20 september 2017

Een worst voor de zon

HEEZE – Wellicht al sinds de allereerste Brabantsedag brengt de Stichting getrouw 9 dagen voorafgaand aan de optochtdag een worst naar de Clarissen. Een bijzondere traditie met als doel de zusters tot de weergoden te laten bidden opdat de laatste zondag van augustus weer een prachtige dag mag zijn. Echter, resultaten uit het verleden geven weliswaar geen garanties voor de toekomst…

Bron: Geert ‘WikiGeert’ Hamers
De Clarissen hebben als stichteres de Heilige Clara (1194 – 1253). Clara betekent ‘de stralende, de lichtende’. “De verwijzing naar de zon ligt dus voor de hand”, ligt Geert Hamers toe, voormalig penningmeester binnen het bestuur van de Brabantsedag en gezegend met een onuitputtelijke parate kennis van het evenement.
Wikipedia beschrijft de orde der clarissen als een contemplatieve kloosterorde. Meestal gebruikt men de term contemplatie specifiek bij de kloosterorden die een beschouwend oftewel contemplatief leven leiden, met name onder een kloosterregel als de Regel van Benedictus, die gebed, studie en stilte tot het hart van het monastieke leven maakt. De leden van deze orden verlaten hun klooster of abdij niet (stabilitas loci) en houden zich aan een strakke vorm van clausuur. “De nonnen komen dus nooit buiten het klooster. Er is slechts een portierzuster, die het contact met de buitenwereld mag onderhouden. Tot aan de voordeur weliswaar.”

Voornamelijk in Zuid-Nederland is het traditie om een (verse) worst naar de Clarissen te brengen. Die vervolgens gaan bidden voor ‘goed weer’. Helaas geven ze geen garantie. “Het moet ook een noveen zijn, dus ze moeten negen dagen de gelegenheid hebben om te bidden. Vandaar moet de Brabantsedag zich strikt houden aan de aflevering op de vrijdag voorafgaand aan de optocht!”
België kent de traditie ook, maar daar brengt men eieren, wat waarschijnlijk al een correctie op het vegetarische karakter van de orde. “Maar voor de Brabantsedag moet het echt een verse worst van de slager zijn én een envelop met een financiële bijdrage,” weet Geert.
“En ja, door de jaren heen zijn de Clarissen regelmatig verhuisd en zijn waarschijnlijk diverse kloosters gesloten. Ikzelf heb de worst in de negentiger jaren bij het klooster in Eindhoven mogen afleveren, maar daarvoor gebeurde het bij een ander klooster. Ik veronderstel ook in Someren en dat de orde daar tijdelijk niet meer gehuisvest is geweest en daar nu weer een verzorgingshuis heeft samen met andere ordes.”
Hoe lang de Brabantsedag al invulling geeft aan deze traditie is niet exact bekend, maar mogelijk al sinds het allereerste begin. “Zolang ik in het bestuur heb gezeten, is de worst in ieder geval nooit een punt van discussie geweest. Dat hoorde erbij en moest gewoon gebeuren.” En ook dit jaar is de worst weer keurig geleverd. Laat de zon maar komen.

Zie hier een omschrijving van Clara en de traditie: http://bit.ly/1oXDxSN en kijk op www.clarissen.nl

Wandelen

HEEZE – Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u met de KBO wandelaars mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek voor de komende periode leest u hieronder.

Donderdag 17 augustus
Herbertusbossen, samenkomst einde Boschlaan.
Het wandelen staat onder leiding van: Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Gijs Boelens.
Voor meer informatie kunt u bellen met contactpersoon: Gijs Boelens tel. 040 226 2747

KBO wandelt

HEEZE – Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u met de KBO wandelaars mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek voor de komende periode leest u hieronder.

Donderdag 3 & 17 augustus
Herbertusbossen, samenkomst einde Boschlaan.
Het wandelen staat onder leiding van: Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Gijs Boelens.
Voor meer informatie kunt u bellen met contactpersoon: Gijs Boelens tel. 040 226 2747

Snoeit u uw taxus heg?

GEZOCHT:
Voldoet u aan het volgende signalement:
U bent in het bezit van een tuin;
In uw tuin groeit Taxus Baccata als boom of heg;
U heeft een snoeischaar;
U bent bereid te snoeien tussen 15 juni en 31 augustus;
U wilt heel graag iets voor de ander doen die uw hulp zo hard nodig heeft…….
 Dan zoeken wij u !

Het jonge groene snoeisel van de Taxus Baccatadie in uw tuin groeit of uw heg vormt, bevat namelijk een werkzame stof DAB III welke de basisgrondstof is voor diverse chemokuren.

1 op de 2 mensen krijgt direct of indirect te maken met kanker. De vraag naar chemokuren stijgt jaarlijks met 8 %.
En echt alle beetjes helpen, dus snoeit u mee ? Ons doel is om dit jaar voldoende snoeisel in te zamelen om 10.000 chemokuren te produceren.

