20 september 2017

Let op: de scholen gaan weer beginnen!

Opletten geblazen voor automobilisten: grote groepen kinderen weer onderweg naar school
VVN adviseert ouders van brugklassers; oefen samen de route naar de nieuwe school

Maandag 21 augustus begonnen de eerste scholen weer aan het nieuwe schooljaar. Hier starten de scholen komende week weer. Heel Nederland kan niet meer heen om de bekende spandoeken en posters met de boodschap ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het is nog steeds nodig om automobilisten te wijzen op de kinderen die weer onderweg gaan naar school. Dit belang wordt ook ingezien door gemeenten. Maar liefst 85% van de gemeenten doet mee aan de campagne met de spandoeken en de posters. Ook zien steeds meer bedrijven de urgentie om hier aandacht aan te besteden.

De VVN-campagne De scholen zijn weer begonnen is dus meer nodig dan ooit. Niet alleen voor de kinderen van de basisscholen maar zeker ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs.
In de eerste weken van het schooljaar vinden er twee keer zoveel ongevallen plaats in het verkeer onder brugklassers*. Behalve dat de scholieren de nieuwe route en dus ook de gevaren op de weg niet kennen hebben ze vaak weinig ervaring in het verkeer. Daarnaast hebben zij hun impulsen nog niet goed onder controle en zien daardoor weinig risico’s. Ook het groeiende gebruik van de smartphone op de fiets is een oorzaak. Directeur VVN Felix Cohen; ‘Elke vader en moeder wil zijn kind ’s- avonds weer aan de keukentafel hebben dus raad ik aan om de nieuwe fietsroute ten minste één keer te oefenen en de gevaarlijke punten te bespreken’.

Bij verschillende partners wordt de campagne opgepakt. Zo pakt VVN’s nieuwe partner supermarktketen COOP haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt de campagne door deze bij haar klanten onder de aandacht te brengen. Verder organiseren zij een spaaractie voor verkeersveiligheidsitems. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de Vereniging Zakelijke Rijders roepen leaserijders op om na de schoolstart extra rekening te houden met fietsende scholieren. Opticiënketen Pearle begint het nieuwe schooljaar met een fietsende oogtest voor kinderen om ouders erop te wijzen hoe belangrijk het is om scherp te kunnen zien. En ook in de buurtapp Nextdoor is aandacht voor de campagne. Hierin ontvangen aangesloten buren uit ruim 4.900 buurten informatie over hoe zij hun kinderen straks veilig naar school kunnen laten gaan. Al met al een brede insteek om de periode na de schoolstart zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Doe je mee aan de kinderoptocht Brabantsedag?

HEEZE – Dit jaar opent het Brabantsedagfestival met iets nieuws; een kinderoptocht. Om 19.00 uur kunnen kinderen voor het eerst in hun eigen optocht laten zien, wat ze kunnen ontwerpen en maken volgens het thema “Parade van Vermaeck”. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar kunnen zich aanmelden om mee te doen.

Grijp je kans!
De grote optocht op zondag wordt vooral bedacht en gemaakt door volwassenen en dan mag je vaak maar zijdelings meewerken aan de grote wagen. Of je bent niet aangesloten bij een wagenbouwersgroep, maar je wilt best eens een wagen maken. Grijp dan nu je kans. Werk mee aan een eigen optocht, maak mee hoe leuk het is om zelf te ontwerpen of samen een ontwerp ook echt uit te voeren, met timmeren, verven en kostuums maken en, op de dag zelf: schmincken! En natuurlijk hoopt de organisatie dat je zo enthousiast wordt, dat je later ook mee gaat bouwen aan de grote wagens.

De kinderoptocht vertrekt als een echte parade van de parkeerplaats bij de Martinuskerk, via de Jan Deckerstraat naar de gemeentehuistuin. Daar zullen alle deelnemers van de kinderoptocht met veel applaus worden ontvangen door de 16 wagenbouwersgroepen die daar naar jullie ontwerpen komen kijken en die later die avond het openingsfeest gaan vieren.
Hoe meedoen?
Je bent tussen de 6 en 14 jaar oud, je hoeft geen lid te zijn van een wagenbouwersgroep (mag wel), je mag alleen komen of samen met broer, zus, vriend of vriendin. Je kunt de hele zomervakantie zelf ontwerpen en knutselen en breng dan jouw of jullie wagen op zaterdag 19 augustus naar het vertrekpunt.

