18 november 2017

Vragen aan politieke partijen

kerkvanuitdemolenh181008-31 (17)Nabij P Sterkselskanaal (c) margot van den boerlindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)PVGE excursie sterksel ossterkselxixm230206-17-18

HEEZE – LEENDE – In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft een groep betrokken kiezers uit Heeze-Leende een aantal vragen gesteld aan alle politieke partijen in de gemeente Heeze-Leende. “De vragen hebben betrekking op een aantal zaken die de toekomst van onze gemeente betreffen en waarvan het van belang is daar nu al duidelijkheid over te hebben, zodat de kiezer op 21 maart een gemotiveerde keus kan maken.”

Vragen
“Er zijn een tiental vragen gesteld, die betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Een
belangrijke vraag is of de partijen vinden dat onze gemeente een dorps karakter moet behouden of dat zij een langzame verstedelijking wenselijk dan wel onvermijdelijk achten. Er wordt ook gevraagd naar de consequenties die deze keus heeft. Verder hebben de vragen onder andere betrekking op het verkeer, het wonen en het buitengebied. Aan de partijen is gevraagd vóór 1 december aanstaande met een antwoord te komen. Het antwoord van de partijen zal op internet gepubliceerd worden.”

De vragenstellers
De vragenstellers zijn een groep betrokken kiezers uit Heeze-Leende die zich zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen. Zij hebben een diverse achtergrond en vinden het van belang dat de kiezer op 21 maart een weloverwogen keus kan maken.

Sint Maarten in Leende

LEENDE – Op zaterdag 11 november vindt de jaarlijkse Sint Maartenviering weer plaats in de St. Petrus’ Bandenkerk in Leende. Om 18.30u vertrekt de lampionnentocht, met St. Maarten en de slagwerkers van de Gildes voorop, voor een kleine tour door Leende.

Deelnemers aan de optocht verzamelen om 18.15u aan de zijkant van de kerk en ontsteken dan hun lampionnen. Aansluitend aan de optocht begint om 19.00u de gezinsviering in de kerk. Na afloop van de viering is er voor iedere deelnemer een lekker kop warme chocomel met een kleine traktatie. Iedere inwoner van Leende en Leenderstrijp is van harte uitgenodigd mee te lopen om samen met elkaar St. Maarten te vieren.

Zelf een lampion maken? www.leukmetkids.nl/mooie-lantaarns-voor-sint-maarten of www.knutselidee.nl/thema/lampion maar natuurlijk kun je ook je eigen ideeën gebruiken om een mooie lampion te maken.

Meer informatie over de gezinsviering en de optocht is te verkrijgen via Esther Weijmans, lid van de werkgroep Gezinsviering van de St. Petrus’ Bandenkerk (Nicasiusparochie) Leende. Zij is bereikbaar via 06-20157641.

Poster_St._Maarten_2017 Deze poster is gemaakt door Marieke van Lieshout.

Slapen, wat als het niet vanzelf gaat?

HEEZE – LEENDE – Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heeze-Leende organiseert op dinsdag 7 november een informatieavond over het slapen van baby’s t/m pubers.
De aanbevolen slaaptijden liggen tussen de 10 – 12 uur (kleuters) tot 8 – 10 uur (pubers) per etmaal, in hun eigen bed.

Hoe zorg je er nou voor dat die slaaptijden gehaald worden? Veel kinderen willen of kunnen maar niet in slaap komen of worden ’s nachts wakker. Schoolprestaties kunnen hierdoor achteruit lopen en in het gezin kan het er minder gezellig door worden.
Herken je dit? Kom dan ook naar de informatieavond over slapen bij kinderen. In deze informatieavond komt een deskundige van slaapcentrum Kempenhaege uitleg geven over het slapen van kinderen. Tijdens de avond bestaat de mogelijkheid om zelf jouw vraag te stellen en je zult praktische tips horen.

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 7 november en duurt van 19:30 tot 22:00 uur. Het wordt gehouden in het gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2 te Heeze.
Kom je ook? Meld je aan via cjg@heeze-leende.nl. Vermeld daarin je naam en woonplaats en met hoeveel personen je komt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar opvoeders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Onze deskundige medewerkers luisteren naar je verhaal, denken met je mee, geven praktische tips en zoeken samen met jou naar de oplossing die het beste bij je past. Wij zijn op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 telefonisch bereikbaar via 040 – 2241532 of per mail via cjg@heeze-leende.nl.

