18 januari 2018

Adriaan vertelt: 320 punten

Adriaan van der Velden komt uit Heeze maar woont en werkt in Colombia.

Hij vertelt:
“320 punten kan het verschil maken tussen een leven in armoede of een kans om je leven en dat van je familie enorm te verbeteren. Alle kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, die maken in het laatste jaar een toets. Deze toets wordt landelijk georganiseerd door het ministerie van onderwijs. Deze toetsen worden onafhankelijk gecontroleerd. De maximale te behalen punten zijn 500. Maar alle kinderen die meer dan 320 punten behalen krijgen een studiebeurs aangeboden. Die studiebeurs dekt het overgrote deel van de kosten. Hoe meer punten je boven die 320 behaald hoe prestigieuzer is de universiteit waarna je toe kan gaan. Het lijkt niet veel die 320 punten maar het is een feit dat de kinderen die naar de publieke scholen gaan gemiddeld 230 punten behalen. Alle arme kinderen [80%] van Colombia gaan naar de publieke scholen en zo blijft de cirkel rond. Bij de privéscholen ligt de lat op 345 punten maar daar krijgen 70% van de kinderen een beurs. Zo worden de rijken alleen maar rijker en de armen komen nooit uit de armoede.

Dat is de belangrijkste reden waarom ik me zo inzet voor beter onderwijs. Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat en het kan niet begrijpend lezen, geen idee heeft hoeveel 7×8 is, amper kennis heeft hoe de wereld eruit ziet en niet weet niet zijn eigenste land wordt geregeerd, dan is de kans dat dit kind het voortgezet onderwijs goed afrond bijna gereduceerd tot nul. Daarom is de basisschool zo ontzettend belangrijk om een kind een kans te geven op een goede toekomst.

Helaas gaat er op de publieke scholen de komende jaren nog steeds helemaal niets veranderen. Die zitten vastgeroest in het systeem van zoveel mogelijk verdienen met zo min mogelijk werk.
Daarom is onze school zo belangrijk. We zitten nog niet op het niveau dat ik met een gerust hart kan zeggen dat onze studenten een dikke kans maken op die 320 punten. Maar we zijn wel op de goede weg en de eerste leerlingen van onze school hebben deze punten al behaald en gaan naar de universiteit. Dat is de reden dat we heel veel kinderen hebben die naar onze school willen maar we hebben niet voor iedereen een sponsor.

Wilt U een kind sponsoren of heeft U een kennis die dat misschien zou willen dat kunt U daar een kind en haar ouders heel blij mee maken. De kosten zijn €125,00 per jaar en omdat we samen werken met het Bolvia Comite Geldrop zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Wilt U een kind sponseren of meer info stuur uw mail dan op naar adriaanvdvelden@hotmail.com”

Adriaan vertelt vanuit Colombia

Adriaan vd Velden woont en werkt in Colombia.

Adriaan: “Ik heb aan een leerkracht gevraagd om een evaluatie te maken van het afgelopen schooljaar waardoor ik geïnteresseerden en sponsors duidelijk kan maken hoe we werken en waar we mee bezig zijn.”  Hieronder ziet u de vertaling van een evaluatie door Adriaan.
De overige leerkrachten werken allemaal op dezelfde manier.

Evaluatie 2017:
Als leerkracht had ik een vergadering met de ouders op 29 november waarbij ik ook de evaluaties heb overhandigd die we periodiek hebben uitgevoerd op de school.
Tevens een diagnostische evaluatie waarbij de kinderen opdrachten en vragen hebben gekregen die ze moesten beantwoorden en uitvoeren om te zien of ze klaar waren voor de tweede klas.
De ouders hebben deze samen met mij doorgenomen en daarbij gaf ik ze de volgende aanbevelingen mee voor de vakantie die nu volgt.
Blijf oefenen met het geven van dictees waarbij ze rekening moeten houden met de spelling en kalligrafie en zinsopbouw.
Blijf de gewoonte overeind houden om te blijven lezen met de kinderen, zodat ze niet terug vallen.
Blijf minstens een uur per dag werken met begrijpend lezen waarbij ze vragen van de ouders over het geleesde moeten beantwoorden. Tot slot heb ik iedereen bedankt voor het feit dat iedereen trouw naar de vergaderingen is gekomen op de school gedurende het afgelopen schooljaar en dat iedereen mij en de kinderen goed hebben geholpen bij de diverse activiteiten.

