17 juni 2019

Oproep voor nieuwe collectanten

Samen Verder is op zoek naar nieuwe collectanten in Heeze.
Door vertrek (o.a. vanwege de hoge leeftijd) is het wenselijk, dat nieuwelingen de open plekken gaan opvullen. Een uurtje collecteren per jaar lijkt niet teveel gevraagd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:
Willemien de Bekker, tel. 040-2262742
Greet van Poppel, tel. 040-2262659
Michel Cuijpers, tel. 040-2261257

Carnaval in Blaosdonk begint in De Lindse Blaos

LIND – BLAOSDONK – Op carnavalszaterdag 14 februari wordt om 19.30 uur in de parochiekerk van Leende Carnaval 2015 officieel ingeluid met de Carnavalsmis. Ook dit jaar beloofd het weer een mooie viering te worden met passende teksten en toepasselijke Lindse liedjes. Muziekgezelschap BORL zorgt onder meer voor de muzikale omlijsting van deze eucharistieviering.

Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om de Carnavalsmis bij te wonen, wordt deze ook weer live uitgezonden via Radio Horizon, dat via de auto- of portable radio te beluisteren is via 92.9 FM, op www.rtvhorizon.nl en via de nieuwe Horizon app.

Ook worden er door de carnavalsvereniging filmopnamen van de eucharistieviering gemaakt, die op zondag 15 februari ’s morgens om 10.00 uur aan de bewoners van Hof van Leende worden vertoond. Andere belangstellenden zijn hierbij ook van harte welkom!

Kerkberichten van de parochie H. Nicasius, locatie Leende

LEENDE – Zaterdag 7 februari om 16.30 uur: Eucharistie viering in het Leenderhof.
Riet van de Laar- Engel namens het Leenderhof.
Lies van den Dungen- van Herk namens het Leenderhof.

Zondag 8 februari om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden ouders Maas-Pompen.
Wim Maas en Mia Maas-van de Boom.
Sjraar Thijssen als jaargetijde.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Jan en Lina Verhoeven-Thijssen en zoon Henk.
Overleden familie Simkens.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Adriaan van der laak.
Cintha Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Wilhelmus van der Laak, Antonia Geven en overleden kinderen.

Zondag 8 februari om 11.30 uur: Presentatie vormelingen.
Ria Scheepers.

MEDEDELING
In de leeftijd van 70 jaar is overleden: Piet Willems, Margrietlaan. Voor hem is op maandag 2 februari om 11.30 uur de uitvaartdienst en aansluitend de crematie in Helmond. Moge Piet nu rusten in de vrede bij de Heer.

Kerkberichten van de parochie H. Nicasius, locatie Leende

LEENDE – Zaterdag 31 januari om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.
Riek van Meijl-van der Zanden namens het Leenderhof.
Drika Joppen-Broers namens het Leenderhof.

Zondag 1 februari om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden familie Rooijmans–Theuws.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Lies van Kuijk als jaargetijde en Kobus van Kuijk.
Driek Verhoeven.
Overleden ouders Hegge –Lucas.
Piet van Meijl.
Adriaan van Hooff.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Joop en Trees Vrakking-Verkleij.
Martinus Bax en Maria van der Kruijs en overleden familie.
Toon van Asten.
Gerardus van der Palen als jaargetijde en Petronella van der Palen- Dommels en overleden familie.
Hugo Postuma.
Mien Schoone-Kuijpers, Koos en Oege Postma en Harrie Kuijten.

Zondag 1 februari om 11.30 uur: dopelingenviering.
Voor alle kindjes van onze parochie.

MEDEDELING:
Op dinsdag 3 februari om 10.30 wederom “op de koffie” bij de pastoor.
Iedereen die een partner verloren is, wordt uitgenodigd voor een gezellig samenzijn; u bent van harte welkom!

Dopelingenviering

LEENDE – Op zondag 1 februari om 11.30 uur is er in de St. Petrus’ Banden kerk in Leende weer een gezinsviering: de Dopelingenviering, speciaal voor kinderen die in de afgelopen jaren gedoopt zijn en nog geen communie hebben gedaan. Maar ook alle andere kinderen en de rest van de familie zijn van harte welkom! Tot ziens op zondag 1 februari.

KERKBALANS 2014

HEEZE – Januari is de maand van Kerkbalans. Afgelopen jaar is de parochiebijdrage wat is afgenomen terwijl de kosten steeds maar toenemen. Uw gift blijft daarom zeer welkom bij de kerk.

