17 juni 2019

Parochie Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)

– Donderdag 18 april Witte Donderdag om 19.00 uur plechtige eucharistieviering met medewerking van het parochieel zangkoor. Na de dienst is er aanbidding tot 21.00 uur met medewerking van de erewacht.
De intentie voor de dienst is voor levende en overleden leden van de erewacht.

-Zaterdag 20 april is er geen dienst in de kerk van Sterksel.

-Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen. Om 9.30 uur is de hoogmis met medewerking van het parochieel zangkoor.
De opgegeven intenties voor de dienst zijn voor:
Jan en Bertha Reiling-Lensinck.
Kees den Dekker namens de parochie.
Bert Geraets.
Jan en Anneke Geraets-Hendriks.
Overleden ouders Bongers-Derks.

In de komende week wordt er gecollecteerd voor de Vastenactie
Schoon drinkwater voor mensen in het Afrikaanse land Niger.
Als de collectanten u niet thuis treffen kunt u uw gift ook deponeren in het offerblok achter in de kerk of in de brievenbus in de deur van de sacristie.

-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten St Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk
(c) margot van den boer

Op 14 april 2019 is overleden. Fried Hendrickx – Otten Geboren 5 september1928. Voor haar is de uitvaartdienst ( Woord en Gebed ) op zaterdag 20 april om 11.00 uur in de Sint Martinus kerk, Waarna de begrafenis op het parochiekerkhof.
Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Mededelingen
GOEDE VRIJDAG: Op 19 april is er om 15.00 uur een Kruisweg in onze parochiekerk, ook speciaal voor kinderen. Om 19.00 uur vieren zij de plechtigheid van Goede Vrijdag.
PAASZATERDAG: Op 20 april, Paaszaterdag vieren zij de Paaswake om 20.30 uur. Daarin vieren zij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De Paaswake is het grootste feest van de Katholieke Kerk. Tijdens deze viering zullen water en vuur gewijd worden en worden alle overledenen herdacht, opdat zij allen deel mogen hebben aan de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

KINDERWOORDDIENST EN PAASEIEREN ZOEKEN OP EERSTE PAASDAG: Op Paaszondag 21 april is er in de H. Mis van 11.00 uur een kinderwoorddienst. Na de H. Mis is er paaseieren zoeken in de pastorietuin voor alle kinderen. Ze worden hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Woensdag 17 April geen Eucharistieviering vanwege Chrismamis in Den Bosch

Donderdag 18 April 19.00 uur Eucharistieviering (WITTE DONDERDAG)
Intentie: Ter ere van de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven.

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG 15:00 uur KRUISWEG (speciaal ook voor de kinderen)
Vrijdag 19 april 19:00 uur GOEDE VRIJDAG VIERING

Zaterdag 20 April PAASWAKE 20:30 uur Eucharistieviering,
Intenties: Jack en Zus van de Paal-Smiggels; Tinus en Sisca van de Kruis-v.d. Paal en zoon Tiny; Jan Balkestein;

Zondag 21 April 1e PAASDAG 11.00 uur Eucharistieviering,
Intenties: Marietje Snoeijen-van de Laar; Germaine Jansen; Harrie van de Paal (van de Rul); Frans van Meijl, Ineke Mutsaerds-van Meijl en kleinzoon Joris; Willi Schepers-Riki Baakman; Ad en Jo Vertogen-Scheutjens; Joseph Paul; Henk Doezé;

Maandag 22 april 2e PAASDAG 11.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 23 April 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 24 April 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 25 April 08.30 uur Eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 6 april is er geen dienst in de kerk van Sterksel.
Om 18.30 is er een eucharistieviering in de kapel van Providentia.
Er zijn geen opgegeven intenties voor deze dienst.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Zaterdag 6 april om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.

Maria Reiling-de Vries vanwege de oude buurt.
Jan van Dijk namens de KBO.
Mia Cuijpers-van Distel namens het Leenderhof.
Zondag 7 april om 10.00 uur: hoogmis
Maria Vogels.
Overleden familie van den Broek-Schenkels.
Gradus van den Broek.
Theo de Groof.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Annie Engelen-van Zon als jaargetijde.
Hendrikus Spoorenberg.
Antoon de Vries.
Gèrard Rutten als jaargetijde en Antonetta Rutten-Lijten.
Rein van Asten en Marie van Asten-Guitjens.
Zondag 7 april om 11.30 uur: gezinsviering, waarin de 17 eerste communicantjes zich voorstellen.
Welzijn van de communicantjes.
Zieke parochianen.
Mededeling
(1) maandag 8 april om 19.00 uur: Algemene ziekenzalving in het Leenderhof.
Deze ziekenzalving is voor de bewoners van het Leenderhof, van het Marijkeplein, maar ook voor eenieder die dit sacrament bewust wil ontvangen. Als u deelneemt, wilt u ons dat even laten weten? Tel. 2061215.
(2) zondag 14 april om 13.00 uur doop van Liv van den Elsen, dochter van Wesley van den Elsen en Carina Verhagen én zusje van Daan en Koen.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Zaterdag 30 maart om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.

Jan van Dijk namens familie van Happen- Snelders.
Wilhelmien Frenken-van Wijk.
Zondag 31 maart om 10.00 uur: hoogmis.
Jan van Mierlo als jaargetijde.
Toon Smulders als jaargetijde.
Piet van Meijl als jaargetijde.
Bert van Lieshout.
Wout Gabriëls.
Bijzondere intentie voor `n ernstige zieke.
Bijzondere intentie.
MEDEDELING:
(1) Op zondag 7 april is om 11.30 uur een gezinsviering, die in het teken staat van de eerste communicantjes. Zij zullen zich in die viering aan de kerkgangers presenteren. Van harte welkom.
(2) Op zondag 14 april IS om 13.00 uur de doop van Liv van den Elsen, dochter van Wesley van den Elsen en Carina Verhagen én zusje van  Daan en Koen.

Kerkberichten Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel
– Zaterdag 30 maart is er een eucharistieviering om 19.00 uur.
De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor;
Herman en Jo Smit-Hegge en Wim Kloosterman.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
-Zaterdag 16 maart is er een eucharistieviering om 19.00 uur.
De opgegeven intenties zijn voor:
Herman en Jo Smit-Hegge
Wim Kloosterman.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus ‘Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Vrijdag 15 maart om 10.30 uur: eucharistieviering b.g.v.  50-jarig jubileum van de KBO. De Torenzangers zorgen voor de muzikale omlijsting.

Levende en overleden leden van de KBO.
Zaterdag 16 maart om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Gerard Geven en Maria van Ganzewinkel.
Jan Bax en Hendrika Bax-van Happen.
Hugh Fraser vanwege zijn verjaardag.
Zondag 17 maart om 10.00 uur: hoogmis.
Nelly de Waal.
Mariël Verduijn, Bertha Maas- Maas en overleden ouders Toon Maas en Nel Maas-van Mierlo.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Leni Vlassak als jaargetijde.
Els van Houts als jaargetijde.
Mededeling :
In de leeftijd van 91 jaar is overleden : Annie Verhoeven-Keijsers. De uitvaartdienst was op donderdag 7 maart in onze kerk en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Annie nu rusten in het Licht van de Heer.

Kerkberichten H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel
Zaterdag 23 febr. is er geen dienst in de kerk van Sterksel.
In de kapel van Providentia is er dan een eucharistieviering om 18. 30 uur.
Er zijn geen intentie van uit de parochie opgegeven voor deze dienst.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215 of via sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten Sint Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Zaterdag 23 februari 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Henk en Greet Janssen-Verhaak; Paul en Anna Verberne en zoon Wim en Rob

Zondag 24 februari 11.00 uur Eucharistieviering (kinderwoorddienst),

Intenties: Betsie v.d. Mortel-van Oers; Harrie v.d. Paal (van de Rul); Engelina van Hienen-Schalkwijk en zoon Ad en kleinzoon Vincent; Jo v.d. Moosdijk

Dinsdag 26 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 27 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 28 februari 08.30 uur Eucharistieviering