18 januari 2018

Wandeling: ‘er was eens’…

HEEZE – IVN-wandeling “Er was eens…”

(c) Sandra de Haan

(c) Sandra de Haan

De Meel is een landschap dat zich leest als een sprookje: mistige bossen, geheimzinnige vennen en onverwachte ontmoetingen. Waar kan je beter het wandelseizoen starten dan hier, zoals IVN Heeze-Leende doet op zondag 21 januari. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de Huisvenseweg, bij het 2e fietspad.

De wandeling door de Meelakkers is een oude bekende, maar daarom niet minder aantrekkelijk. “We gaan terug in de tijd, tot het begin van de twintigste eeuw, toen hier nog mensen woonden en werkten. Van de A67 was nog geen spoor te bekennen, de mensen moesten zich oriënteren aan de hand van de eik van Leendert Jansen. Wie weet nog waar die stond? De mensen en de huizen zijn ondertussen verdwenen, maar hun sporen zijn nog overal zichtbaar. Nergens als in de Meel kan je zo mooi de evolutie van een landschap zien: van natuur, via cultuur weer terug naar natuur.”

De natuurgidsen van IVN Heeze-Leende nemen u graag mee op een reis door het verleden naar het heden. Deelname aan de wandeling voor het hele gezin is gratis. Voor meer informatie zie de website van het IVN: www.ivn.nl/heeze-leende

Amfibieën lezing voor fijnproevers

HEEZE – Er gaan misschien dagen voorbij dat u niet meteen denkt aan amfibieën als de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad. En dat is best jammer want dat zijn twee bijzondere en zeldzame amfibieënsoorten, die in Nederland alleen nog voorkomen in het uiterste zuiden.

lezing ivn Vroedmeesterpad Foto IKL LimburgOp donderdag 18 januari 2018 organiseert de amfibieënwerkgroep van IVN Heeze-Leende een lezing over deze soorten in De Sleutelbloem, Strabrecht 14 te Heeze. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Spreker is Will Niessen.

In het zuiden van ons land – meer bepaald in Zuid-Limburg beneden de lijn Nuth, Beek en Brunssum en dan hoofdzakelijk in enkele gebieden in het Heuvelland – komen de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad nog voor. Dankzij jarenlange inspanningen en de uitvoering van verschillende beschermingsmaatregelen zijn deze soorten behouden voor ons land. Hierover gaat de lezing op 18 januari. Aan de hand van veel materiaal schetst Wil Niessen van Stichting IKL een beeld van deze bedreigde soorten en geeft aan welke maatregelen genomen worden voor de biotoopverbetering en beheer, zoals landbiotoop, voortplantingswateren en stapelmuren.

Al ruim 35 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg. Wil Niessen is uitvoerder bij IKL met als specialisatie o.a. landschapsbeheer en soortenbescherming.

De toegang tot de lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie over de lezing en over de amfibieënwerkgroep: zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

Vogelmarkt

HEEZE – Zondag 7 januari is weer een vogelmarkt in zaal De Brug, Ginderover 2 te Heeze. Van 8.30 – 11.30 uur kunt u kijken, kopen en keuren tijdens deze vogelmarkt, georganiseerd door vogelverenigng ’t Pareltje.

Film en verhalen bij Hei, Heg en Hoogeind

Leenderstrijp – Woensdag 20 december om 20.30 uur bent u welkom bij café De Hospes aan de Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind neemt u mee naar vroegere tijden middels film, beeld en mooie verhalen uit de oude doos. Naast leden zijn ook niet leden welkom. Voor hen bedraagt de entree 5 euro incl. gratis consumptie.

Aan de avond werken o.a. mee Erik Willems, de zoon van wijlen Piet Willems. Ook Maria Willems is aanwezig. Zij putten uit zeldzame en mooie verhalen over het boerenleven zoals destijds opgetekend door ‘Peer van Lind’. Daarna komt Frans van Mierlo aan zet. Hij geeft alvast een inkijkje in zijn over 1-2 jaar te verschijnen boek over de historie van Leenderstrijp. Elke Strijpenaar is daarvoor historisch gescreend op stamboom en woonplek. Prachtige en tot nu onbekende feiten zijn het resultaat. Tot slot wordt een film vertoond over het laatste melkmaal van Jan en Mia Bax. Zij zijn eind jaren 90 gestopt met hun melkveehouderij. Peter Beelen heeft daarvan opmerkelijke opnamen gemaakt waarbij hij boer en boerin tegelijkertijd interviewt.

Kortom een avond om niet te missen. U bent van harte welkom.

