24 oktober 2019

3500 teken opgestuurd naar RIVM in 2012

In 2012 zijn ruim 7000 tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl en meer dan 3500 teken opgestuurd naar het RIVM. De werving van deelnemers voor het onderzoek naar hoe vaak en onder welke omstandigheden een tekenbeet leidt tot (ernstige) klachten door de ziekte van Lyme via Tekenradar.nl is daarmee een groot succes. Het testen van de teken loopt door het succes wel vertraging op.
Tekenradar.nl is gestart op 28 maart 2012 door Wageningen University en het RIVM. Naast informatievoorziening over teken en de ziekte van Lyme speelt de website een sleutelrol in het onderzoek naar de ziekte van Lyme. Mensen met een tekenbeet wordt gevraagd om deze te melden en de teek op te sturen naar het RIVM. Zij vullen gedurende anderhalf jaar elke drie maanden een online vragenlijst in. Het RIVM hoopt zo inzicht te krijgen in de gevolgen van een tekenbeet en de ziekte van Lyme.
Het aantal inzendingen van teken was zoveel hoger dan verwacht, dat het niet lukt om alle teken binnen 8 maanden te testen. Dit heeft geen medische gevolgen voor de onderzoeksdeelnemers. De ingestuurde teken worden bewaard in een speciale vriezer en zo snel mogelijk getest. De resultaten worden aan de onderzoekdeelnemers gestuurd. De teken, de testuitslagen en de vragenlijsten die door deelnemers ingevuld worden, worden gebruikt voor het onderzoek naar de ziekte van Lyme. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht tijdens de Week van de teek van 15 tot 21 april.

Wat betekent de testuitslag
De testuitslag van de teek geeft geen zekerheid over uw risico op de ziekte van Lyme. Om deze reden laat uw huisarts de teek normaal gesproken ook niet onderzoeken. Als uit de test blijkt dat de teek besmet was met de Borrelia bacterie, betekent dat niet dat u ook besmet bent geraakt tijdens de beet. Als de teek volgens de test niet besmet was, is er geen garantie dat u niet geïnfecteerd bent tijdens de beet, omdat de test niet 100 procent gevoelig is en omdat de kans bestaat dat u ongemerkt gebeten bent door andere teken. Zolang u geen klachten ontwikkelt die op de ziekte van Lyme kunnen duiden, is het dus niet nodig om met de testuitslag van uw teek naar de huisarts te gaan.

Bron: RIVM en De Natuurkalender

Natuurlijke begrazing ondanks crisis in de lift

Schotse hooglander zoals te zien in de bossen bij Sterksel

Schotse hooglander zoals te zien in de bossen bij Sterksel

Natuurlijke begrazing is een groeiend fenomeen. In steeds meer natuurgebieden loop je de kans oog in oog te komen te staan met half wilde runderen en paarden. Zo nam het aantal runderen bij FREE Nature in 2012 toe met maar liefst 4,5 procent. [Lees meer…]

100.000-ste dak met zonnepanelen in zicht

Het aantal Nederlanders met zonnepanelen op het dak groeit explosief. Bijna 100.000 daken zijn nu voorzien van zonnepanelen, blijkt uit berekeningen van Natuur & Milieu. Het aantal panelen is in 2012 verdubbeld en binnen twee jaar verdrievoudigd. De verwachting is dat het aantal daken met zonnepanelen in 2013 nog verder stijgt tot 130.000. [Lees meer…]

Tuinvogeltelling 2013: ruim 1,3 miljoen vogels

Ruim 70.000 mensen hebben deze maand in bijna 49.000 tuinen meer dan 1,3 miljoen vogels geteld! Het winterse weer lokt veel vogels, die normaal meer in het bos en buiten de stad leven, naar de tuin: soorten als vink, kramsvogel, spreeuw en koperwiek. Daarnaast werden opvallend veel koolmezen gezien. De huismus is nog steeds de talrijkste tuinvogel. [Lees meer…]