19 maart 2018

Wim Snoeijen benoemd tot Erelid Sint Jorisgilde

 

 

 

naamloos

 

 

 

 

HEEZE – Tijdens de jaarvergadering van het Sint Jorisgilde Heeze is de wachtende Keijzer, Wim Snoeijen, teruggetreden als bestuurslid.

Voor zijn grote verdienste voor het gilde is hij benoemt tot ERELID van het St. Jorisgilde uit Heeze.

Chrisma-mis

Woensdag 28 maart vindt om 19.00 uur ’s avonds de chrisma-mis in de St. Jan in Den Bosch plaats.

Tijdens deze indrukwekkende viering, wordt door de Bisschop samen met alle priesters van het Bisdom, de heilige olie gewijd. Ook alle gelovigen zijn hierbij welkom. Als mensen mee willen rijden dan kunnen zij dat doorgeven aan Pater Mervin, tel 040 226 1215.

Blues en jazz van Heezer bodem

HEEZE – Op zondagmiddag 25 maart bouwen De Binnenband en After 8th samen een muzikaal feestje met livemuziek in dorpshuis ’t Perron.

Binnenband

Binnenband

Beide bands hebben hun roots in de gemeente Heeze-Leende. De muzikanten van De Binnenband spelen vooral blues: eigen improvisaties en covers van bands als Guy Davis, Creedence Clearwater Revival en Pokey.

After8th

After8th

After 8th bouwt voort op muziek van de jaren 40, 50 en 60 met Jazz, Blues en Latin. Maar dan wel graag met ruimte voor vernieuwing en improvisatie. Dit zeskoppige muziekgezelschap speelt ‘standard vocal & instrumental jazz’ van o.a. Ella Fitzgerald, Billy Holliday, Sonny Rollins, met uitstapjes naar Sting, Leonard Cohen en Madeleine Peyroux.

Het muzikale feestje begint op zondagmiddag om 15.00 uur in het restaurant van Dorpshuis ’t Perron te Heeze. De bands hopen op een gezellige middag met veel publiek. De toegang is dan ook geheel gratis.

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: VVD

thHEEZE – LEENDE – Zoals alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen hierbij de informatie VVD Heeze-Leende.

 

VVD Heeze-Leende heeft de volgende dorpsgenoten op de lijst staan:

Frans Cuijpers, Heeze
Robert Groenewoud, Heeze
Miranda ten Hout, Heeze
Johan Cuijten, Heeze
Michel Zewald, Heeze
Manon Veendrick, Heeze
Dirk-Jan Bonenkamp, Sterksel
Thom van Grootel, Leende
Ria de Wit – Dinkelberg, Leende
Huub Gerlings, Heeze
Eefje ter Cock – de Vries, Leende
Remon Vos, Heeze
Marcel Smits, Leende
Henny Rosenbrand – Haandrikman, Heeze
Maarten van den Heuvel, Heeze
Niek Bakker, Leende
Jean-Paul van den Heuvel, Heeze

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende : LOKAAL Heeze – Leende

20180203_133954“LOKAAL Heeze-Leende is al jaren een betrouwbare partij binnen de gemeente. Een sterke lokale partij, voortgekomen uit een fusie van lokale partijen. Een partij welke heeft gekozen voor bundeling in plaats van versnippering.

Hoofddoelstelling is het versterken van de leefbaarheid in alle kernen en het behoud van het dorpse karakter. Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze inwoners. Ook wij hebben zo onze wensen voor de toekomst, maar willen in de praktijk van alle dag, toch vooral uitgaan van realistische doelstellingen. Die willen we bepalen en behalen door voortdurend te luisteren náár en te praten mét de inwoners. Wij zijn trouw aan onze inwoners en hopen dan dat we een mooi resultaat van 5 zetels mogen gaan halen.