Steun de actie “ snoeihard tegen kanker” uw hulp is essentieel ! Kijk voor een inzamelpunt bij u in de buurt op www.taxusvoorhoop.nl

Repair Café en Mannen van Metaal

LEENDE – Naast het Repair Café Leende, is een groepje dit jaar begonnen met het inzamelen van defecte apparaten: de Mannen van Metaal. Dit is een club mensen, die in de Huiskamer in Leende huishoudelijke apparaten demonteren en de onderdelen gaan scheiden. De waardevolle grondstoffen worden verkocht als tegemoetkoming van de kosten en de rest wordt gescheiden aangeleverd aan de Milieustraat. Op onderstaande openings-uren van de Huiskamer kunt U de apparaten inleveren :
– zondag van 11.00 tot 13.00 uur
– maandag van 13.15 tot 16.00 uur
– woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
– verder elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur tijdens het i-padcafe en de recycelzitting van de mannen van metaal.

– andere mogelijkheid is tijden de openingsuren van het Repair Cafe, elke eerste zaterdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur aan de Lindenlaan 57. Komende zaterdag 5 augustus kunt u weer terecht.

30e Heezer Fiets Weekend: 5, 6 en 7 augustus 2017

HEEZE – Het is alweer 30 jaar geleden dat gestart werd met het eerste Heezer Fietsweekend. Dit is wel een vermelding waard omdat al die jaren door vele vrijwilligers een bekend evenement op de kaart is gezet. Wat begon als een familiefietstocht voor veel Heezenaren is inmiddels uitgegroeid tot een fietsweekend voor veel fietsliefhebbers van Heeze en omgeving, maar ook ver daar buiten. Uit alle windstreken van Nederland (zelfs België en Duitsland) mogen zij deelnemers welkom heten op ons fietsweekend.

fietsen in de natuur (c) margot van den boer

3 dagen fietsen
(c) margot van den boer

Iedereen kan al fietsend genieten van de fraaie, bosrijke omgeving van Heeze. “Elk jaar proberen we weer 3 nieuwe routes samen te stellen welke volledig zijn uitgepijld en die langs diverse horecagelegenheden komen zodat men zelf kan beslissen wanneer men een pauze wil maken. Zo ontstaat een goede combinatie tussen sportiviteit, gezelligheid en ontspanning. Doordat een flink aantal deelnemers in het bezit is van een E-bike gaat het grootste gedeelte van de tochten over verharde fietspaden. Een enkele keer moeten we gebruik maken van een semi-verhard pad. Dus geef elkaar de ruimte en denk aan ieders veiligheid. Dagelijks kunt u kiezen uit een route van 30, 45 of 60 kilometer.
Het Heezer Fietsweekend wordt als driedaagse zeer gewaardeerd doordat alles zeer goed georganiseerd is. Het aantal deelnemers ligt dagelijks tussen de 350 en 500, waardoor er een goede en gezellige sfeer ontstaat zonder dat het te massaal wordt. Samen met uw gezin, vrienden en kennissen maakt u van een fietsdag een feestdag. Bent u alleen, sluit u dan aan bij een groepje, dat geeft nooit problemen.
U kunt dagelijks vertrekken vanaf sportpark ’t Lambrek, Sterkselseweg te Heeze tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om uiterlijk 18.00 uur wordt iedereen terug verwacht. Het inschrijfgeld is ongewijzigd en bedraagt voor drie dagen fietsplezier slechts € 9,00 per persoon voor volwassenen. Bij daginschrijving bedragen de kosten € 3,50 per persoon. Kinderen van 6 t/m 12 jaar betalen slechts € 1,00 per dag. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis deelnemen. Alle deelnemers krijgen een vlaggetje waardoor ze goed herkenbaar zijn. Onderlinge contacten tussen de deelnemers komen daardoor gemakkelijker tot stand. Voor evt. pech onderweg is een reparatiewagen oproepbaar en zijn er ook EHBO-ers aanwezig.
Iedere deelnemer ontvangt een leuke attentie bij inlevering van een afgestempelde deelnemerskaart ter herinnering aan het 30e Heezer fietsweekend.” Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Leny Thijs, tel. 040 226 3746 of e-mail: t.thijs@upcmail.nl of bezoek onze web-site: www.tcheeze.nl .

Wandelen met KBO

HEEZE – Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u met de KBO wandelaars mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek voor de komende periode leest u hieronder.

Donderdag 20 juli
Bossen achter de Sandermannen, samenkomst hertenkampje.

