18 januari 2018

Nieuwjaarsborrel D66

LEENDE – Aanstaande 19 januari zijn D66 leden een aanhang van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsborrel van D66 De Kempen. Dus leden en aanhang uit Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre: wees welkom!

Datum: vrijdag 19 januari 2018
Tijd: vanaf 20.00 uur
Plaats: Brasserie De Scheuter, Dorpstraat 52-54, Leende (afslag Leende/Valkenswaard A2)

Nico van der Palen: lijsttrekker LOKAAL Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Het bestuur van LOKAAL Heeze-Leende maakt bekend dat Nico van der Palen is benoemd tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Nico van der PalenDe huidige fractievoorzitter van LOKAAL Heeze-Leende wil graag nog een volgende periode in de gemeenteraad plaatsnemen, omdat hij vindt dat zijn werk nog niet af is.

“Ik wil, met behulp van de kiezers, van LOKAAL Heeze-Leende de grootste partij maken, zodat we na de verkiezingen mee kunnen praten en onze stempel kunnen zetten op het te maken beleid en de uitvoering daarvan”, aldus de ambitieuze lijsttrekker.

De kernpunten van het verkiezingsprogramma zijn bekend en de uitwerking hiervan in een definitieve vorm wordt eind januari 2018 gepresenteerd.
Ook de lijst met kandidaten voor de verkiezingen is zo goed als afgerond. De huidige kern heeft aangegeven te willen doorgaan. Daarnaast hebben zich nieuwe mensen aangemeld ter versterking van de top tien van de lijst. Ook de grote groep vaste aanhangers heeft zich wederom bereid verklaard om hun steun te verlenen en zodoende de ambities van LOKAAL Heeze-Leende waar te maken.

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot campagneleider, Dennis Keuten, tel 06-23006222 of dl.keuten@hslnet.nl

Nieuwbouwwijk De Bulders en randweg Heeze gaan door

HEEZE – In oktober vond de zitting plaats bij de Raad van State voor het bestemmingsplan De Bulders. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 350 woningen en de randweg mogelijk aan de zuidzijde van Heeze. Vandaag was de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan; we kunnen door!

Wethouder Wilma van de Rijt: “Het is gelukt! Na veertig jaar komt er een structurele oplossing voor ons verkeersprobleem. Voor mij betekent dit een kroon op het werk van heel veel mensen. Hiermee zijn we eindelijk in staat om het vrachtverkeer uit de kern van Heeze te gaan weren en de leefbaarheid in Heeze te behouden. Bovendien krijgt Heeze er een mooie nieuwe woonwijk bij die voorziet in de behoeften.” Anderen zijn sceptisch: “Eerst zien, dan geloven.”

Woningen in de Bulders
De Bulders wordt in fasen gebouwd. In de eerste fase wordt gebouwd in het westelijk gedeelte van de nieuwe wijk. In het tweede kwartaal van 2018 worden daar de eerste 40 woningen gebouwd door Jansen de Jong Projectontwikkeling. Direct daarna gaat Bouwbedrijf van Gerven aan de slag. Er komt een breed palet aan woningen. Van huur- en goedkope woningen tot vrijesectorkavels.

Randweg
De randweg en de woongebieden zijn in ontwerp klaar. De Raad van State vindt echter dat er nog twee punten in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen. De eerste is het gebruik maken van geluidsarm asfalt op het bestaande deel van de Muggenberg. Wilma van de Rijt: “Dit was sowieso de bedoeling en op deze manier ligt het ook vast in het bestemmingsplan.”
Het tweede punt: er moet aanvullend onderzoek gedaan worden over de trillingen die eventueel zouden kunnen ontstaan door het verkeer op de drie bestaande woningen aan de Buldersweg. Vanzelfsprekend willen we overlast aan deze woningen voorkomen; mochten er trillingen ontstaan door het verkeer dan worden passende maatregelen genomen om dit op te lossen.

In het eerste kwartaal van 2018 gaat de eerste schop in de grond voor de aanleg van de randweg. Om dit mogelijk te maken laat De Bulders Woningbouw eind december en begin januari al een aantal leegstaande panden slopen in het plangebied de Bulders.

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers in Noord-Brabant

Hogere strafeisen voor geweldpleging onder invloed

REGIO – Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: “Ik was mezelf niet.” “Ik wist niet wat ik deed.” “Ik had te diep in het glaasje gekeken.” Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag. De politie uit Noord-Brabant zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

Het gebruik van alcohol en sommige drugs zijn belangrijke risicofactoren voor geweldpleging, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In Nederland heeft 26% tot 43% van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel.

Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken. Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling. Nederland loopt hierin voorop: het is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.

Voor meer informatie over de alcohol- en drugstesten en zwaarder straffen bij geweld onder invloed, ga je naar www.geweldonderinvloed.nl.

Wat later open

HEEZE – Het Gemeentehuis in Heeze is 8 januari ’s ochtends anderhalf uur gesloten.

Wegens een personeelsbijeenkomst zal het gemeentehuis op 8 januari in de ochtend anderhalf uur gesloten zijn. Vanaf 10.30 uur staan zij weer voor u klaar!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende nodigen u van harte uit om elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, de beste wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen.
Dit jaar vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in ’t Perron in Heeze en is er weer een leuk programma samengesteld.

Het programma
• Nieuwjaarstoespraak door burgemeester Paul Verhoeven
• Bekendmaking van de “Verbinder van het Jaar”
• Muziek door Mark de Louw
• Felicitaties en napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Datum: dinsdag 2 januari 2018
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, 5591 HM Heeze

De gemeente Heeze-Leende stopt met de inzameling van kerstbomen

HEEZE – LEENDE – “Steeds meer mensen zetten met de kerst een kunstboom in huis. Het aantal kerstbomen wat op de inzameldag wordt ingeleverd, werd daardoor elk jaar minder. Ook werden veel bomen achtergelaten op een andere dag of plaats dan de bedoeling was. Dit leidde tot relatief hoge kosten. Daarom heeft de gemeente Heeze-Leende besloten de kerstbomen niet meer in te zamelen”, aldus de gemeente Heeze-Leende.
“Helaas geen kerstboomverbranding meer…”, hoor je om je heen. “Was toch altijd leuk voor de kinderen!”

Kerstbomen dienen zelf afgevoerd te worden. De gemeente geeft u enkele tips:
• Knip/zaag de boom klein en voer de stukken af via de Gft-container. Let op: maak hem echt goed klein. De inzamelaar neemt geen losse bomen mee.
• Heeft uw boom een flinke wortelkluit? Dan kunt u proberen om de boom voor de volgende kerst over te houden. Dan is het een kwestie van een plaatsje in de tuin zoeken. Bij de overgang van binnen naar buiten mag het temperatuurverschil niet te groot zijn. Als het buiten erg koud is, kunt u de boom beter eerst een aantal dagen in schuur of garage zetten. De vorst moet uit de grond zijn.
• U kunt uw kerstboom ook naar de milieustraat brengen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Inge Maas unaniem gekozen als lijsttrekker voor het CDA

Inge Maas (c) margot van den boer

Inge Maas
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – De leden van het CDA Heeze Leende Sterksel hebben onlangs unaniem kozen voor Inge Maas als hun lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Maas heeft in de afgelopen 8 jaar veel ervaring in de Gemeenteraad van onze gemeente opgebouwd.

Daarnaast gaven de CDA leden het volle vertrouwen aan de overige kandidaten op de kandidatenlijst. Het CDA heeft hiermee een sterk vernieuwde en evenwichtige kieslijst waarbij kwaliteit voorop staat. Onze kandidaten zijn een goede afspiegeling van onze lokale maatschappij.
In de top 10 staan vijf nieuwe gezichten:
• uit Leende Ton Dietvorst op plaats 3, Frank de Win op plaats 10,
• uit Leenderstrijp Anja van Stipdonk op plaats 9
• uit Heeze Ben van de Leur op plaats 5 en de twintiger Johan Bakermans op plaats 8.
Daarmee kiest het CDA duidelijk voor vernieuwing!

De huidige fractieleden Jos Vos, Peter Vertogen, Frans van Mierlo staan respectievelijk op plaats 2, plaats 4 en plaats 7, gevolgd door Edwin Broekman op plaats 6.

Ook de overige kandidaten op de CDA kieslijst, zijn allen zeer betrokken dorpsgenoten met een groot netwerk en hart voor Heeze-Leende-Sterksel. Zij werden bij acclamatie gekozen.
Wethouder Wilma van der Rijt kiest voor een nieuwe uitdaging.