Feestdagen van NIX

nix logoHEEZE – LEENDE – De feestdagen zijn in aantocht. Gezelligheid, daarbij hoort vaak wijn, bier en champagne. Of toch niet? Voor jongeren is het goed om niet te drinken. Veel ouders weten dat alcohol slecht is voor de hersenontwikkeling van hun kind.

Kerst en Oud en Nieuw
Maar hoe doe je het tijdens de feestdagen? Volwassenen drinken zelf ook bij bijzondere gelegenheden. Maar een regel is voor kinderen alleen duidelijk als je consequent bent. Dus ook tijdens kerstdiner of oudjaar geen alcohol als je nog geen 18 bent. Een feestelijk (alcoholvrij) drankje is ook anders mogelijk.

Oudjaar buitenshuis
Heeft je kind een feest bij vrienden? Of is hij buitenshuis? Geef weer de regel mee: geen alcohol. Het helpt om contact op te nemen met andere ouders. Komt er drank in huis, zijn de ouders aanwezig en hebben zij afspraken over drankgebruik buitenshuis? Andere ouders hebben vaak ook vragen en voelen zich zo door ouders gesteund in hun regel: geen alcohol.

Thuis leren?

Is het beter een kind thuis te leren drinken dan te wachten tot 18 jaar, een leeftijd waarop hij mogelijk buiten jouw toezicht met alcohol begint? Dat is niet zo. Onderzoek laat zien dat jongeren die thuis leren drinken na verloop van tijd (steeds) méér drinken, zowel thuis als buitenshuis.
Het is daarom goed om duidelijk te zijn én te blijven, ook bij de feestdagen: geen alcohol tot 18 jaar. Tips om met je kind erover te praten, staan op www.hoepakjijdataan.nl/.

Schoenendoos actie voor Laitkynsew

11 9LEENDE – Sinds december 2009 organiseren de moeders van de werkgroep “gezinsvieringen” deze jaarlijkse actie. Kinderen van de Leendse basisscholen wordt gevraagd om te leren delen van hun overvloed, juist n.a.v. Sinterklaas en Kerstmis. Ze hebben wellicht nieuwe cadeautjes ontvangen en kunnen andere kinderen blij maken met dingen die ze niet meer gebruiken. De kinderen ontvangen een brief met de nodige uitleg. Ze kunnen andere kinderen blij maken met: schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen.

De kinderen wordt gevraagd hun bijdrage in een schoenendoos te doen, liefst mooi verpakt en met de vermelding van jongen of meisje. Deze dozen worden dan meegebracht naar de gezinsviering met Kerstmis of worden vooraf afgegeven in de pastorie. De eerste jaren werden rond de 150 dozen mee naar de kerk gebracht. De schoenendozen worden nadien opgehaald en naar de plaats van bestemming gebracht.

In 2009 gingen de dozen naar een weeshuis in Polen, een jaar later naar een school in Oekraïne en sinds 2011 naar een school in Gambia. Hier heeft Mieke van den Heuvel samen met haar man een nieuw project opgezet.(Voor meer informatie verwijzen we naar hun website: www.stichtingwwtoegankelijk.nl) Vanuit Leende is door de grote inzet van dhr. Nico Maas al heel wat schoolmateriaal naar Gambia verscheept.
Als geloofsgemeenschap blijven we dit project in Gambia steunen: kinderen leren delen van hun overvloed én andere kinderen blij maken, zelfs met hele kleine dingen. Want daar gaat het toch om: kinderen blij maken en een toekomst bezorgen.