Aanstelling nieuwe Leerplichtambtenaar Heeze-Leende

gemeente Heeze-Leende
HEEZE – LEENDE – Het college van B & W ziet er op toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. In Heeze-Leende zijn hiervoor twee ambtenaren aangewezen door het college: Wieteke van Dort en Petra Verberne. Wieteke is de leerplichtambtenaar in Heeze-Leende, Petra Verberne is leerplichtambtenaar in Cranendonck en is voor Heeze-Leende bevoegd opsporingsambtenaar (boa) voor leerplicht.

In Heeze-Leende betreft het de leerplicht voor de 7 basisscholen en De Berkenschutse.

De leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:
Contact onderhouden met de scholen en maatschappelijke zorg verlenen aan kinderen/jongeren van 5 tot 18 jaar om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen
Behandelen van verzoeken om extra verlof (meer dan 10 dagen) en vrijstellingen
Justitiële zaken afhandelen volgens de Leerplichtwet (boa)
Beleid ondersteunen en (mee) ontwikkelen en geven van voorlichting.
Leerplicht voor leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van de gemeente waar de betreffende school is gevestigd.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!

REGIO – ’s Ochtends of ’s nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal heel erg en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken we de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken. Op 7 november organiseren we een informatieavond in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl. Hier leest u ook meer informatie over de andere informatiebijeenkomsten in januari en mei 2018 en over het onderwerp bedplassen.

Voorlezen in de bieb, vestiging Heeze

HEEZE – Iedere zaterdag van 11.00-11.30 uur is het voorlezen in de Bibliotheek in Heeze.
(Niet in de schoolvakanties.)
Mama’s en papa’s kunnen dan rustig boeken zoeken of krant / tijdschrift lezen. Kom je ook naar de bieb aan de Schoolstraat 50 in Heeze?

Let op: de scholen gaan weer beginnen!

Opletten geblazen voor automobilisten: grote groepen kinderen weer onderweg naar school
VVN adviseert ouders van brugklassers; oefen samen de route naar de nieuwe school

Maandag 21 augustus begonnen de eerste scholen weer aan het nieuwe schooljaar. Hier starten de scholen komende week weer. Heel Nederland kan niet meer heen om de bekende spandoeken en posters met de boodschap ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het is nog steeds nodig om automobilisten te wijzen op de kinderen die weer onderweg gaan naar school. Dit belang wordt ook ingezien door gemeenten. Maar liefst 85% van de gemeenten doet mee aan de campagne met de spandoeken en de posters. Ook zien steeds meer bedrijven de urgentie om hier aandacht aan te besteden.

De VVN-campagne De scholen zijn weer begonnen is dus meer nodig dan ooit. Niet alleen voor de kinderen van de basisscholen maar zeker ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs.
In de eerste weken van het schooljaar vinden er twee keer zoveel ongevallen plaats in het verkeer onder brugklassers*. Behalve dat de scholieren de nieuwe route en dus ook de gevaren op de weg niet kennen hebben ze vaak weinig ervaring in het verkeer. Daarnaast hebben zij hun impulsen nog niet goed onder controle en zien daardoor weinig risico’s. Ook het groeiende gebruik van de smartphone op de fiets is een oorzaak. Directeur VVN Felix Cohen; ‘Elke vader en moeder wil zijn kind ’s- avonds weer aan de keukentafel hebben dus raad ik aan om de nieuwe fietsroute ten minste één keer te oefenen en de gevaarlijke punten te bespreken’.

Bij verschillende partners wordt de campagne opgepakt. Zo pakt VVN’s nieuwe partner supermarktketen COOP haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt de campagne door deze bij haar klanten onder de aandacht te brengen. Verder organiseren zij een spaaractie voor verkeersveiligheidsitems. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de Vereniging Zakelijke Rijders roepen leaserijders op om na de schoolstart extra rekening te houden met fietsende scholieren. Opticiënketen Pearle begint het nieuwe schooljaar met een fietsende oogtest voor kinderen om ouders erop te wijzen hoe belangrijk het is om scherp te kunnen zien. En ook in de buurtapp Nextdoor is aandacht voor de campagne. Hierin ontvangen aangesloten buren uit ruim 4.900 buurten informatie over hoe zij hun kinderen straks veilig naar school kunnen laten gaan. Al met al een brede insteek om de periode na de schoolstart zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Doe je mee aan de kinderoptocht Brabantsedag?