Voor de samenvoeging van de parochies tot de parochie Sint Nicasius (Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende) gaf het parochiebestuur van de Heezer gemeenschap ons de volgende info: “Uw steun is hard nodig om ook onze nieuwe parochie voor de toekomst financieel gezond te houden.
Overmaken kan door overschrijving op onze rekening NL13 RABO 0120 3055 26 bij de Rabo-bank.
Uw gift aan onze parochie valt onder de fiscale ANBI-regeling, waardoor deze, onder de gebruikelijke voorwaarden, aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting.

Hartelijk dank voor uw financiële steun aan onze geloofsgemeenschap.

Parochiebestuur St. Martinus en St. Jan”

P.S. Voor uw bijdrage over 2015 (Actie Kerkbalans) ontving u in januari een nieuwe brief met IBAN-acceptgiro.

Kerkberichten van de parochie H. Nicasius, locatie Leende

LEENDE – Zaterdag 24 januari om 16.30 uur: Eucharistie viering in het Leenderhof, met medewerking van het mannenkoor.

Zondag 25 januari om 10.00 uur: hoogmis.
Leonardus van Velthoven en Catharina van Velthoven-Aarts.
Nettie Ras-de Kievit als jaargetijde.
Petrus Jacobus van der Palen, Catharina Hendrika Hulsen en overleden kinderen.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Jos van der Ven als jaargetijde.
Willem van Meijl als jaargetijde.
Jac Peeters en zoon Willie.
Heini en Truus Nacken-Visser en kleinzoon Rob.
Theo Vromans als jaargetijde.

MEDEDELING:
(1) Op zondag 25 januari worden de volgende kindjes gedoopt: om 11.30 uur Puck Jansen, dochter van Ruud Jansen en Linda Heijmans, om 12.15 uur Bart Kuijpers zoon van Coen Kuijpers en Ilse Maas.
(2) In de leeftijd van 92 jaar is overleden: Riet van de Laar-Engel. Voor haar was de crematiedienst op zaterdag 17 januari 2015. Moge zij opgenomen worden in het eeuwig Licht bij de Heer.
(3) In de leeftijd van 94 jaar is overleden: Theresia Visser-Hoogedoorn. Voor haar was de uitvaartdienst op donderdag 15 januari en aansluitend de bijzetting bij haar man op ons kerkhof. Moge zij nu rusten in vrede bij de Heer.
(4) In de leeftijd van 89 jaar is overleden: Drika Joppen-Broers. Voor haar was de uitvaartdienst op woensdag 14 januari en aansluitend de crematiedienst in Heeze. Moge zij nu ontwaken in het eeuwig Licht bij de Heer.
(5) De adventsactie heeft het mooie bedrag laten zien van € 1145,38, waarvoor heel hartelijk dank. Het bedrag zal volledig worden overgeschreven naar onze zusterparochie in India. Op de website van de parochie én in de Nieuwsbrief kunt hierover meer lezen.

Kerkberichten van de parochie H. Nicasius, locatie Leende

Zaterdag 17 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 18 februari om 10.00 uur: hoogmis.
Kobus en Lies van Kuijk.
Lucia van Dijk.
Overleden weldoeners van de kerk.
Pastoor Joseph Simkens.
Christiaan van Ansem en Nel van Ansem-van Kuijk vanwege verjaardag.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Theodorus van der Kruis en Alie van der Kruis-Versteeg.
Overleden ouders van Beekveld-van Deursen.
Overleden ouders van Stipdonk- de Groof, hun zoon Antoon en kleinkinderen Eric van Kollenberg en Peter van Stipdonk.
Tonny en Toon van Meijl-van Zeeland.
Mina Liebregt als jaargetijde.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 71 jaar is overleden: Maria Mesman-van Lieshout. Voor haar was de uitvaartdienst op 9 januari jl. en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Maria nu ontwaken in het eeuwig Licht bij God.
(2) In de leeftijd van 85 jaar is overleden: Lies van den Dungen-van Herk. Voor haar was de uitvaartdienst op 8 januari jl. Ze is bijgezet bij haar man op het kerkhof in Valkenswaard. Moge Lies nu rusten in vrede.
(3) In de leeftijd van 91 jaar is overleden: Riek van Meijl-van der Zanden. Voor haar was de uitvaartdienst op 13 januari en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Riek nu thuiskomen bij de Heer van alle leven.
(4) Op zondag 25 januari worden de volgende kindjes gedoopt: op 11.30 uur Puck Jansen, dochter van Ruud Jansen en Linda Heijmans en om 12.15 uur; Bart Kuijpers, zoon van Coen Cuijpers en Ilse Maas.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende

Zaterdag 27 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Tonny van Meijl-van Zeeland namens het Leenderhof.
Janus Bex namens het Leenderhof.

