbesluit in Valkenswaard 59 bezwaarschriften zijn ingediend, waarbij de bezwarencommissie bij 30 bezwaarschriften adviseerde het bezwaarschrift gegrond te verklaren.

Besluiten door gemeentebesturen
In 2017 zijn er 250 beslissingen op bezwaarschriften genomen door de 3 gemeentebesturen. Bijna de helft (124 van de 250) zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat de bezwaarschriften zijn afgewezen door het gemeentebestuur. Bij 88 bezwaarschriften is besloten om ze niet-ontvankelijk te verklaren. Dat komt doordat het bezwaarschrift niet voldoet aan de formele eisen (bijvoorbeeld omdat het niet op tijd is ingediend). In totaal zijn 48 bezwaarschriften gedeeltelijk gegrond verklaard.

Aanbevelingen
In het jaarverslag staan ook aanbevelingen. Het duurt voor een inwoner nu 19 weken voordat hij een beslissing ontvangt op zijn bezwaarschrift. De commissie wil dit terugbrengen om zo inwoners sneller van dienst te zijn.

Nut en noodzaak van een onafhankelijke bezwarencommissie

De cijfers in het jaarverslag laten de nut en noodzaak van een externe onafhankelijke commissie zien. De A2-bezwarencommissie staat los van het gemeentebestuur en kijkt met een neutrale blik naar de belangen van inwoners van de drie gemeenten. Het helpt de gemeenten om een zorgvuldige beslissing op een bezwaarschrift te nemen.

Meer informatie kunt u lezen in het jaarverslag van de A2 bezwarencommissie dat binnenkort op de gemeentelijke websites verschijnt.

Kunstsmullen

Uit een eerdere editie van Kunstsmullen: Ver-af? dicht-bij? van Marianne Mandigers copyright foto margot van den boer

Uit een eerdere editie van Kunstsmullen: Ver-af? dicht-bij? van Marianne Mandigers
copyright foto margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Het college van Heeze – Leende heeft besloten aan Stichting Kunst en Cultuur een subsidie van € 3.500,- te verlenen voor Kunstsmullen in 2018.

Dit bedrag is lager dan het gevraagde bedrag van € 5.000,- omdat er in 2017 een positief saldo was van € 1.600,- en er naar gestreefd wordt dat het evenement zichzelf kan bedruipen. De subsidie zal elk jaar opnieuw worden overwogen en vastgesteld.

Kunstsmullen
Kunstsmullen is een jaarlijks kunst- en cultuurevenement van enkele weken in oktober/november, met onder andere een buitenexpositie, een expositie binnen en podiumkunsten. Het doel is zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met allerlei vormen van kunst.
In 2014 werd het evenement voor het eerst georganiseerd rond Kasteel Heeze. Er is hiervoor een eenmalige subsidie verleend van € 2.500,-. In 2015 en 2016 is geen subsidie verleend. Voor de editie van 2017 is Kunstsmullen groter opgezet en verplaatst naar Landgoed Kapellerput. Hiervoor is een subsidie verleend van € 5.000,-.
Uit de evaluatie 2017 blijkt dat ongeveer 5.000 mensen Kunstsmullen hebben bezocht. De nieuwe locatie bleek meer mogelijkheden te bieden door de fraaie ligging in de natuur, het uitstekende gebouw met mooie inrichting, goede horecafaciliteiten, volop parkeerruimte en positief ingestelde directie en staf van Kapellerput.

Landgoed Kapellerput
Voor 2018 is het voornemen het evenement wederom te organiseren op Landgoed Kapellerput, en te streven naar verhoging van de kwaliteit van de exposities, uitbreiding van het aantal exposanten, betrokkenheid van de dorpskern, verbreding van de te bieden kunstvormen, en uitbreiding van het publiciteitsgebied met omliggende gemeenten. Recreatief Heeze-Leende adviseert positief over het evenement.

Kermis in Heeze; zonder vuurwerk, maar net zo spectaculair!

HEEZE – Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer de (dorps)kermis plaats in Heeze. Van 10 tot en met 14 augustus 2018 kunt u het kermisspektakel komen bezoeken met dit jaar een aantal nieuwe attracties!

Attracties
walkingwaterballs7“Voor de jeugd komt dit jaar voor het eerst de Breakdance naar Heeze. Toch meer een durfal? Waag dan een rit in de Heartbreaker! Voor wie dit allemaal iets te veel van het goede vindt, is er de Speedway. En wat te denken van de Waterballs? Zeker met het warme weer is deze nieuwe attractie erg welkom. De Beachparty en Teacups zijn ook van de partij. Laten we daarnaast de vaste attracties en het horecaterras niet vergeten. Aan hapjes en drankjes komt u niets te kort.”

Extra dag
“Al eerder verscheen het bericht dat de kermis in Heeze dit jaar een extra dag krijgt. U bent op vrijdag 10 augustus vanaf 15.00 uur al van harte welkom! Deze extra dag zou gevierd worden met een spectaculaire vuurwerkshow. Deze vuurwerkshow is uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd. Vanwege de aanhoudende hitte en droogte en daarmee verhoogde kans op (natuur)branden, is het risico te groot.”

Overige activiteiten

Lieke Vrienten aan het airbrushen (c) margot van den boer

Lieke Vrienten aan het airbrushen (c) margot vd boer

“Kermiszondag, 12 augustus, wordt een dag vol extra activiteiten. Dj’s Miss Faith en Nils van Zandt brengen hun muziekmixen ter oren via de muziekinstallatie van attractie de Breakdance. Ook vindt op zondag de finale van de DJ-wedstrijd Next Level plaats. Een spannende strijd waarin DJ Deem’s haar uiterste best zal doen om DJ Mad Stan en DJ Stan Alpha ervan te overtuigen dat het DJ-vak niet alleen voor mannen is. Met special act van Bodyguard XXL.”

Er is nóg meer
“Op kermismaandag en –dinsdag zorgt clown Desalles en make-up artist Lieke Vrienden voor mooie en vrolijke snoetjes door gratis te schminken en airbrush tattoos te zetten.

Kortom; kermis Heeze 2018 is een bezoekje waard!”

Verhoging tarief huishoudelijke hulp

HEEZE – LEENDE – Het tarief voor huishoudelijke hulp wordt met ingang van 01-10-2018 verhoogd door gemeente Heeze-Leende

gemeente Heeze-LeendeZoals u mogelijk ook in de landelijke media heeft gelezen, is er veel aandacht voor de prijzen die gemeenten betalen voor huishoudelijke hulp. In veel berichtgeving wordt melding gemaakt dat de tarieven die gemeenten betalen aan aanbieders te laag zijn.

Binnen de gemeente Heeze-Leende is in 2017 huishoudelijke hulp ingekocht (aanbesteed) en in 2017 is hiervoor een reële kostprijs berekend. Een zestal lokale aanbieders is nu werkzaam in Heeze-Leende en biedt met veel plezier huishoudelijke hulp aan de burgers van Heeze-Leende.

Echter, de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning is krap en de verwachting is dat dit zal blijven. Het lukt aanbieders van huishoudelijke hulp nu al moeilijk om voldoende geschikte huishoudelijke hulpen aan te trekken. Mede om deze reden gaan de huishoudelijke hulpen in de toekomst een hogere loonschaal ontvangen en is er sprake van een cao verhoging per 01-10-2018.

Wethouder Jan de Bruijn: “Het college van Heeze-Leende vindt het belangrijk dat er goede en voldoende zorg geboden kan worden aan haar inwoners en dat medewerkers huishoudelijke hulp kunnen doorgroeien in hun functie en een passend salaris verdienen. Daarom heeft het college ervoor gekozen om de tarieven met ingang van 01-10-2018 te verhogen en op deze wijze een bijdrage te leveren aan het arbeidsmarktvraagstuk.”

De aanbieders zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit en de eerste positieve reacties zijn hierop ontvangen

Heeze-Leende koplopergemeente cliëntondersteuning Wmo

IMG_5920

Tijdens een onlangs gehouden symposium is gemeente Heeze-Leende samen met gemeente Veldhoven gekozen als koplopergemeente cliëntondersteuning voor regio Zuidoost-Brabant.