De huidige CDA wethouder van der Rijt staat als lijstduwer op de kandidatenlijst. Ze heeft al in een vroeg stadium aangegeven na deze periode te kiezen voor een nieuwe uitdaging. “Na 11 jaar raadswerk en 8 jaar wethouderschap wordt het tijd om het stokje over te dragen” aldus van der Rijt.

De beoogd wethouderskandidaat voor het CDA is Frank de Win uit Leende. Hij is unaniem voorgedragen door de ledenvergadering. Frank de Win is 46 jaar, gehuwd en vader van 2 kinderen. Hij is momenteel werkzaam in het bedrijfsleven als teamleider. Zijn “roots” liggen in Leende waar hij sterk betrokken is bij het verenigingsleven.

Wisselingen in het dagelijks bestuur van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

HEEZE – LEENDE – REGIO – Vanwege loopbaanwijzigingen van diverse bestuursleden verandert de samenstelling van het dagelijks bestuur van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Burgemeester Paul Verhoeven met ambtsketenVanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vertrok Alfred Veltman op 1 december als burgemeester van Someren. Als lid namens werkgebied Dommelstroom en voorzitter van het dagelijks bestuur is hij opgevolgd door de heer Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende.

Anja Thijs-Rademakers is in september na negen jaar vertrokken als burgemeester van Eersel, om dezelfde reden. Haar plaats in het dagelijks bestuur voor de Kempen is overgenomen door mevrouw Jetty Eugster, waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden.

Marga Vermue-Vermue stopte eind september als burgemeester van Cranendonck. Ze verliet de regio om burgemeester te worden van het Zeeuwse Sluis. Haar opvolger in het dagelijks bestuur voor Peelland is de heer Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek.
Komend voorjaar, na de gemeenteraadsverkiezingen zullen er zeer wellicht meer bestuursmutaties zijn.

Bekijk de actuele samenstelling van het dagelijks bestuur op de website van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost: http://vhhbzo.nl/wie-zijn-wij/.

Door camera’s nog veiliger Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Sinds vorige week hangen er camera’s bij de toegangswegen tot Heeze-Leende en bij het NS Station. Dit cameratoezicht draagt bij aan vergroting van de veiligheid. De privacy wordt echter ook gewaarborgd.

In Nederland is het verschijnsel mobiel banditisme (rondtrekkende bendes die criminaliteit plegen en vaak in Nederland verblijven zonder vaste woon- of verblijfplaats) duidelijk een vorm van criminaliteit. Hierbij is gelegenheid op een snelle aftocht, na het plegen van een misdrijf, bepalend. De gemeente Heeze-Leende ervaart dat haar woonkernen blootstaan aan het risico van mobiel banditisme door de ligging aan 2 drukke snelwegen, namelijk de A2 en A67. Daarom heeft de gemeenteraad in 2015 besloten om die reden voor een versterking van de bescherming van haar dorpskernen te zorgen tegen criminelen door de inzet van gemeentebreed cameratoezicht.

Burgemeester Paul Verhoeven: “Heeze-Leende is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Alleen al door het praten over het plaatsen van camera’s is de veiligheid in onze gemeente nog verder toegenomen. Door ze nu ook effectief te plaatsen, zijn en blijven we een van de veiligste gemeentes. Alleen als er aanleiding toe is worden de camerabeelden nagekeken door een speciale eenheid die daartoe bevoegd is. Hierdoor blijft de privacy van onze inwoners gewaarborgd en leven we in een veilige gemeenschap.” Binnenkort als alle camera’s zijn geplaatst zal het cameratoezicht in werking treden.

Er is gekozen voor het monitoren van het verkeer op de belangrijkste toegangswegen van de gemeente. Daarnaast wordt op enkele andere plaatsen een camera geplaatst zoals bijvoorbeeld bij het NS-station. Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij de criminaliteitsbestrijding. Camerabeelden kunnen een grote bijdrage leveren in opsporingsonderzoeken, dit varieert van een betere informatiepositie van de politie tot daadwerkelijke aanhoudingen en veroordelingen. Camera’s kunnen echter ook een inbreuk maken op de privacy van mensen. Daarom gaat men zorgvuldig om met de opgenomen beelden. Zo worden de beelden maar maximaal 7 dagen bewaard en worden de beelden alleen uitgekeken door de politie als daar aanleiding toe is. De beelden worden dus niet live uitgekeken.