Adventsactie

In de adventstijd worden de katholieken opgeroepen om het kerkelijk ontwikkelingswerk in de wereld te steunen. Zo heeft onze parochie vele jaren financieel goed bijgedragen aan de adventsactie “Solidaridad”.
Toen de Nederlandse bisschoppen in 2011 niet meer achter de actie “Solidaridad” stonden, heeft pastoor W. van Meijl gevraagd om de opbrengst van de adventsactie voortaan te besteden aan de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

Waarom deze actie voor Laitkynsew?
We zijn een missionaire kerk en dienen elkaar te helpen waar we kunnen. Naar het voorbeeld van de patroonheilige van onze kerk, de heilige Petrus, willen wij over de grenzen van onze eigen parochie heenkijken en zien wat we voor anderen kunnen betekenen. Daarom is ons oog gevallen op een andere Petrusparochie, de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

11In die parochie zijn de paters Salvatorianen werkzaam. Onze pastoor is ook een pater Salvatoriaan. Zo bestaat er dus een directe verbondenheid.
Dit betekent dat de informatie ook heel direct is. Alle financiële steun wordt volledig én direct overgemaakt via de paters Salvatorianen en komt dus meteen op de plaats van bestemming aan. Zo zijn er dus ook geen administratieve kosten.
Sinds 2011 heeft onze parochie financieel meegeholpen bij de bouw van een schoolgebouw, een internaat. In de loop van de jaren hebben onze parochianen een mooi bedrag bij elkaar gebracht, zoals hieronder te lezen staat. De parochianen in Laitkynsew zijn hen hiervoor heel erg dankbaar.

Op 18 juni 2017 is het schoolgebouw feestelijk in gebruik genomen en door de plaatselijke bisschop ingezegend. Op de voorkant van het internaat is een gedenkplaat met de namen van de sponsoren erop. De St. Petrus Banden Parish staat als eerste vermeld !!

Enkele kinderen staan voor de hoofdingang van de nieuwe school. Vanaf nu hebben tientallen, ja honderden kinderen en jeugdigen een beter uitzicht op hun toekomst. Zij krijgen onderricht, kunnen in de school verblijven en bouwen aan een hoopvolle toekomst. Onze parochie heeft daartoe een steentje bijgedragen en kan dat blijven doen, want school en internaat blijven geld kosten. Maar het gaat wel om de toekomst van deze kinderen.

Overzicht van de bijdragen:
in 2011 : € 1552,48
in 2012 : € 4065,82
in 2013 : € 2300,–
in 2014 : € 2150,–
in 2015 : € 3214,–
in 2016 : € 2250,–

Voor meer informatie verwijzen we naar : menubalk Leende – St.-Petrus’ Banden – zusterparochie

Adriaan vertelt: Eindexamens 2017

Adriaan woont in Colombia en vertelt over zijn ervaringen daar:

“De examens voor dit schooljaar zitten er op. Ze zijn uitgebreid met een examen van de leerkracht die het volgend schooljaar met hen moet gaan werken. Een soort toelatingsexamen. Het was de eerste keer dat de leerkrachten dit zelf organiseerden. Ik had de nodige bedenkingen of we dat wel moesten doen maar we willen vooruit en dat gaat alleen als het vanuit de leerkrachten, kinderen en ouders komt. Dan moeten we die Nederlander die toch nooit helemaal tevreden is gewoon eens vanuit de zijlijn mee laten doen. We zijn zowat de hele afgelopen week bezig geweest met de evaluatie van deze examens en daar zullen we de komende week ook nog wel mee bezig zijn. Een ding is zeker, het is een vooruitgang. Als iemand moet laten zien dat deze in staat is om goed werk af te leveren dan krijgen anderen heel veel inzichten hoe deze persoon functioneert. Het resultaat was wel dat de examens die ze eerder afgenomen hebben van hun eigen klas te rooskleurig waren. Daarbij hebben ze hun eigen studenten te hoge cijfers toebedeeld. Dat was het tegenovergestelde bij de toelatingsexamens. Daar moesten ze de kwaliteiten van hun toekomstige leerlingen toetsen en deze waren een heel stuk negatiever. Het gevolg was een hele week met hevige discussies op zijn Zuid Amerikaans. Luid, direct en met heel veel emotie. Vechten voor je gelijk met alles wat je hebt en aan het einde gewoon weer met elkaar praten alsof er niets aan de hand is geweest. Dat vindt ik het mooie van dit continent. De ouders beginnen gelukkig ook steeds meer mee te doen. Ik had de ouders van een complete klas op bezoek gehad die niet wilden dat ik doorging met een leerkracht waar hun kinderen het volgend schooljaar terecht zouden komen. Voor mij is de kwaliteit van het onderwijs heilig en daar wil ik geen emoties bij hebben. Ze wisten me helaas vrij snel te overtuigen dat de leerkracht meer bezig was om zijn eigen belangrijk te vinden en dat de kinderen daarbij alleen maar lastig waren. Jammer, de kwaliteiten van deze leerkracht zijn hoog maar als hij deze niet in wil zetten voor de kinderen dan hebben we er niet veel aan. Dus daar hebben we afscheid van genomen. Laten we hopen dat de nieuwe leerkracht die we aangenomen hebben wel in staat is om de kinderen te motiveren en ze het nodige bij kan brengen. Het is de eerste keer dat de ouders zo fanatiek opkwamen voor hun eigen kinderen en daar ben ik ongelofelijk blij mee.”

Klaar voor de Santarun?

HEEZE – Dit jaar is de Santarun, georganiseerd door de Rotaryclub Heeze, vandaag, op 16 december. De Rotary heeft dit jaar de 4 basisscholen in Heeze als goede doel gekozen. En wat zou het daarom extra leuk zijn als er heel veel kinderen met hun ouders meelopen!

Start en finish zijn op het Strabrechtplein in Heeze, waar op dat moment ook de Heezer Kerstsfeer Markt plaats vindt. Volop gezelligheid dus! Alle informatie omtrent de Santarun vindt u ook op de website https://heeze.rotarysantarun.nl/.
De donaties zullen door scholen worden gebruikt voor activiteiten in het kader van een gezonde en veilige leefomgeving voor de basisschoolleerlingen.
Hoe gaat het in zijn werk?
Er is een leuke wandelroute uitgestippeld door Heeze. De deelnemers kunnen de route lopend in kerstpakken afleggen. De kerstpakken voor de kinderen kosten EUR 5,- en voor de volwassenen EUR 10,-.
Maar let op! Voor elke basisschool stelt de Rotary de eerste 40 kinderpakken gratis ter beschikking, dus wees er snel bij!

Vandaag kunt u bij de Albert Heijn, Kapelstraat 69 Heeze, ook nog (extra) pakken kopen en direct meenemen.

Geblaf op de pakjesboot

sinterklaasHEEZE – Een spannende Sinterklaasfilm draait binnenkort in ’t Perron.

Op zondag 3 december draait in ’t Perron te Heeze een spannende Sinterklaasfilm. Het Sinterklaasfeest is in gevaar! Slechterik Dokter Vleugelaer heeft een plan bedacht om zo veel mogelijk geld te verdienen met een soort ‘Blafspray’. Iedereen die daarmee in aanraking komt, kan alleen nog maar blaffen. De slechte dokter wil met de spray alle kinderen van het land de ‘Blafhoest’ bezorgen, zodat hij daarna voor veel geld het tegenmedicijn kan verkopen. En ja, hoe bereik je zoveel mogelijk kinderen? Via Sinterklaas! Dr. Vleugelaer en zijn maatje Igor vermommen zich en spuiten alle cadeautjes op de stoomboot in met Blafspray. Als de Pieten in aanraking komen met het goedje, loopt de situatie helemaal uit de hand. Lukt het Sinterklaas en zijn Pieten om de cadeautjes op tijd schoon te maken, of krijgen alle kinderen de Blafhoest?