Donderdag 3 & 17 augustus
Herbertusbossen, samenkomst einde Boschlaan.
Het wandelen staat onder leiding van: Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Gijs Boelens.
Voor meer informatie kunt u bellen met contactpersoon: Gijs Boelens tel. 040 226 2747

Met het IVN op jacht naar insecten

ivnHEEZE – Op zondag 16 juli is er weer een publiekswandeling. Onder het motto “Op jacht naar insecten” kunt u onder leiding van natuurgidsen van IVN Heeze-Leende wandelen langs het Rulse laarzenpad. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf De Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. Het is een wandeling voor het hele gezin. Deelname gratis. Waterdicht schoeisel aanbevolen.
De wandeling voert via het Rulse Laarzenpad door het kleinschalige beekdallandschap van de Rul ofwel Kleine Dommel. Door de verschillende biotopen kent het gebied een rijke variatie aan planten, vogels en andere levensvormen. Maar we zullen vooral zoeken naar insecten en dus naar bloemen.
De afwisseling tussen verschillende landschappen (natte graslanden, beemden, beken en de heide in de buurt) maakt deze wandeltocht extra-aantrekkelijk. De Rul is een laaglandbeek die door kleinschalig akkerlandschap met eikenwallen en broekbossen kronkelt. Het natte beekdal vormt een overgang tussen de droge heide in het oosten en de hogere akkers in het westen. De wielwaal, de matkopmees en de kleine ijsvogelvlinder komen hier voor. In de eikenwallen leven merels, groene spechten wezels, spitsmuizen, egels en citroenvlinders. De broekbossen (elzen, berken, linden) zijn belangrijk voor de migratie van zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten. De poelen zijn een broed- en paaiplaats voor veel amfibieën.
Voor een overzicht van alle wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Basisschool de Trummakkers krijgt een zwerfafvalkar

HEEZE – Leerlingen van groep 7 op basisschool De Trumakkers in Heeze namen onlangs een zwerfafvalkar in ontvangst. De groep van juf Lobke kreeg deze kar overhandigd door wethouder Toon Bosmans. De zwerfafvalkar is een cadeau van de gemeente aan de school in het kader van de extra aanpak van zwerfafval.

Zwerfafval is een doorn in het oog voor velen, daarom zet de gemeente in op het voorkomen van zwerfafval! Door bijvoorbeeld hotspots, plekken waar vaak veel zwerfafval ligt, aan te pakken en door blikvangers op snoeproutes te plaatsen. Bovenal pakt de gemeente dit aan door gastlessen te verzorgen op basisscholen.

Die gastlessen worden gegeven door Onsburo uit Valkenswaard. De adviseurs van dat buro vertellen over zwerfafval en de gevaren voor mens, dier en natuur die daarmee gepaard gaan. Na een korte quiz over de afbraaktijden in de natuur van verschillende materialen gaan de leerlingen zelf op pad om zwerfafval te rapen in de directe omgeving van de school. De zwerfafvalkar is daarbij een heel handig hulpmiddel. Directeur Karel van de Ven: “Ik zet deze mooie kar in de hal, zodat iedere leerling er het hele jaar gebruik van kan maken”.

Wilt u uw school ook aanmelden voor een gastles? Neem dan contact op met Wendy Hunting via wendy@onsburo.eu. De gemeente stelt de gastlessen gratis beschikbaar.

overhandigen Zwerfafvalkar De TrumakkersNaast deze zwerfafvalkar, is er ook een groepje jeugdige (onderbouw) leerlingen tijdens TSO actief. Ze rapen plastic zakjes, koek- en snoep verpakkingen op. Vorig jaar bracht Sint hen een speciaal emmertje om het vuil op te halen. Deze kinderen worden na hun vrijwilligerswerk beloond met een mooie sticker voor op het speciale stickervel. Zo houden zijn het schoolplein netjes. Dit is een initiatief van enkele jonge dametjes.

Met het IVN op jacht naar insecten

Een van de vele soorten

Een van de vele soorten

HEEZE – Op zondag 16 juli is er weer een publiekswandeling. Onder het motto “Op jacht naar insecten” kunt u onder leiding van natuurgidsen van IVN Heeze-Leende wandelen langs het Rulse laarzenpad. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf De Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. Het is een wandeling voor het hele gezin. Deelname gratis.
Waterdicht schoeisel aanbevolen.

De wandeling voert via het Rulse Laarzenpad door het kleinschalige beekdallandschap van de Rul ofwel Kleine Dommel. Door de verschillende biotopen kent het gebied een rijke variatie aan planten, vogels en andere levensvormen. Maar we zullen vooral zoeken naar insecten en dus naar bloemen.

De afwisseling tussen verschillende landschappen (natte graslanden, beemden, beken en de heide in de buurt) maakt deze wandeltocht extra-aantrekkelijk. De Rul is een laaglandbeek die door kleinschalig akkerlandschap met eikenwallen en broekbossen kronkelt. Het natte beekdal vormt een overgang tussen de droge heide in het oosten en de hogere akkers in het westen. De wielwaal, de matkopmees en de kleine ijsvogelvlinder komen hier voor. In de eikenwallen leven merels, groene spechten wezels, spitsmuizen, egels en citroenvlinders. De broekbossen (elzen, berken, linden) zijn belangrijk voor de migratie van zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten. De poelen zijn een broed- en paaiplaats voor veel amfibieën.
Voor een overzicht van alle wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende