21 september 2019

Bumet RKSV Heeze schoolvoetbaltoernooi

De jongste jongens

De jongste jongens

HEEZE – De eerste avond van het Bumet schoolvoetbaltoernooi was, ondanks alle nattigheid, zeer geslaagd. Onder leiding van de jeugdige scheidsrechters van de RKSV Heeze werd er door de kinderen met veel enthousiasme en plezier gevoetbald. Ook het publiek genoot (van onder de paraplu). De spannende finale tussen de jongensteams van de de Parel (voorheen Bergerhof) en De Merlebos werd na strafschoppen gewonnen door de Merlebos. Uiteindelijk gingen de volgende teams met de wisselbekers naar huis :

Groep 3 jongens : Barcelona ( Dirk Hezius)
Meisjes groep 3/4 : De Smileys ( Dirk Hezius)
Jongens groep 5 : De Trumknallers ( Trumakkers)
Meisjes groep 8 : De Voetbalselfies ( Merlebos )
Jongens groep 8 : Merlebos

De tweede avond was het zeer druk op het sportpark. Het mooie weer werkte deze avond wel mee. En wat werd er leuk gevoetbald. Ook deze avond werd er heel wat gejuicht en werd er veel gescoord. Na afloop mochten de volgend e teams de bekers in ontvangst nemen:
Groep 3 gemengd : De Voetbalkippen ( Dirk Hezius)
Groep 4 gemengd : De Voetbalknallers ( Merlebos)
Groep 6 gemengd/ jongens : Turkey Jurkeys ( Merlebos)schoolvoetbaltoernooi 120515 copyrightfoto margot van den boer 39 (22)
Meisjes groep 6 : Trappertjes ( Dirk Hezius)
Meisjes groep 7 : Trumgirls 7 ( Trumakkers)

De uitslag van de laatste avond
Groep 7/8 jongens: FC Klas ( Dirk Hezius)
Groep 4 jongens: De Haaien ( Dirk Hezius)
Groep 5 meisjes: De Voetbalgirls ( Merlebos)
Groep 7/8 gemengd: De Konijnen ( Merlebos)
Nico Verbeek Sportiviteitsbeker: Winnaar de Talententoren

Verkeersexamens

verkeersexamen140414-35 (6)

Heeze – Leende – De verkeersexamens zijn afgerond. In totaal legden 214 leerlingen van de basisscholen uit Heeze, Leende en Sterksel legden het verkeersexamen af. Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Lauren Koops van basisschool de Triangel uit Leende slaagde cum laude.

Passend onderwijs

REGIO – Het onderwijs staat voor grote veranderingen. Per 1 augustus 2014 gaat de nieuwe wet op “Passend Onderwijs” in werking. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om samen te gaan werken in een samenwerkingsverband. In deze regio gaat het om het “samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond-Peelland PO 30-08”. Alle basisscholen, scholen voor Speciaal Basisonderwijs en scholen voor Speciaal Onderwijs van Helmond, Someren, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Heeze zijn hierbij aangesloten.

Het samenwerkingsverband dient ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen binnen de regio een passende onderwijsplek is. Liefst zo thuis nabij mogelijk binnen het reguliere onderwijs, maar waar dat niet mogelijk is op een school voor Speciaal Basisonderwijs of op een school voor Speciaal Onderwijs. Hierbij hebben de samenwerkingsverbanden veel vrijheid gekregen om dit op hun eigen manier in te richten.
De financiering verandert met de komst van passend onderwijs. Er wordt gekeken naar de ondersteuning die een bepaalde leerling nodig heeft en de schoolbesturen krijgen de middelen om die ondersteuning vorm te geven. De oude regelgeving met bijvoorbeeld “het rugzakje” vervalt hiermee.

Werkzaamheden Geldropseweg Heeze

HEEZE – In de week van 12 tot 16 mei 2014 verricht Enexis aan de Geldropseweg (buiten de bebouwde kom) in Heeze werkzaamheden aan het electriciteitsnet. Door deze werkzaamheden zijn de volgende verkeersmaatregelen noodzakelijk:
Fietsers vanuit Geldrop richting Heeze worden vanaf de rotonde bij de A67 omgeleid via de Zegge.
Ter hoogte van het bos komt een verkeersregelinstallatie, omdat 1 rijstrook wordt afgesloten.
Tekst: M. vd Boer

Berkenschutse opent nieuwbouw havo/vwo

htrt

Feestelijke opening (foto HLS Nu)