De roep om veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen is groot in onze gemeente en daar moet op korte termijn wat aan gebeuren. Uiteraard zijn wij met de Provincie en het Rijk in overleg om doorstroming op de snelwegen te bevorderen. Ook de randweg zal zeker verkeer en vrachtwagens uit de kernen weren. Dit betekent niet dat het probleem nu meteen opgelost is, hier zal op kort termijn naar oplossingen moeten worden gekeken, dit geldt ook voor de veiligheid op de stoepen en andere openbare wandelplaatsen.

lhlBij LOKAAL Heeze-Leende draait alles om de bewoners en hun leefomgeving. Het creëren van makkelijk toegankelijke openbare toiletten past bij deze gedachte, of openbaar vervoer op maat vanuit Sterksel. Ook gaan we graag dóór met het steunen van mensen die het wat moeilijker hebben. Door een mix van woningen aan te bieden waar jong en oud met – en naast elkaar leven, willen we de sociale controle verhogen. Signalen van vereenzaming van ouderen moeten worden opgepakt. Jongeren tussen 12 en 17 verdienen de aandacht, initiatieven vanuit jongerenwerk moeten worden gestimuleerd. U heeft al een aantal aandachtspunten uit ons verkiezingsprogramma hierboven kunnen lezen.
U begrijpt dat dit maar een minimale opsomming is van al onze punten die we belangrijk vinden en die we voor u als inwoners willen bereiken. Voor uitgebreidere informatie waar wij voor gaan en staan verwijzen wij u graag naar ons verkiezingsprogramma.

LOKAAL Heeze-Leende pakt uit met 26 kandidaten
IMG_0896De eerste vier plaatsen op de kandidatenlijst worden bezet door de huidige fractieleden: Nico van der Palen, Dennis Keuten, Jack de Turck, en Lot Veldkamp. Op plaats 5 staat nieuwkomer en wethouder-kandidaat Jan de Bruijn, terwijl de plaatsen 6, 9 en 10 ook door nieuwkomers worden ingenomen respectievelijk Toon Snoeijen, Anne Marques Pontes en de pas 19-jarige Raimo Janssen. Theo Bosch en Ad Verhoeven maken met plaats 7 en 8 de top 10 compleet. Onze raadsleden staan klaar om door te gaan met hun werk. Maar ook nieuwe en jonge kandidaten hebben onze partij versterkt. Ervaring wordt gecombineerd met nieuw élan. Wij geven in de raad aan uw meningen en gevoelens een stem. Graag rekenen wij weer op úw stem om ons daartoe ook nu weer in staat te stellen. Lokale mensen voor lokale belangen. U kunt op ons rekenen.

IMG_0879Onze volledige lijst bestaat uit:

1. Nico van der Palen, Heeze
2. Dennis Keuten, Heeze
3. Jack de Turck, Leende
4. Lot Veldkamp, Heeze
5. Jan de Bruijn, Heeze
6. Toon Snoeijen, Heeze
7. Theo Bosch, Heeze
8. Ad Verhoeven, Leende
9. Anne Marques Pontes, Sterksel
10. Raimo Janssen, Heeze
11. Patrick van der Kruis, LeendeIMG_0865
12. Hans van Middelaar, Sterksel
13. Marjan de Turck-Lanen, Heeze
14. Peter Roeters, Heeze
15. Dave Keuten, Heeze
16. Carel Ceelen, Heeze
17. Henk van Berlo, Heeze
18. Jan Hendriks, Sterksel
19. Els Snoeijen-van den Akker, Heeze
20. Bennie Knapen, Heeze
21. Toon Boerenkamp, Heeze
22. Hans van Gorp, Heeze
23. Cintha Bax-van der Kruis, Leende
24. Jan Brants, Heeze
25. Tilly Lavrijssen, Heeze
26. Sjef Wagemakers, Leende

Voor ons volledig verkiezingsprogramma en/of meer informatie over onze partij dan verwijzen wij u naar onze website www.lokaal-heeze-leende.nl.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties wij horen ze graag. Neem contact met ons op via info@lokaal-heeze-leende.nl en u krijgt spoedig bericht.”