IVN-wandeling “In de schaduw van de freule”

HEEZE – Ze keek uit het raam en zag haar geliefde voor altijd verdwijnen uit haar leven. Freule Ursula koos voor haar kasteel en bleef eenzaam achter. Ze werd wel 96 jaar. Gelukkig kon ze nog wel genieten van de prachtige natuur. Dagelijks liet ze zich rondrijden over een speciaal aangelegd pad, dat naar haar genoemd is. Het Freule’s laantje is een laan aan de rand van de Strabrechtse Heide, omzoomd door grillig gevormde dennen.

Op zondag 17 december gaan we tijdens een publiekswandeling van IVN Heeze-Leende door de Herbertusbossen en naar het Freule’s laantje. Ook zullen we met de Engelse Tuin bezoeken, het stuk bos aan de Boschlaan dat normaliter afgesloten is. Vertrek: 14.00 uur vanaf parkeerterrein Brabants Landschap, einde Boschlaan. Deelname is gratis.

De Herbertusbossen zijn genoemd naar de vroegere kasteelheren, die generaties lang Herbertus heetten. Het is in de 19de eeuw aangelegd op cultuurland en bestaat uit oud gemengd bos met veel boomsoorten. De bospaden lopen, volgens het principe van de Engelse Landschapsstijl, hevig kronkelend. Het is een afwisselend gebied van weilanden en loof- en naaldbos, met een rijk vogelleven. Waar het gebied overgaat in de heide komen vennetjes voor met jeneverbes en gagelstruiken.

Voor meer informatie zie de website van het IVN: www.ivn.nl/heeze-leende

Herstel Diepmeerven

diepmeerven310307-58HEEZE – De provincie Noord-Brabant heeft €167.300 over de periode 2017-2020 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van het heidegebied rondom het Diepmeerven. Deze heide is gelegen in een Natura 2000 gebied en is onderdeel van de Groote Heide.

Op basis van een door Bureau van Nierop opgesteld plan van aanpak is in het kader van de subsidieregeling Natuur Noord-Brabant § 2 Natura 2000/PAS een aanvraag ingediend. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Met PAS wil de overheid de natuur beschermen. De werkzaamheden die de komende jaren worden uitgevoerd zijn, bekalken, begrazen en het verwijderen van de bovenste humuslaag (chopperen).

Monitoring zal plaatsvinden waardoor het duidelijk wordt of met de maatregelen het gewenste effect wordt bereikt. De monitoring geeft meer inzicht in de effecten van de maatregelen waardoor we het voor het beheer in de toekomst makkelijker betere keuzes kunnen maken.
Nabij de locatie van het Diep Meerven gebied is een bouwbord geplaatst en start men met de werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Willem Aarts van Bureau van Nierop (0497-535400)

Heeze-Leende neemt deel aan Ervenplus

HEEZE – LEENDE – In de gemeente Heeze-Leende loopt sinds 2010 het ‘Stimuleringskader Groen Blauwe diensten’ (stika). Via deze regeling kunnen particuliere grondeigenaren op basis van vastgestelde criteria een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschappelijke elementen. Eén van deze criteria is dat de landschapselementen buiten de (boeren)erven moeten liggen.
Om de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit te verbeteren, zou het daarnaast goed zijn om op de erven zelf maatregelen te nemen om het leefgebied van erfbewonende soorten te verbeteren. Daarom is Brabants Landschap het project Ervenplus gestart. Eigenaren van erven buiten de bebouwde kom kunnen zich aanmelden voor het project. Hun erven worden dan gescand. Na deze erfscan wordt vervolgens een advies opgesteld hoe de biodiversiteit op het erf een impuls kan krijgen. Vanuit het project wordt vervolgens plantgoed, nestkasten etc. beschikbaar gesteld waarmee deze biodiversiteitsimpuls behaald wordt. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het planten en plaatsen van het beschikbaar gestelde. Bij het monitoren van de biodiversiteitsverbetering wordt vaak de samenwerking gezocht met lokale natuurwerkgroepen.

Gemiddeld kost een impuls € 650 per erf. De maximale bijdrage van Ervenplus is € 1.000 per erf. Het bedrag dat een gemeente inlegt in Ervenplus, wordt door het project verdubbelt. De gemeente Heeze-Leende heeft op 21 november 2017 besloten om € 4.000 aan voor Ervenplus beschikbaar te stellen. Initiatiefnemer Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind heeft aangegeven vanuit haar groenfonds € 1.000 beschikbaar te stellen. Doordat dit beide bedrag verdubbeld wordt, is er dus € 10.000 beschikbaar voor het verbeteren van de biodiversiteit op erven. Uitgaande van het gemiddelde bedrag van € 650 per erf, kan met dit bedrag dus aan 15 erven een biodiversiteitsimpuls gegeven worden.
Klik hier om meer te lezen over Ervenplus http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels/

Vogelmarkt

HEEZE – Vogelvereniging ’t Pareltje organiseert zondag 3 december 2017 weer een vogelmarkt in zaal de Brug aan de Ginderover 2 te Heeze. Aanvang 8.30 uur. Tot rond het middaguur.
 