Zondag 28 december om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden ouders de Waal, kinderen en hun kleinkind.
Janus Vlassak als jaargetijde.

Woensdag 31 december 19.00 uur: Eucharistieviering uit dankbaarheid.

Donderdag 1 januari om 11.00 uur: Hoogmis met medewerking van het mannenkoor.
Overleden familie van Asten- Vromans.
Opa en oma van der Heijden.
Corrie van Hooff- Heuer.
Harrie Bax als jaargetijde.
Harrie van Dommelen.
Overleden familie leden Hendrix.
Overleden familieleden Emmerinck

Parochies te Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel samen verder als Parochie H. Nicasius

Afbeelding Nicasius foto margot van den boer

Afbeelding Heilige Nicasius
foto margot van den boer

Donderdag 13 november 2014 was een gedenkwaardige dag in het kader van de samenwerking tussen de R.K. parochies van Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel. Na een intensieve voorbereiding door de stuurgroep kon de brief, omtrent de oprichting van de nieuwe parochie gericht aan bisschop Anton Hurkmans, worden ondertekend door de pastores, de vicevoorzitters en de secretarissen van de genoemde parochies. In zijn toespraak stond pastoor van der Maazen, de beoogd pastoor van de nieuwe parochie, stil bij het moment. Hij benadrukte opnieuw dat dit geen eindpunt is, maar de opmaat naar het begin. Er komt een nieuwe parochie die de huidige 5 geloofsgemeenschappen omvat, daarin zal nog heel veel werk moeten worden verzet om die parochie goed gestalte te geven. Daarvoor is het ontzettend belangrijk dat vele parochianen daarbij betrokken zijn door middel van hun, inzet en gebed.
In de brief wordt ingegaan op het verzoek van de bisschop om de huidige parochies formeel op te heffen en te laten samengaan in de nieuwe parochie. De stuurgroep heeft ook voorgesteld hoe dat samengaan verder ingevuld kan worden. Zoals op de informatiebijeenkomsten en langs andere kanalen kenbaar gemaakt is, zal er in de plaatselijke geloofsgemeenschappen niet zoveel veranderen. De pastores blijven gewoon werken zoals zij dat tot nu toe gedaan hebben. De huidige parochiebesturen zullen per 1 januari van hun taken ontheven worden. Daarvoor komt in de plaats een kerngroep per geloofsgemeenschap, die in samenspraak met het nieuwe parochiebestuur de werkzaamheden zal coördineren. De huidige groepen vrijwilligers blijven gewoon functioneren zoals dat nu ook is en ook de huidige regelingen en tarieven worden voorlopig niet gewijzigd. Wel is te verwachten dat het nieuwe bestuur op termijn zal streven naar enige vorm van harmonisatie van de tarieven en regelingen in de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie. Het nieuwe bestuur zal daarbij rekening houden met het beleid dat door de scheidende besturen is gevoerd.
Op 12 december heeft onze bisschop A. Hurkmans laten weten akkoord te gaan met de voorgestelde samenvoeging. De naam van de nieuwe parochie is: “Heilige Nicasius”. Hij heeft ook een nieuw bestuur benoemd voor de nieuwe parochie. Het is verheugend te kunnen melden dat alle plaatselijke geloofsgemeenschappen middels een bestuurslid in het nieuwe bestuur vertegenwoordigd zijn.
Met de instemming van de bisschop is het werk voor de stuurgroep ten einde. Het nieuwe parochiebestuur zal de activiteiten van de stuurgroep en de oude parochiebesturen overnemen. De kerngroepen, waarin ook oud-bestuursleden zitting kunnen hebben, zullen het nieuwe parochiebestuur van de “Heilige Nicasius” ondersteunen.
Tijdens de vieringen rond Kerstmis zal in alle kerken van de nieuwe parochie aan de parochianen een brochure ter beschikking gesteld worden met informatie over de nieuwe parochie en de aangeboden verdiepingsactiviteiten in nieuwe jaar.