 

MOCHT BOVENSTAANDE LINK NAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA NIET LUKKEN, ZIE HIERONDER HET PROGRAMMA:

Verkiezingsprogramma 2018-2022
www.lokaal-heeze-leende.nl
“Wij komen op voor uw belangen.”
Nico van der Palen
Dennis Keuten
Jack de Turck
Lot Veldkamp
Jan de Bruijn
Toon Snoeijen
⦁ Samen werken, samen leven
⦁ Sterke dorpskernen in een bloeiende gemeente
⦁ Daar draait het allemaal om in Heeze-Leende
Wie wij zijn
Wij zijn LOKAAL Heeze-Leende, een politieke groepering die al jaren actief is in onze gemeente. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd een groot aantal van onze programmapunten te realiseren. Het resultaat mag er zijn.
LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Wij willen, juist in deze dynamische tijd waarin alles steeds sneller gaat, hiervoor ook bij onze burgers belangstelling wekken en verbondenheid realiseren.
We maken ons sterk voor een transparant bestuur. Het moet voor de burgers duidelijk zijn welke prioriteiten en welke beleidspunten worden voorgesteld. Welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en op welke wijze en binnen welk tijdsbestek dit kan worden gerealiseerd. Wij zorgen voor het op orde brengen en gezond houden van de gemeentefinanciën.
LOKAAL Heeze-Leende versterkt de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Onze dorpskernen kenmerken zich door een bloeiend verenigingsleven, bruisende gemeenschaps- en dorpscentra en goede basisvoorzieningen voor iedereen. Wij zetten ons in voor gezonde en economische bedrijvigheid en voor het behoud van historische en culturele kenmerken in onze gemeente.
Waarom doen wij dit
Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze gemeente Heeze-Leende, met haar rijke Brabantse cultuur en historie, economische bedrijvigheid, tradities en evenementen, haar bloeiende sport- en verenigingsleven, het eigen karakter in de buurtgemeenschappen en dorpskernen.
Onze missie, visie, ambitie
In ons nieuwe verkiezingsprogramma komen weer veel van onze vaste programmapunten terug. Maar we hebben ook aandacht voor nieuwe sociaal-maatschappelijke zaken en de veranderingen, die in de nabije toekomst op ons afkomen. We maken ons, overeenkomstig de wens van oud-fractievoorzitter en erelid wijlen Piet Vos, sterk om aan het bestuur van onze gemeente een waardevolle bijdrage te leveren en ons voor onze kiezers maximaal in te zetten.
Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende
⦁ Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden. 
⦁ LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen. 
⦁  We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
⦁ De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
⦁ Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
⦁ Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
⦁ Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden. 
⦁ Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht. 
⦁ LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau. 
⦁ We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.
Uitwerking van onze kernpunten en aandachtspunten
 
 
Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase.
Aandachtspunten:
⦁ Goede en adequate gemeentelijke dienstverlening, waarbij de burger centraal staat;
⦁ Korte lijnen tussen burger en bestuur;
⦁ Zeg wat je doet en doe wat je zegt (positief voorbeeld communicatie met omwonenden rondom aanpak renovatie Schoolstraat / Spoorlaan in Heeze).
LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een financiële belasting kunnen worden.
Aandachtspunten:
⦁ Gemeentelijke woonlasten beperken, OZB niet onnodig verhogen;
⦁ Begrotingsdiscipline verder versterken;
⦁ Uitbesteding van opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet anders kan;
⦁ Veel aandacht voor gevolgen op lange termijn.
 
We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd.
Aandachtspunten:
⦁ Inzet combinatiefunctionarissen op het gebied van sport- en cultuuronderwijs,
beweging, gezondheid en de versterking van de rol van de scholen in de buurt voortzetten;
⦁ Behoud van de bestaande sportvoorzieningen in de kernen;
⦁ Ondersteunen sterke lokale verenigingsleven, waarbij mensen de zorg voor hun club en specifiek voor hun jeugd op zich nemen;
⦁ Sport en vrijetijdsbesteding zijn een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren;
⦁ Subsidiebeleid waarin verenigingen zich kunnen herkennen, met als hoofdkenmerken transparantie en consistentie;
⦁ Stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk door met vrijwilligers in gesprek te gaan en wensen kenbaar te laten maken;
⦁ Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid. Meedenken in oplossingen en niet alleen problemen duiden.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe.
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid.
Aandachtspunten:
⦁ Behoud van winkelcapaciteit in de dorpskernen;
⦁ Agrarische bedrijvigheid blijven ondersteunen;
⦁ Mogelijkheden blijven bieden om zzp’ers te helpen aan bedrijfsruimte;
⦁ Beperkte alternatieve bedrijfsmogelijkheden toestaan in het buitengebied bij leegstand, met inachtneming van het landelijk karakter;
⦁ Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme;
⦁ Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken. Uitgangspunt moet zijn, het is mogelijk totdat het tegendeel bewezen wordt.
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen jongeren en ouderen blijvend huisvesten, een starters- of blijverslening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in overleg met onze bewoners.
Aandachtspunten:
⦁ Behouden dorpse karakter en de sfeer in onze kernen;
⦁ Een groene en natuurrijke gemeente blijven, met behoud van de historische kenmerken;
⦁ Gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen (bijvoorbeeld Sint Maartenshuis en Rafaёlschool in Heeze);
⦁ Behouden gezichtsbepalende gebouwen en gebieden;
⦁ Gemeentehuistuin behouden als locatie voor evenementen;
⦁ Overleg met eigenaren van panden aan de Nieuwendijk om de uitstraling op korte termijn te verbeteren;
⦁ Sterke punten en ontwikkelingen in de woonvisie kritisch volgen en zo goed mogelijk ondersteunen;
⦁ Leefbaarheid in de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp versterken door te zorgen voor voldoende huur- en koopwoningen;
⦁ Creëren van een prettige woonomgeving voor jong en oud met actieve en hulpbehoevende huishoudens door elkaar;
⦁ Behoud van betaalautomaat in Sterksel;
⦁ In alle kernen moeten VVV-agentschappen zijn gevestigd;
⦁ Wijkagenten maximaal in stand houden voor de (sociale) veiligheid en leefbaarheid;
⦁ Meer geld beschikbaar stellen voor BOA’s, dit om toezicht te houden op de lokale orde en veiligheid en de handhaving daarvan;
⦁ Openbaar vervoer vanuit Sterksel op maat om betere aansluitingen op treinverbindingen mogelijk te maken.
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn, zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.
Aandachtspunten:
⦁ Gebruik maken alternatieve energiebronnen, zoals o.a. zonne-energie;
⦁ Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen;
⦁ Stimuleren en ondersteunen aanleg glasvezel in het buitengebied: economisch efficiënt, voor de veiligheid en de digitale contacten;
⦁ Energie-coöperatie faciliteren en ondersteunen met beschikbare middelen;
⦁ Gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk duurzaam bouwen.
Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge prioriteit. We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende voorzieningen en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel mogelijk doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen weg.
Aandachtspunten:
⦁ Aanleg randweg De Bulders om meer vrachtwagens buiten de dorpskern van Heeze te laten rijden;