De film heet: Geblaf op de pakjesboot. De film begint op zondag 3 december om 11.00 uur in Dorpshuis ’t Perron te Heeze. De entree bedraagt 5 euro.

Voorlezen in bieb

HEEZE – Iedere zaterdag van 11.00-11.30 uur is het voorlezen in de Bibliotheek in Heeze.

(Niet in de schoolvakanties.)
Mama’s en papa’s kunnen dan rustig boeken zoeken of krant / tijdschrift lezen. Kom je ook naar de bieb aan de Schoolstraat 50 in Heeze?

Sterrenwacht Strabrecht: junioravond

de Maan (c) foto margot van den boer

de Maan
(c) foto margot van den boer

GELDROP – HEEZE – LEENDE – Op vrijdag 24 november is de derde publieksavond van dit seizoen voor junioren in de leeftijdsgroep van 9 t/m 13 jaar én hun begeleiders.

Het thema van deze avond is: “Grote manen van Jupiter”.
De grootste planeet van het zonnestelsel, Jupiter, heeft 4 grote manen. Van binnen naar buiten: Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Deze zijn al in 1610 ontdekt door Galileï. De grootste maan, Ganymedes, is groter dan de planeet Mercurius. De binnenste maan, Io, is de meest vulkanische plek van het zonnestelsel. Europa (de enige van de 4 die iets kleiner is dan onze Maan) heeft een laag ijs aan het oppervlak met daaronder een diepe oceaan. Misschien is er leven in die oceaan.
Hoe groot en hoe zwaar zijn deze manen vergeleken met de Maan? Hoe bewegen zij om Jupiter en draaien zij om hun eigen as? Hoe zit hun inwendige in elkaar en wat zien wij aan de buitenkant? Zijn er ruimtevaartuigen naar toe geweest?
Ze beginnen stipt om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.00 uur.

Mocht het helder weer zijn dan zal tevens door de telescoop gekeken worden. Op deze avond kunnen zij dan naar de Maan en naar Jupiter (met manen) kijken.
De entreekosten bedragen € 2,00 voor volwassenen, €1 voor het 1e kind en
€ 0,50 voor het 2e kind.

Het adres van de Sterrenwacht Strabrecht is: Grote Bos 2, Geldrop. Ingang: 50 meter rechts van de hoofdingang van de school. Parkeergelegenheid voor de school.

Het waarnemen van planeten

Mercurius kan in november niet worden waargenomen, omdat deze planeet dicht bij de zon staat en erg laag aan de horizon. Venus’ zichtbaarheid neemt af. Eind november komt zij één uur voor de zon op. Venus verplaatst zich deze maand van het sterrenbeeld Maagd naar de Weegschaal. Mars verwijdert zich langzaam van de zon en staat voor zonsopkomst in het zuidoosten in het sterrenbeeld Maagd aan de hemel. Jupiter wordt deze maand weer langzaam zichtbaar en komt aan het eind van de maand al twee uur voor de zon op in het sterrenbeeld Maagd. Jupiter staat vergeleken met Venus hoger aan de hemel. Saturnus staat kort na zonsondergang erg laag in het zuidwesten en is waarschijnlijk niet meer te zien.

“Sinterklaas is zijn muts kwijt” in ’t Perron

sintfoto's Kees en Dess juni 2017HEEZE – Op het strand ligt een rode mijter, kletsnat! Kleine Klaas snapt best dat die van Sinterklaas is. Maar mama is ziek en papa vaart ver weg op zee.
Dus gaat Klaasje helemaal alleen naar de grote stad om de Sint op te sporen. Of het hem lukt om Sinterklaas de mijter terug te geven?

Dat mag iedereen komen bekijken in ’t Perron op zondag 26 november om 11:00 uur. Het is een interactieve voorstelling met veel muziek. Kinderen vanaf vier jaar zijn van harte welkom en de entree bedraagt €5,-.