Meer informatie over het onderwerp en wat je allemaal wel en niet kunt doen, vind je op de website van de Brabantsedag. Je kunt je daar ook opgeven via het formulier. Dat kan tot 1 augustus!
Kijk op www.brabantsedag.nl/kinderoptocht.

Basisschool de Trummakkers krijgt een zwerfafvalkar

HEEZE – Leerlingen van groep 7 op basisschool De Trumakkers in Heeze namen onlangs een zwerfafvalkar in ontvangst. De groep van juf Lobke kreeg deze kar overhandigd door wethouder Toon Bosmans. De zwerfafvalkar is een cadeau van de gemeente aan de school in het kader van de extra aanpak van zwerfafval.

Zwerfafval is een doorn in het oog voor velen, daarom zet de gemeente in op het voorkomen van zwerfafval! Door bijvoorbeeld hotspots, plekken waar vaak veel zwerfafval ligt, aan te pakken en door blikvangers op snoeproutes te plaatsen. Bovenal pakt de gemeente dit aan door gastlessen te verzorgen op basisscholen.

Die gastlessen worden gegeven door Onsburo uit Valkenswaard. De adviseurs van dat buro vertellen over zwerfafval en de gevaren voor mens, dier en natuur die daarmee gepaard gaan. Na een korte quiz over de afbraaktijden in de natuur van verschillende materialen gaan de leerlingen zelf op pad om zwerfafval te rapen in de directe omgeving van de school. De zwerfafvalkar is daarbij een heel handig hulpmiddel. Directeur Karel van de Ven: “Ik zet deze mooie kar in de hal, zodat iedere leerling er het hele jaar gebruik van kan maken”.

Wilt u uw school ook aanmelden voor een gastles? Neem dan contact op met Wendy Hunting via wendy@onsburo.eu. De gemeente stelt de gastlessen gratis beschikbaar.

overhandigen Zwerfafvalkar De TrumakkersNaast deze zwerfafvalkar, is er ook een groepje jeugdige (onderbouw) leerlingen tijdens TSO actief. Ze rapen plastic zakjes, koek- en snoep verpakkingen op. Vorig jaar bracht Sint hen een speciaal emmertje om het vuil op te halen. Deze kinderen worden na hun vrijwilligerswerk beloond met een mooie sticker voor op het speciale stickervel. Zo houden zijn het schoolplein netjes. Dit is een initiatief van enkele jonge dametjes.

Kijk eens naar de Brabantsedag

BrabantsedagHEEZE – Groep 7 van juf Lobke heeft een filmpje gemaakt ter gelegenheid van de 60e Brabantsedag.
Zie hier: https://www.facebook.com/trumakkers/videos/231728673982133/

Versnelde overgang naar Bibliotheek Dommeldal in Heeze-Leende

HEEZE – Bibliotheek Dommeldal start al op 1 augustus in Heeze-Leende. Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang van Bibliotheek De Kempen naar Bibliotheek Dommeldal.

Bibliotheek De Kempen heeft onlangs eenzijdig besloten om vanaf 15 juli 2017 geen bibliotheekdiensten meer te zullen verlenen in Heeze-Leende. Meteen na dit bericht zijn lokale bibliotheekstichting, Bibliotheek Dommeldal en gemeente met elkaar in overleg gegaan. Al snel werd duidelijk dat Dommeldal bereid en in staat is om, na twee weken uit/inhuizen, per 1 augustus de bibliotheekdienstverlening in Heeze-Leende over te nemen. Het college heeft daarom op 27 juni besloten om de subsidie 2017 voor Bibliotheek De Kempen naar rato naar beneden bij te stellen en dit bedrag als subsidie aan Bibliotheek Dommeldal te verlenen om de rest van het jaar het bibliotheekwerk in Heeze-Leende te verzorgen.
Ook besloot het college de bezittingen terug te vorderen die in het verleden met subsidiegeld voor Heeze-Leende aangeschaft zijn en de voorzieningen die voor Heeze-Leende getroffen zijn om te investeren in het bibliotheekwerk in Heeze-Leende, zodat de gemeente ervoor kan zorgen dat ze conform haar doel besteed worden.

Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang naar Dommeldal. Ook is er een persbericht met veel gestelde vragen uitgegeven. Dit bericht is onder andere te vinden op https://www.bibliotheekheeze-leende.nl/nieuws/.end.

Wethouder Toon Bosmans: “Een bibliotheek is meer dan lezen alleen! De bieb staat ook voor overdracht van kennis, ontmoeting, ontwikkeling, kennis maken met kunst en cultuur. In een bibliotheek leen je boeken. Maar er is zoveel meer mogelijk, zoals leuke lezingen of theathervoorstellingen naar aanleiding van een schrijver of een boek. Of bijeenkomsten van dorpsbewoners die enthousiast over hun hobby vertellen waar meer mensen in geïnteresseerd zijn. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat er allemaal in een nieuwe bibliotheek zou kunnen gaan plaatsvinden. De bieb gaat zich ontwikkelen tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Wij zijn blij dat onze nieuwe partner bibliotheek Dommeldal deze taak eerder kan en gaat oppakken dan verwacht.”

Achtergrond
In 2016 is een plan gemaakt om het bibliotheekwerk in Heeze-Leende meer te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De bibliotheek krijgt ook meer taken, o.a. in het sociale domein . Voor de uitvoering van dit plan is begin 2017 de (lokale) ‘Stichting Bibliotheek Heeze-Leende’ opgericht. Deze nieuwe stichting krijgt van de gemeente de opdracht om de taken die horen bij een verbrede opvatting van het bibliotheekwerk uit te voeren. Een groot deel van de taken zal de stichting uitbesteden bij een regionale bibliotheekcentrale omdat de lokale stichting niet de expertise en het netwerk van een professionele bibliotheek heeft. Na een intensief keuzetraject heeft de stichting, in overleg met de gemeente, gekozen om de “nieuwe” bibliotheek samen met Bibliotheek Dommeldal vorm te geven. Daarmee komt een einde aan de samenwerking met Bibliotheek de Kempen per 1 januari 2018.

Met het IVN op jacht naar insecten

Een van de vele soorten

Een van de vele soorten

HEEZE – Op zondag 16 juli is er weer een publiekswandeling. Onder het motto “Op jacht naar insecten” kunt u onder leiding van natuurgidsen van IVN Heeze-Leende wandelen langs het Rulse laarzenpad. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf De Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. Het is een wandeling voor het hele gezin. Deelname gratis.
Waterdicht schoeisel aanbevolen.

De wandeling voert via het Rulse Laarzenpad door het kleinschalige beekdallandschap van de Rul ofwel Kleine Dommel. Door de verschillende biotopen kent het gebied een rijke variatie aan planten, vogels en andere levensvormen. Maar we zullen vooral zoeken naar insecten en dus naar bloemen.

De afwisseling tussen verschillende landschappen (natte graslanden, beemden, beken en de heide in de buurt) maakt deze wandeltocht extra-aantrekkelijk. De Rul is een laaglandbeek die door kleinschalig akkerlandschap met eikenwallen en broekbossen kronkelt. Het natte beekdal vormt een overgang tussen de droge heide in het oosten en de hogere akkers in het westen. De wielwaal, de matkopmees en de kleine ijsvogelvlinder komen hier voor. In de eikenwallen leven merels, groene spechten wezels, spitsmuizen, egels en citroenvlinders. De broekbossen (elzen, berken, linden) zijn belangrijk voor de migratie van zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten. De poelen zijn een broed- en paaiplaats voor veel amfibieën.
Voor een overzicht van alle wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Weerbaar zijn is niet alleen maar “Nee” durven zeggen

HEEZE – LEENDE – Elke jaar in de maanden mei en juni gaan kinderen uit groep 7 & 8 van verschillende scholen uit Heeze-Leende aan de slag met de camera. Ze worden gevraagd om situaties te bedenken en uit te beelden waarin groepsdruk of weerbaar zijn naar voren worden gebracht. Dit levert unieke en pakkende filmpjes op!

Herkennen ouders deze situaties ook?
Dat was de vraag die ouders gesteld kregen tijdens de ouder-kind avond waarbij zij de gemaakte filmpjes van hun zoon of dochter voorbij zagen komen. Er werd vooral veel gelachen bij het zien van de filmpjes, maar de onderliggende boodschap was niet te missen. Na het zien van de filmpjes kregen ouders een inspirerend verhaal te horen van jongerenwerker Jaap Henst en preventiewerker Saskia Noach van Novadic Kentron. Hoe bereid je je kind voor op nieuwe situaties die ze op de middelbare school tegen kunnen komen, hoe ga je het gesprek aan met je kind over onderwerpen als roken en middelengebruik en hoe houd je zicht op hun online activiteiten. Welke regels zijn er rondom telefoongebruik, mag de telefoon bijvoorbeeld mee naar de slaapkamer?
De kinderen gingen samen met Sanne Verrijt van GGD Brabant –Zuidoost en jongerenwerker Denny Janssen aan de slag met online gedragsregels, wie ben jij online? Ken jij je grenzen online en wat te doen als iets niet helemaal loopt zoals je wilt?
Op het einde van de avond werden de ouders kort bijgepraat door hun kinderen over wat zij hadden gedaan en wat zij hadden geleerd. Andersom gebeurde dat ook, een van de ouders vertelde aan de kinderen wat zij hadden besproken en wat zij daarvan hadden geleerd. Op alle scholen hebben we een mooie avond beleefd, de opkomst was goed en iedereen was enthousiast.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Henst, jongerenwerker bij Cordaad. Contactgegevens: Jaap Henst 06 – 20 74 45 20 of via jaaphenst@cordaadwelzijn.nl

Heropening rijhal RSV Heeze

HEEZE – Op 23 juni 2016 brak er noodweer uit in Heeze. Op verschillende plekken is er veel schade gekomen door dit weer en ook was er ook veel schade aan de rijhal van Ruitersport Vereniging Heeze. Nu alweer ruim een jaar verder, kunnen ze weer goed gebruik maken van de rijhal en dat is reden voor een feestje!

Zaterdag 8 juli a.s. organiseren zij de heropening van de rijhal.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
13.00 Carrousel, wordt gereden door eigen leden
13.45 Officiële heropening door Wim Essing (voorzitter)
14.00 Daniëlle Meijboom, geeft een demonstratie vrijheidsdressuur
15.00 Anouk Daris, geeft een dressuur demonstratie
16.00 Bianca Schoenmakers, geeft een spring demonstratie
Tussen 13.00 uur en 17.00 uur is er ook een stand van Ruitersportonline aanwezig op het terrein. Zij nemen allerlei spullen mee, zeker de moeite waard om een kijkje te nemen of iets te kopen!
”Wij gaan er voor zorgen dat het een erg leuke dag wordt! We zien jullie graag op 8 juli voor de heropening!”

Bouw multifunctionele accommodatie Leende

Bouw multifunctionele accommodatie Leende
LEENDE – Maandag 3 juli is een dag van de waarheid: de raad besluit over de financiele middelen vor de bouw van de multifunctionele accomodatie in het hart van het dorp. De gemeente wil bouwen zonder woningcorporaties en wordt eigenaar van mfa en grond.

Het college is zeer enthousiast over de uitkomst van de afgelopen maanden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in eigen beheer de multifunctionele accommodatie in Leende te bouwen. De dorpsraad staat achter de plannen. De bouw kan rap starten omdat de ‘papierwinkel’ al gedaan is door de woningcorporaties. “Er zijn nog wat bezwaren met betrekking tot ontsluiting. Ook het plan van de woningen is ons nog niet helemaal bekend. Maar we gaan er van uit dat het goed komt”, aldus een lid van de Dorpsraad Leende.

Omdat de minister heeft besloten dat de woningcorporaties niet langer maatschappelijk vastgoed mochten realiseren, moesten de gemeente en de VOF begin dit jaar pas op de plaats maken en tot een afronding van de samenwerking komen. Alle partijen vonden dit heel vervelend. De gemeente is nu heel blij met het faire voorstel van de VOF dat de afgelopen weken tot stand is gekomen. Door grondruil en door zelfstandig bouwen wordt de gemeente eigenaar van de mfa en de ondergrond, in plaats van huurder. “Het was een hele puzzel maar uiteindelijk past het binnen de begrotingsruimte”, aldus wethouder Wilma van der Rijt.