⦁ Ondertunneling van spoorwegovergang, dit voor een betere doorstroming;
⦁ Fiets- en autoverkeer zo min mogelijk laten kruisen op de randweg;
⦁ Veiligheid rondom scholen voor naar schoolgaande kinderen verdient blijvende prioriteit;
⦁ Sluipverkeer in de dorpskernen moet door het slim toepassen van spitstroken op de A2 en A67 worden verminderd;
⦁ Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt  mag enkel bestemmingsverkeer zijn;
⦁ Voor realisatie Centrale As blijven aandringen bij andere overheden om dit financieel te ondersteunen.
Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht.
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast gevend groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid voortkomend uit de bomenvisie.
Aandachtspunten:
⦁ Toezicht houden op de kwaliteit van de wegen en de trottoirs (veiligheid hoog in vaandel);
⦁ Handhaven van aanpak ongewenst overhangend groen;
⦁ Veilige stoepen zonder obstakels. Vallen is grote oorzaak van dure gezondheidszorg;
⦁ Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse;
⦁ Verharden verbinding Peelven –Turfven in Sterksel;
⦁ Kloosterlaan in Sterksel verharden;
⦁ Openbaar groen goed onderhouden, onveilige situaties zo snel mogelijk verhelpen;
⦁ Behoud van monumentaal groen.
LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg. We ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel willen blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.
Aandachtspunten:
⦁ Actief de hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers de weg wijzen, niet zelf laten uitzoeken;
⦁ Ondersteunen projecten zoals van HSL-net: Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen en andere initiatieven op dat gebied;
⦁ Creëren toegankelijke openbare toiletten;
⦁ Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd; activiteiten en evenementen promoten voor deze groep.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.
Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2 snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te wonen. Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te waarborgen. Wij kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.
Aandachtspunten
⦁ Onze eigen identiteit en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden;
⦁ Een evenwichtige kostenverdeelsleutel binnen samenwerkingsverbanden.
ACTIEPUNTEN
⦁ Via randweg Bulders vrachtwagens uit de dorpskern van Heeze weren;
⦁ Tunnel onder de spoorwegovergang Muggenberg voor een betere doorstroming van het verkeer;
⦁ Bij de aanleg van het MFA in Leende moet rekening worden gehouden met de veiligheid van de schoolkinderen;
⦁ Sluipverkeer in de dorpskernen weren door het slim toepassen van spitstroken op de A2 en A67;
⦁ Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt, mag enkel bestemmingsverkeer zijn;
⦁ Zzp’ers helpen aan betaalbare bedrijfsruimte;
⦁ Gemeentehuistuin Heeze openhouden voor evenementen;
⦁ Behoud van betaalautomaat in Sterksel;
⦁ In iedere kern een VVV-agentschap;
⦁ Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse;
⦁ Verharden verbinding Peelven-Turfven en Kloosterlaan in Sterksel;
⦁ HSL-net en Energie-coöperatie blijven ondersteunen;
⦁ Oók ondersteuning van Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen (subsidies);
⦁ Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen en stimuleren aanleg zonnepanelen op daken;
⦁ Creëren van toegankelijke openbare toiletten;
⦁ Gemeentelijke opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet anders kan;
⦁ Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd;
⦁ Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid;
⦁ Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken met ondernemers door met hen in gesprek te gaan;
⦁ Het dorpse karakter behouden: gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen;
⦁ Sociale controle: samen opletten in de buurt en stimuleren van buurtapps.
 
www.lokaal-heeze-leende.nl

 

Dikkertje Dap

dikkertje-dap-perronHEEZE – Op zondag 25 maart in ’t Perron: De kinderfilm Dikkertje Dap.

Dikkertje Dap is vaak in de dierentuin waar zijn opa werkt te vinden.
Zijn beste vriend is Raf, de giraf. Als Dikkertje Dap voor het eerst naar school gaat, komt hij erachter dat Raf niet mee mag.

Maar hij heeft daar een goed idee voor verzonnen.
Vraag aan je vriendjes en vriendinnetjes of ze meegaan, want dit is een keivette film!

De speelfilm begint op zondag 25 maart om 11.00 uur in de Grote Zaal van Dorpshuis ’t Perron te Heeze. De entree is € 5,00.

Informatie bijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming voor vrijwilligersorganisaties

HEEZE – LEENDE – Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren, dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. In deze informatiebijeenkomst helpen wij, de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende (VCHL), jou bij het AVG-bestendig maken van jouw organisatie!

Deze informatiebijeenkomst vind plaats op dinsdag 24 april 2018 van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl voor 17 maart a.s. of door te bellen naar 06-25012524

In het kort
Wat: informatiebijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming voor vrijwilligersorganisaties
Wanneer: dinsdag 24 april 19:30 – 21:00 uur
Waar: Raadszaal van het Gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2, 5591 HS Heeze
Wie: Vrijwilligersorganisaties die persoonsgegevens bewaren
Aanmelden: via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl vóór 17 april 2018

D66 steunt initiatief voor een krasse knarren hof

HEEZE – LEENDE – “Een aantal inwoners van Heeze-Leende, noemen zichzelf liever krasse knarren dan senioren of bejaarden.
Zij hebben een prachtig initiatief genomen voor een vernieuwende woonvorm voor ouderen.
Met elkaar willen ze een aantal, als boerenschuren vormgegeven huisjes, gegroepeerd in een hof, gaan bouwen en deze helemaal als ‘krasse knarren’ woning inrichten.
Zo kunnen zij straks allereerst voor elkaar gaan zorgen, niet iedereen kan alles nog zelf maar met elkaar kunnen ze een hoop zelf oplossen. Ook is het voor vrijwilligers en andere zorgverleners ideaal om ze op één plek te kunnen helpen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 50% van de 75 plussers en zelfs 60% van de 85-plussers zich regelmatig eenzaam voelt, dit enorme probleem wordt ook opgelost, voor deelnemers aan zo’n mooi initiatief.

Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap moeten de plannen worden uitgevoerd.
Daardoor zijn de deelnemers in staat maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt, een geweldig voordeel vergeleken met reguliere bouwprojecten.
(meer info over CPO op bouwineigenbeheer.nl)

D66 wil dit originele, praktische en concrete plan faciliteren en mogelijk maken.
Er zijn al een aantal locaties in onderzoek en we hebben de eerste schetsen al gezien.
In alle dorpskernen zijn er inmiddels krasse knarren die zich enthousiast bezighouden met een dergelijk CPO project en D66 vindt dat deze initiatieven een goede kans verdienen van een open, constructief meedenkend, lokaal bestuur.

Als u dat ook vindt steun ons dan met uw stem op 21 maart en Samen krijgen we het voorelkaar!”, aldus Pieter van der Stek.

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende : AbHL

Algemeen Belang Heeze Leende stelt zich graag aan u voor.

De kandidaten op de lijst:Harrie Scheepers

Harrie Scheepers, 57 jaar, gehuwd en vader van een zoon, woont in Heeze. Sinds 1983 werkzaam bij DAF Trucks in Eindhoven op de afdeling productontwikkeling. In 1987 door een auto-immuun ziekte rolstoelafhankelijk geworden. Daardoor het belang van zorgsolidariteit ingezien. Ik heb er nu één termijn opzitten als gemeenteraadslid. In die vier jaar heb ik veel inzicht verworven. Dit inzicht zet ik komende raadsperiode graag in om de gemeente deugdelijk te besturen. 

 

AB-HL-2018-14Joost van den Heuvel, 57 jaar , gehuwd, 3 volwassen kinderen, wonende in Heeze. Werkzaam bij VDL bus & Coach, producent van luxe touring cars voor de reiswereld, daar diverse functies bekleed waaronder Teamleider, Projectleider, Bedrijfsleider en momenteel als Hoofd Bedrijfsbureau, Verantwoordelijk voor Proces engineering, werkvoorbereiding, databeheer en specialbouw. In mijn vrije tijd actief als bestuurslid van Tourclub Heeze, bestuurslid Wielersupport Heeze-Leende en Cycling for Age. Zelf ook actief wielrenner en Golfer. De interesse in de politiek vloeit voort uit de vele discussies met vrienden, maar vooral oudere fractieleden in de kennissenkring over de actuele politieke en beleidsbepalende onderwerpen. De cursus politiek actief van Pro Demos, georganiseerd door de gemeente heeft de doorslag gegeven om me actief me in de politiek in te gaan zetten, AbHL was daarbij de partij waarin ik me in de politieke standpunten kon vinden.

AB-HL-2018-21Maaike van Breugel – Smolders, 51 jaar gehuwd, 3 volwassen kinderen uit Sterksel. Mijn politieke interesse ontstond al in mijn tienertijd, Ik gaf er later vorm aan als commissielid bij de toenmalige gemeente Maarheeze vanuit de lokale partij Sterksel 2000. Ik ben eigenaar en werkzaam binnen mijn eigen administratiekantoor Buro Perspectief, met een gevarieerde klantenkring in het MKB en particuliere sector. De laatste 5 jaar is daaraan een dienstenpakket voor de kwetsbare mens in de samenleving toegevoegd met o.a. budgetbeheer. Ik woon met mijn gezin in het buitengebied van Sterksel op het melkveebedrijf van mijn man Mart. Met agrarische roots en grote interesse voor zijn vak ontvang ik o.a. schoolklassen op de ontvangstboerderij. Met een ruim ervaringspalet van toezichthouder bij de Rabobank,  penningmeester in diverse lokale verenigingen tot  momenteel het mentorschap bij een cliënt van Lunet en lid van de Centrale cliëntenraad van Ananz ( St. Anna –zorggroep) vond ik na het volgen van de cursus Politiek Actief van Pro Demos aansluiting bij AbHL. Een partij waar je inhoud, zorgvuldigheid en politiek voeren op basis van argumenten en afwegingen, aantreft. Dat sluit aan bij mijn opvattingen over hoe bestuurders en beleidsmakers visionair, breed georiënteerd en besluitvaardig en met optimale inzet van het duale systeem de inwoners van een gemeente zo goed mogelijk bedienen.AB-HL-2018-13Bart Vink, geboren op 13-07-1961 te Eindhoven. Sinds 2004 woon ik in het mooie Heeze en ben werkzaam als Area sales manager bij Kingspan Unidek in Gemert. Vanaf de zijlijn volgde ik het lokale nieuws wel maar was nooit echt actief betrokken bij het (politieke) dorpsleven. De hele commotie rondom de verplaatsing van de AH en de rol van de gemeente trok daarbij mijn bijzondere aandacht. Steeds las ik individuele meningen en verwijten richting het gemeentebestuur. En eerlijk is eerlijk: In eerste instantie deed ik daar ook aan mee. Omdat dat natuurlijk niet de juiste manier is ben ik me destijds, vanaf de zijlijn, meer actief en met een positieve insteek in gaan zetten. In 2002 is het duale systeem ingevoerd bij gemeenten. Kort samengevat betekent dit dat de rollen van raad en college gescheiden zijn. Het college bestuurt, de raad stelt de kaders en controleert. De doelstelling van meer politieke kleur, meer transparantie, meer helderheid voor de burgers is echter in Heeze-Leende nog lang niet gehaald. Het kopiëren van het Haagse (rijks)systeem van coalitie en oppositie maakt politiek bedrijven er op lokaal niveau ook niet eenvoudiger op, omdat dat systeem vaak gepaard gaat met dwang en macht. Voor een ambtelijke organisatie bijna synoniem voor ‘afstand
houden, je er niet mee bemoeien’. Daarom is het voor Heeze-Leende belangrijk dat er wat te kiezen valt en als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen dan doe ik dat graag

 

Wie is uw kandidaat wethouder?
“Maaike van Breugel – Smolders uit Sterksel”

 

Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?
“Vier zetels”

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?
“Ja, wij willen in de coalitie plaatsnemen. Bij voorkeur met partijen waarmee we zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren.”

Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)
“Een Coalitie waar AbHL deel van uitmaakt.”

Omschrijf de huidige gemeente Heeze-Leende in maximaal 100 woorden.
“Heeze-Leende is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Wij zijn trots op het groene karakter van de gemeente. De kernen hebben ieder hun eigen identiteit en dat moeten we koesteren. We zijn trots op ons rijke verenigingsleven.”
Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?
“De verkeersafwikkeling moet nu eens echt aangepakt worden zodat de kwetsbare verkeersdeelnemers weer veilig de straat op kan. We moeten de jeugd vasthouden door voldoende betaalbare woningen te realiseren. Verder moeten we veel zaken behouden of versterken waar we nu al goed op scoren.”

Wat is uw motto?
“Er valt wat te kiezen. Dit omdat wij graag nieuwe frisse mensen in de raad brengen maar ook omdat AbHL zal zorgen dat het Sociaal Domein de aandacht krijgt die nodig is.”

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?
“Door AbHL zit huishoudelijke hulp 1 weer in de Wmo.”
Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?
“De machtspolitiek. Wij zien liever dat besluiten genomen worden op basis van goed gevoerde open discussies in de gemeenteraad.”
1. Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)
Heeze:
– De randweg met de flankerende maatregelen en de aansluiting van de randweg met De Poortmannen, Kempenhaeghe en Sterksel
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
=Sportaccommedaties

Leende:
– MFA Leende
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
– Sluipverkeer weren en reconstructie tot en met de Langstraat

Sterksel:
– Verbinding Chijnsgoed naar de A2 bij Maarheeze
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
– Diverse verkeersaanpassingen (Kloosterlaan verharden en verbindingen aan de buitenzijde om verkeer in centrum te reduceren)

 

Verkiezingsprogramma AbHL is te lezen via
http://www.abhl.nl/upload/7f5f09_VerkiezingsprogrammavanA.pdf

 

Meer info: http://www.abhl.nl/

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende : CDA

cda1009808_1441563606076390_868507428_nHEEZE – LEENDE – Maak kennis met CDA Heeze-Leende.

 

De kandidatenlijst van CDA Heeze-Leende ziet er als volgt uit:

01 Inge Maas (Heeze)
02 Jos Vos (Sterksel)
03 Ton Dietvorst (Leende)
04 Peter Vertogen (Heeze)
05 Ben van de Leur (Heeze)
06 Edwin Broekman (Sterksel)
07 Anja van Stipdonk (Leende)
08 Johan Bakermans (Heeze)
09 Frans van Mierlo (Leende)
10 Frank de Win (Leende)
11 Erik Maas (Heeze)
12 Mieke Smolders (Sterksel)
13 Ton Verest (Heeze)
14 Theo Dekkers (Heeze)
15 Henk Antonissen (Leende)

16 Jos Sweegers (Heeze)

17 Leontine Noordman (Sterksel)
18 Wilma van der Rijt (Heeze)

Frank de Win, wethouderskandidaat CDA Heeze-Leende

Frank de Win, wethouderskandidaat CDA Heeze-Leende

* Wie is uw kandidaat wethouder?

Frank de Win (Leende)

 

 

* Wat is uw speerpunt tijdens de verkiezing?
“De verkeersproblematiek in onze kernen. Voorzien in reële woonbehoefte. Duurzaamheid. Veiligheid. Verenigingen. Gezondheid.”

 

 

 

* Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?
“Wij hopen minimaal gelijk te blijven, maar liever nog hopen we te groeien.”

 

* Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?
“Heel graag zouden we weer plaatsnemen in de coalitie om verder te kunnen bouwen in onze mooie gemeente. Voor de coalitiepartijen houden we alle opties open en willen we sowieso met alle partijen in gesprek om een breed gedragen coalitieprogramma te kunnen komen.”

* Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)
“Een coalitie die breed gedragen wordt.”

 

* Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?
“We willen de samenwerking met de A2-gemeenten intensiveren om zo de eigen identiteit van al onze kernen te kunnen waarborgen.”

 

* Wat is uw motto?
“Voor links en rechts het beste.”

 

* Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?
“Weloverwogen beslissingen door een gemeenteraad die tot rust is gekomen.”

 

* Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?
“Ellenlange monologen tijdens raadsvergaderingen waarin weinig daadwerkelijk constructiefs gezegd wordt.”