Op woensdag 19 februari is de nieuwbouw van de afdeling havo/vwo van De Berkenschutse op de locatie Sterkselseweg 65 in Heeze officieel geopend. Tijdens een middagbijeenkomst met veel muzikale optredens van de leerlingen, voerden verschillende sprekers het woord over de het bijzondere resultaat van de nieuwbouw, die op veel manieren afgestemd is op de leerlingen die er onderwijs volgen. Dat zijn vooral kinderen [Lees meer…]

CBS: Voorlopig minder kinderen voor basisscholen

Eind dit jaar telt Nederland 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75 duizend minder dan vijf jaar geleden. Voor de komende acht jaar wordt een daling met nog eens 96 duizend kinderen verwacht. Het aantal leerlingen op basisscholen zal daardoor de komende jaren verder afnemen. Uit de kernprognose 2013-2060 blijkt dat de dalende trend zich naar verwachting doorzet tot 2022. In dat jaar zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd tot 1,43 miljoen zijn afgenomen. In de jaren daarna wordt een toename voorzien.
Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt vooral doordat sinds de eeuwwisseling het aantal geboorten is afgenomen. Immigratie en emigratie hebben er minder invloed op. Voor de jaren na 2018 hangt het aantal  4- tot 12-jarigen ook af van hoeveel kinderen de komende jaren geboren worden en is de prognose dus minder zeker.
Bron: CBS

 

Heeze-Leende ondertekent de Lokaal Educatieve Agenda 2013-2015

fghfdgaz

De handtekening onder het onderwijsbeleid

De schoolbestuurders, directeuren/managers kinderopvang en wethouders Heunen en Van Bree hebben op 11 november 2013 de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2013 -2015 Heeze-Leende ondertekend. De notitie beschrijft een kader voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Onderwijsambities voortgezet
Er wordt ingezet op de lopende onderwijsambities. [Lees meer…]

Vogel- en natuurvriendelijke schoolpleinen

Specht bij de Bergerhof

Specht bij de Bergerhof

Vogelbescherming vindt het belangrijk dat kinderen in contact komen met vogels in hun directe omgeving. Een vogel- en natuurvriendelijk schoolplein biedt ruimte aan vogels in de vorm van voedsel, nestgelegenheid en ruimte om te schuilen. Tegelijk zijn groene schoolpleinen ook voor kinderen prettiger. Dit najaar heeft Vogelbescherming daarom een campagne gelanceerd om schoolpleinen vogel- en natuurvriendelijker in te richten: denk aan smulhagen, groene wanden en vogelvoerplekken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. [Lees meer…]

176 meldingen van scholen die autisten weigeren

Eindrapport Meldpunt AUTI-Weigerscholen gereed
Veel jongeren met autisme wordt door mbo-scholen de toegang tot onderwijs geweigerd. Dit zijn de bevindingen van het Meldpunt AUTI-Weigerscholen, dat van begin juli tot eind september in de lucht was. In die periode kwamen er 176 meldingen van vermeende discriminatie. Ze waren afkomstig van 144 jongeren. 95 procent van hen heeft een vorm van autisme. [Lees meer…]

Open Monumentendag ook voor basisscholen

St Martinus en St Jan

Martinuskerk

Open monumenten klassendag 12 en 13 september 2013
Dit jaar wordt voor het eerst de Open Monumenten Klassendag georganiseerd in Heeze-Leende. Dit is een landelijk educatieproject ontwikkeld door de landelijke stichting Open Monumentendag. Het is bedoeld voor de groepen 7/8 van het basisonderwijs. Met een korte introductieles worden leerlingen in de klas op het fenomeen ‘monumenten’ voorbereid, waarna ze een monument bezoeken, samen met een rondleider die het als geen ander kent. Met behulp van een speciale kijkwijzer en gewapend met een fototoestel, brengen ze de wereld van het monument in kaart. Eenmaal terug in de klas gaan ze daarmee verder door een Monumentenkaart te maken, als creatieve verwerking van de stof.
In Heeze-Leende doen drie basisscholen en twee prachtige monumenten mee aan het project. Op donderdag 12 september a.s. doen leerlingen van basisscholen De Triangel en De Merlebos mee. Het programma ziet er als volgt uit:
10 uur, groep 7 De Merlebos, Kasteel Heeze; groep 8 De Merlebos, Martinuskerk Heeze
13 uur, groep 7 De Triangel, Kasteel Heeze
14.15 uur Groep 8 De Triangel, Kasteel Heeze
Op vrijdag 13 september doen leerlingen van basisschool De Berkenschutse mee: 11 uur, groep 7/8, Martinuskerk Heeze.