De twee gemeenten hebben het stokje overgenomen van gemeente Helmond en gemeente Deurne, die eerder koplopergemeente waren.

Samen met 12 andere gemeenten in het land en met ondersteuning van de landelijke organisatie Movisie gaan Heeze-Leende en Veldhoven meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van cliëntondersteuning en deze waar nodig verbeteren.

In Heeze-Leende werkt een team van 10 vrijwilligers die ingezet worden als onafhankelijk cliëntondersteuner. Zij werken vaak ook als ouderenadviseur via de ouderenbonden, enkele cliëntondersteuners zijn dorpsondersteuner.

De cliëntondersteuners kunnen vragen beantwoorden met betrekking tot wonen/welzijn/zorg, ze kennen de mogelijkheden in Heeze-Leende goed en werken onafhankelijk van de gemeente. De cliëntondersteuners spelen een belangrijke rol tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’.

Mensen met een hulpvraag kunnen contact opnemen met het Sociaal Team Heeze-Leende. Meestal volgt er dan een huisbezoek, het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’. In dit gesprek bespreken we de hulpvraag en kijken we hoe deze het beste kan worden opgelost. Vaak is er tijdens dit gesprek iemand aanwezig, bijvoorbeeld een vertrouwd familielid of een vriend. Ook is het mogelijk om een beroep te doen op de vrijwillige cliëntondersteuners. Zij kunnen helpen met de voorbereidingen van het gesprek en mensen steunen tijdens het gesprek. Na afloop kunnen ze samen met de cliënt het gespreksverslag doornemen om na te gaan of alles juist is begrepen en is vastgelegd zoals besproken. Mantelzorgers kunnen ook een beroep doen op de cliëntondersteuners.

Nu Heeze-Leende koplopergemeente cliëntondersteuning is, zullen we samen met de andere koplopergemeente kijken hoe we de bekendheid en de dienstverlening van de cliëntondersteuners kunnen verbeteren.

Heeft u hierover ideeën of wilt u meer weten over de vrijwillige cliëntondersteuners in Heeze-Leende? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Team, 040 224 1455 (tussen 9.00 en 12.30 uur) of via sociaalteam@heeze-leende.nl. Meer informatie vindt u op www.heeze-leende.nl/cliëntondersteuning.

Gemeenteraadsvergadering Heeze-Leende

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – Op maandagavond 18 juni vindt in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Jan Deckersstraat 2, de raadsvergadering plaats. Deze begint om 19.30 uur.

U kunt deze raadsvergadering live volgen! Klik hier om de uitzending te bekijken.

 

Tijdens het opiniërend deel van de raadsvergadering wordt de Kadernote 2019 besproken. 

Klik hier voor de volledige agenda

Gemeentehuis eerder gesloten

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het Gemeentehuis is donderdag 7 juni geopend tot 12.30 uur.

Op donderdag 7 juni is het gemeentehuis geopend tot 12.30 uur in verband met een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch en via WhatsApp is de gemeente dan bereikbaar tot 12.30 uur.
Vrijdag 8 juni is het gemeentehuis weer geopend volgens de reguliere tijden.

Inzameling van oude kleding

HEEZE – Meer dan 45 jaar gelden werd in Heeze begonnen met het inzamelen van oude kleding waarvan de opbrengst o.a. naar het Parochieel Missiecentrum (PMC) ging.

Eind 2015 besloot de gemeente Heeze-Leende dit aan een andere inzamelaar te gunnen waarbij de opbrengst naar de Gemeente ging. In november 2017 is er na een gesprek tussen de gemeente en de 3 PMC’s besloten om een deel van deze opbrengst toe te kennen aan de PMC’s zodat zij financiële steun kunnen blijven geven aan 10 missionarissen/projecten.

Het PMC dankt iedereen die met hen meeleefde en hen ondersteunde. Immers: “Hun zorg is onze zorg”