Recent heeft het college besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de gronden in het centrum te kopen van de corporaties én om de nieuwe mfa zelf te gaan realiseren. Dit conform het vastgestelde bestemmingsplan van 23 januari 2017 én conform het huidige ontwerp. Op maandag 3 juli 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de financiële middelen. Ook stelt het college aan de gemeenteraad voor om een nieuwe bestemmingsplanprocedure op te starten ter realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg op de Kerkstraat. Dit is in overleg met de omwonenden van het centrumplan Leende afgesproken. De corporaties kopen van de gemeente de grond waar vroeger basisschool De Triangel stond, zodat daar toch de woningbouw kan plaatsvinden conform het vastgestelde bestemmingsplan. Ook de locatie van de gymzaal Marijkeplein wordt verkocht aan de corporaties. Hier zijn 7 sociale huurwoningen gepland.

Snel van start

Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de overdracht van de gronden voorbereid. Direct na overdracht van de gronden start de gemeente met de sloop van het voormalige gemeentehuis én de Rabobank. “Ik ben hartstikke enthousiast dat Leende nu toch de accommodatie krijgt waar ze behoefte aan heeft en dat we als gemeente eigenaar blijven van de grond én van de mfa. Een toekomstbestendige mfa, als kloppend hart van Leende met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg. Dit draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van Leende. Doordat de rente nu laag is past het ook goed binnen de begroting, bovendien zadelen we toekomstige bestuurders niet met steeds hoger wordende huurlasten op”, aldus wethouder Toon Bosmans.

Vergunning
Alle stukken liggen klaar om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De gemeente zal deze aanvraag zo snel mogelijk indienen. Naar verwachting wordt de vergunning voor de realisatie van de nieuwe mfa in september 2017 verstrekt, daarna vindt de aanbesteding plaats en in het voorjaar van 2018 start de gemeente met de bouw.

Verlies in beeld: Therapeutisch werken met poppetjestaal bij verlies

Verlies in beeld kleinHEEZE – “Op 13 juni lanceerden wij het nieuwe boek Verlies in beeld, therapeutisch werken met poppetjestaal bij verlies van rouw- en verliesdeskundige Riet Fiddelaers- Jaspers.”
Voor ingrijpende verlieservaringen zijn vaak geen worden beschikbaar; elk verhaal dat hierover verteld kan worden schiet tekort. De verbeelding kan echter helpen om gebeurtenissen en ervaringen te ontvouwen.

‘Poppetjestaal’ is een methodiek waarbij mensen met (traumatische) verlieservaringen de ingrijpende gebeurtenis weer aan kunnen kijken zonder het risico op her-traumatisering. Bij deze methodiek wordt gebruik gemaakt van Duplo, Playmobil en andere materialen. Het is een werkwijze die leeftijdsloos is en gebruikt kan worden bij mensen die weinig talig zijn, maar ook bij mensen die juist zeer verbaal zijn en daardoor meer in hun hoofdkantoor huizen dan in hun lijf.

Het boek combineert theoretische achtergronden, methodieken en casuïstiek. Riet Fiddelaers-Jaspers neemt de lezer bij de hand mee in deze werkwijze waarbij foto’s de tekst duidelijk illustreren.

Riet is een vakvrouw in het veld van verlies en rouw, waar ze een grote expertise heeft opgebouwd en die ook deelt. De grote kracht van deze methode is het zichtbaar maken van de context waarin iemand het verlies heeft trachten te overleven, waarna de oorspronkelijke ervaring weer ruimte krijgt. Riet beschrijft dit proces voltreffend. Gwen Timmer, trauma- en verliestherapeut, supervisor en trainer

Boekgegevens
Verlies in Beeld van Riet Fiddelaers-Jaspers is een uitgave van Publicatiebureau In de Wolken.
Het boek is te koop via www.in-de-wolken.nl en bij de boekhandel.
Het boek kost € 19,75.
Soft cover, 158 pagina’s, ISBN 978-90-77179-23-9.
Verlies in beeld klein