HEEZE – Dit jaar opent het Brabantsedagfestival met iets nieuws; een kinderoptocht. Om 19.00 uur kunnen kinderen voor het eerst in hun eigen optocht laten zien, wat ze kunnen ontwerpen en maken volgens het thema “Parade van Vermaeck”. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar kunnen zich aanmelden om mee te doen.

Grijp je kans!
De grote optocht op zondag wordt vooral bedacht en gemaakt door volwassenen en dan mag je vaak maar zijdelings meewerken aan de grote wagen. Of je bent niet aangesloten bij een wagenbouwersgroep, maar je wilt best eens een wagen maken. Grijp dan nu je kans. Werk mee aan een eigen optocht, maak mee hoe leuk het is om zelf te ontwerpen of samen een ontwerp ook echt uit te voeren, met timmeren, verven en kostuums maken en, op de dag zelf: schmincken! En natuurlijk hoopt de organisatie dat je zo enthousiast wordt, dat je later ook mee gaat bouwen aan de grote wagens.

De kinderoptocht vertrekt als een echte parade van de parkeerplaats bij de Martinuskerk, via de Jan Deckerstraat naar de gemeentehuistuin. Daar zullen alle deelnemers van de kinderoptocht met veel applaus worden ontvangen door de 16 wagenbouwersgroepen die daar naar jullie ontwerpen komen kijken en die later die avond het openingsfeest gaan vieren.
Hoe meedoen?
Je bent tussen de 6 en 14 jaar oud, je hoeft geen lid te zijn van een wagenbouwersgroep (mag wel), je mag alleen komen of samen met broer, zus, vriend of vriendin. Je kunt de hele zomervakantie zelf ontwerpen en knutselen en breng dan jouw of jullie wagen op zaterdag 19 augustus naar het vertrekpunt.

Meer informatie over het onderwerp en wat je allemaal wel en niet kunt doen, vind je op de website van de Brabantsedag. Je kunt je daar ook opgeven via het formulier. Dat kan tot 1 augustus!
Kijk op www.brabantsedag.nl/kinderoptocht.

Basisschool de Trummakkers krijgt een zwerfafvalkar

HEEZE – Leerlingen van groep 7 op basisschool De Trumakkers in Heeze namen onlangs een zwerfafvalkar in ontvangst. De groep van juf Lobke kreeg deze kar overhandigd door wethouder Toon Bosmans. De zwerfafvalkar is een cadeau van de gemeente aan de school in het kader van de extra aanpak van zwerfafval.

Zwerfafval is een doorn in het oog voor velen, daarom zet de gemeente in op het voorkomen van zwerfafval! Door bijvoorbeeld hotspots, plekken waar vaak veel zwerfafval ligt, aan te pakken en door blikvangers op snoeproutes te plaatsen. Bovenal pakt de gemeente dit aan door gastlessen te verzorgen op basisscholen.

Die gastlessen worden gegeven door Onsburo uit Valkenswaard. De adviseurs van dat buro vertellen over zwerfafval en de gevaren voor mens, dier en natuur die daarmee gepaard gaan. Na een korte quiz over de afbraaktijden in de natuur van verschillende materialen gaan de leerlingen zelf op pad om zwerfafval te rapen in de directe omgeving van de school. De zwerfafvalkar is daarbij een heel handig hulpmiddel. Directeur Karel van de Ven: “Ik zet deze mooie kar in de hal, zodat iedere leerling er het hele jaar gebruik van kan maken”.

Wilt u uw school ook aanmelden voor een gastles? Neem dan contact op met Wendy Hunting via wendy@onsburo.eu. De gemeente stelt de gastlessen gratis beschikbaar.

overhandigen Zwerfafvalkar De TrumakkersNaast deze zwerfafvalkar, is er ook een groepje jeugdige (onderbouw) leerlingen tijdens TSO actief. Ze rapen plastic zakjes, koek- en snoep verpakkingen op. Vorig jaar bracht Sint hen een speciaal emmertje om het vuil op te halen. Deze kinderen worden na hun vrijwilligerswerk beloond met een mooie sticker voor op het speciale stickervel. Zo houden zijn het schoolplein netjes. Dit is een initiatief van enkele jonge dametjes.

Kijk eens naar de Brabantsedag

BrabantsedagHEEZE – Groep 7 van juf Lobke heeft een filmpje gemaakt ter gelegenheid van de 60e Brabantsedag.
Zie hier: https://www.facebook.com/trumakkers/videos/231728673982133/