Winterfair Leende en Open Dag op Manege De Molenberg

namloos

LEENDE – In navolging van de vorig jaar gehouden Winterfair en Open dagen op Manege de Molenberg vindt op zaterdag 25 en zondag 26 november de 2.0 versie plaats op de locatie aan de Valkenswaardseweg 29c te Leende

Tijdens deze open dagen willen we u kennis laten maken met wat onze prachtige accommodatie te bieden heeft. Met 85 paardenboxen, 2 binnen pistes, 2 buiten pistes en een cross/eventingterrein bieden wij voor elke paarden/ponybezitter een zeer complete faciliteit om nagenoeg alle disciplines in de paardensport te kunnen uitoefenen.
Voor de recreatieve ruiter hebben wij direct gelegen aan het Leenderbos met ruim 80 km aan ruiterroutes volop mogelijkheden tot het maken van een buitenrit.

Ter promotie van deze faciliteiten willen we, in navolging van de open dagen van vorig najaar, onze deuren wederom openzetten om bezoekers te laten proeven en zien wat we als Manege en Grand-Café allemaal in huis hebben.

Naast de open dagen zullen we wederom een winterfair houden.
Diverse standhouders met een breed assortiment presenteren zich op beide dagen in een gezellige tent in winterse sferen.
Ook de inwendige mens komt voldoende aan bod.

Op zaterdag en zondag zijn er allerlei manege-activiteiten voor jong en oud.
Op zaterdag is er o.a. op het crossterrein een eventing-training gegeven door de KNHS Regio Brabant.
Op zondag zal er om 14.00 uur een Clinic worden gegeven door Henriette Smits met als thema: Paard en ruiter van spanning naar ontspanning.

Op zondag houden we vanaf 13.00 uur een open podium in de tent.
Iedereen die beslist zijn of haar muzikale talent wil laten horen, kan meedoen.
Onder het genot van een goed glas Glühwein of een lekker wafel is het goed toeven en
belooft ook deze tweede editie van de Winter Fair op manege De Molenberg, erg gezellig te worden.

Het hele weekend staat bol van de activiteiten voor jong en oud en zeer de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

Je vindt Manege De Molenberg aan de Valkenswaardseweg 29c in Leende.
Op beide dagen is de Winter Fair geopend van 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
De entree is op alle dagen geheel gratis.

Wil je alvast op de hoogte blijven van de Winter Fair en open dagen in Leende?
Kijk dan op de facebook pagina van Manege de Molenberg.

Lezing over Roofvogels in Nederland

roofvogel (rode wouw)HEEZE – Op maandag 27 november organiseert de vogelwerkgroep van IVN Heeze-Leende een lezing over “Roofvogels in Nederland”. Te gast is Henk Sierdsema van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sierdema is Senior Onderzoeker en heeft biologie gestudeerd in Wageningen. Hij is een vogelkenner bij uitstek en geeft regelmatig lezingen. De lezing op 27 november wordt gehouden in het IVN-gebouw, de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de kofffie/thee is welkom. De lezing begint om 20.00 uur, de ruimte is vanaf 19.30 uur geopend.

De Buizerd en de Torenvalk kennen de meesten mensen wel, maar klinkt het Smelleken u ook bekend? Tijdens de lezing zullen allerlei soorten Roofvogels de revue passeren, met speciale aandacht voor de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. In Nederland komen 16 soorten roofvogels wijdverspreid voor. Enkele daarvan zoals de Buizerd en de Torenvalk zullen bij iedereen die geregeld buiten komt wel bekend zijn. Maar kent u ook de Rode en de Zwarte wouw, de Slechtvalk of het Smelleken? Ze komen allemaal aan bod in de lezing van Henk Sierdsema. Hoe groot zijn ze, is er verschil tussen mannetjes en vrouwtjes en hoe kunt u een roofvogel buiten in het veld herkennen?

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de lezing. Voorkennis is niet nodig. In verband met de beperkte ruimte vragen zij u vooraf te reserveren bij Corrie Vincent tel. 040-8482844 of 06-33802188 of via mail corrie.vincent@hslnet.nl

Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende