18 februari 2020

DNA-onderzoek: wilde zwijnen verspreiden zich stapsgewijs

Populaties breiden zich stapsgewijs uit

Populaties breiden zich stapsgewijs uit

De nieuwe ecoducten langs de A2 zullen, zij het onbedoeld, ook de wilde zwijnen in het Leenderbos wellicht goed van pas komen. Populaties van wilde zwijnen blijken zich stapsgewijs voort te planten. In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant voerde Alterra een genetisch onderzoek uit naar de populatiestructuur en herkomst van de wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant.

[Lees meer…]

Bronst van het ree begonnen

Op dit moment is de bronstperiode van het ree begonnen. Dan maakt de reebok korte hese blafjes die buiten te horen zijn. Met name in de schemering langs bosranden kan men reeën goed zien. Verder kunnen veegsporen aan bomen, vraatsporen, keutels en hoefafdrukken gevonden worden.
Het ree heeft in de zomer een zandgele tot roodbruine vacht die in de herfst langer wordt en verkleurt tot grijsbruin. Het ree is een cultuurvolger en past zich gemakkelijk aan cultuurlandschap aan. In Nederland komt de ree vrijwel overal voor, in het westen iets minder dan in het oosten. Op Ameland en Terschelling is de ree geïntroduceerd.

Ree (foto: Maaike Plomp)

(foto: Maaike Plomp)

De paartijd, ook wel bronsttijd genoemd, valt in juli en augustus. Voor de paring snuffelt een bok aan de geit en rent in rondjes achter haar aan. Eind december, na een verlengde draagtijd, komt het embryo tot ontwikkeling.
De Zoogdiervereniging heeft Zoogdiergezien.nl ontwikkeld om op een zo laagdrempelig mogelijke manier waarnemingen van algemene zoogdiersoorten te kunnen doorgeven. Een e-mail adres is voldoende om uw waarnemingen door te kunnen geven.
Bron: Natuurberichten

Bosgebied ondergaat metamorfose na brand in 2010

Na de bosbrand

Na de bosbrand

Precies drie jaar geleden, in juli 2010 woedde er een hevige bosbrand in het gebied ten zuiden van de A67 nabij Lierop. Van de troosteloze aanblik van zwartgeblakerde aarde en bomen is weinig meer te zien. Er is veel geruimd en vooral de natuur zelf heeft zijn werk gedaan. Overal schiet het groen weer op, vooral de berk, en de afgelopen week was er een deken van lila bloemen waar te nemen. Na de brand bleek dat het eerder al de bedoeling was dat het gebied een meer open karakter zou krijgen. De brand heeft hier ongewild een bijdrage aan geleverd. Ter ontsluiting is een fietspad aangelegd, waardoor het gebied voor fietsers nu beter toegankelijk is, hoewel echte natuurliefhebbers misschien de wenkbrauwen fronsen bij deze ontsluitingsijver. Ongereptheid blijft een belangrijke kwaliteit van de natuur.

Code Rood voor Brabantse vennen

Het gaat niet goed met de vennen in Brabant: ze worden bedreigd door verzuring en verdroging. Het goede nieuws is dat eigenaren voortaan 100 procent van de herstelkosten via subsidies mogen binnenhalen. [Lees meer…]

Tijdelijke natuur: honingweiden op wachtlanden

Hoewel de natuur eeuwigheidswaarde heeft, kunnen opvattingen over onderhoud en beheer van natuur flink veranderen. Waar vroeger de bermen langs de snelwegen gemaaid en nog eens gemaaid werden, zie je nu de opvatting van laten groeien en de plantenvariëteit bevorderen. De overheid bouwt wildbruggen om de versnipperde stukjes natuur weer met elkaar te verbinden. Waar dat gebeurt neemt de dieren- en plantenrijkdom toe. Het inzicht in samenhang in de natuur en de onderkenning van het belang ervan ligt aan de basis van deze vorm van beheer. Een andere trend is om het groen in de stedelijke gebieden te versterken en ruimte te maken voor kleinschalige groententeelt dicht bij de consument. [Lees meer…]

Bouw ecoduct Leenderbos in volle gang

Natuurlijke verbinding over drukke N396 met koude, staalblauwe hemel op 2 juni 2013 (foto HLS Nu)

Natuurlijke verbinding over drukke N396 met koude, staalblauwe hemel op 2 juni 2013 (foto HLS Nu)

De aanleg van de natuurbrug die het gebied Leenderbos met Valkenhorst verbindt over de provinciale weg N396, de weg Valkenswaard-Leende, is in volle gang.
De brug moet leiden tot verkeersveiligheid en leefbaarheid van mens en dier. De brug moet ook zorgen voor ruimtelijke samenhang (ecologische hoofdstructuur – EHS) tussen de natuurgebieden, die in Nederland erg versnipperd zijn. Dat belemmert de goede ontwikkeling en het behoud van dieren- en plantensoorten. De EHS is bedoeld om de natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. De aanleg van het aansluitende ecoduct over de A2 is nog in voorbereiding.

 

Natuurvandalisme Groote Heide

Op 1,6 meter afgezaagd

Op 1,6 meter afgezaagd

In natuurgebied de Groote Heide in Heeze, is een geval van roofvogelvervolging ontdekt. Afgelopen vrijdag 31 mei ontdekte een vrijwilliger van Brabants Landschap tijdens zijn (broed)vogelinventarisatieronde een omgezaagde nestboom van een havik. De vrijwilliger meldde deze extreme vorm van natuurvandalisme direct bij Brabants Landschap. [Lees meer…]

ZLTO gaat Brabantse mest opwaarderen tot biomineralen

Een consortium van agrarische partijen onder leiding van ZLTO ontwikkelt een biomineralenfabriek op het BioBased Economy-park Cuijk. De fabriek gaat voorgedroogde dierlijke mest opwaarderen tot een hoogwaardige biomineralenkorrel.  [Lees meer…]

IVN organiseert natuurontbijt en wandeling voor het hele gezin

dwdw

Herbertusbos

Op zondag 2 juni 2013 organiseert IVN Heeze-Leende een programma voor de vroege vogels in de Herbertusbossen in Heeze. De start is op de parkeerplaats aan het einde van de Boschlaan (bij huisnummer 24). Om 7.30 uur begint het dauwtrappen. Na een kleine hap en een slok begint een wandeling door de Herbertusbossen. Dat gebeurt onder leiding van ervaren IVN-gidsen. Het is een activiteit voor het hele gezin. Ook volwassenen zonder kinderen zijn welkom. De kinderen kunnen meedoen aan een speciale kinderwandeling die korter is en waarbij aandacht is voor allerlei natuurweetjes voor kinderen. Rond 9 uur zijn we weer terug en staat een uitgebreid ontbijt klaar in de schuur van Brabants Landschap.

Programma voor vroege vogels

Programma voor vroege vogels

Na het ontbijt is er een speciaal kinderprogramma met een aquariumbak en een quiz aan de hand van opgezette dieren. Ook kun je een vogelnestkastje timmeren of een foto laten maken als echte bosarbeider (met pak en motorzaag/bosmaaier). Bij regenachtig weer gebeurt alles binnen. Eindtijd: 11 uur. Deelname aan ontbijt en wandeling is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden vooraf (tot en met zaterdag 25 mei) is verplicht in verband met de organisatie: natuurfeest@live.nl of 2266428, secretariaat-ivnhl@live.nl
De parkeerplaats van Brabants Landschap ligt midden in de Herbertusbossen, vlak bij het kasteel Heeze. Dichtbij zijn weilanden en de Strabrechtse Heide. Meer info: ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Pinksteren: IVN-wandeling rond Leenderstrijp

Janskapel Leenderstrijp

Janskapel Leenderstrijp

Op Pinksterzondag 19 mei 2013 is er met het IVN een publiekswandeling door de natuur rond Leenderstrijp in samenwerking met de plattelandsvereniging Hei-Heg-Hoogeind. Naast veel natuur is Leenderstrijp bijna een openluchtmuseum, door de vele oude boerderijen en een oude kapel. Ook het verhaal over biodiversiteit en Vrienden van de Patrijs zal zeker niet ontbreken. Thema: Biodiversiteit.
Vertrek om 14 uur vanaf Herberg De Hospes. Info: Jac Staals, tel. 040 206 1857