24 maart 2019

Misintenties Sint Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Dinsdag 08 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 09 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 10 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 12 januari 2019, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Overleden ouders van der Aa-Tinnenbroek en Jan de zoon;

Zondag 13 januari 2019, 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: An en Piet Verest-v.d. Kerkhof; Noud Bosmans; Frans en Anna van Horrik-Leenen en kinderen Piet, Will en Elly; Harrie v.d. Paal(van de Rul); Harrie Thijs en overleden familieleden Thijs-Sleegers;

Zondag 13 januari 2019, 12.15 uur Doop: Felicia Malcorps

Dinsdag 15 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 16 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 17 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Kerkkoren Sint Martinuskerk

dgvdgva

Komt u meezingen, het orgel bespelen of dirigeren in de Sint Martinuskerk?

HEEZE – Zoals u inmiddels ongetwijfeld heeft gehoord, is het parochieel Gemengd Koor per 1 januari 2019 opgeheven. Dirigente en organist zien zich om gezondheids- en privé redenen genoodzaakt om hun activiteiten te staken. Dat is heel spijtig. Het bestuur is er niet in geslaagd goede opvolgers te vinden. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is hoog en ook bij hen blijven lichamelijke klachten niet uit. Actieve werving van nieuwe leden heeft niet het zeer gewenste resultaat gehad.

Het Dameskoor kampt met soortgelijke problemen. Het goede nieuws daar is echter dat het Dameskoor probeert door te gaan, op voorwaarde dat een organist en dirigent wordt gevonden.
Voor rouwdiensten blijft het dameskoor beschikbaar. Wanneer er een uitvaart is kan het rekenen op een organist en met hem/haar kan het standaardprogramma worden gegarandeerd.

Het koor Levensvreugde wil zijn bijdrage aan de kerkdiensten blijven leveren. De parochie betreurt deze ontwikkelingen zeer, maar hoopt dat door bundeling van krachten de volkssamenzang zich positief kan ontwikkelen.

“Wij zijn dringend op zoek naar een organist! Wie wil ons helpen?”
U kunt contact opnemen met de pastorie: tel 040 226 1215.

Kerkberichten Sint Martinuskerk Heeze

kerkh090109-35 (22)aZaterdag 05 januari 2019, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:An Wijffelaars-Adriaans; Marietje Geerts-Bruystens;

Zondag 06 januari 2019, 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: Bert v.d. Paal; Drika Borgers-v.d. Mortel; Piet en Koos van Bree-van Dijk; Jan en Tonnie de Bruin-de Wildt en zoon Willy; Germaine Jansen; Mien Berkers-Scheepers; Ria van Dartel-Verberk; Harry en Mila Janssen-Driessen en dochter Marina; Henk Menting; Ouders v.d. Steen-v.d. Hurk;

Dinsdag 08 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 09 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 10 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 12 januari 2019, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Overleden ouders van der Aa-Tinnenbroek en Jan de zoon;

Zondag 13 januari 2019, 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: An en Piet Verest-v.d. Kerkhof; Noud Bosmans; Frans en Anna van Horrik-Leenen en kinderen Piet, Will en Elly; Harrie v.d. Paal(van de Rul); Harrie Thijs en overleden familieleden Thijs-Sleegers;

Zondag 13 januari 2019, 12.15 uur Doop: Felicia Malcorps

Dinsdag 15 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 16 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 17 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 5 jan. Is er geen dienst in de kerk van Sterksel.

In de kapel van Providentia is er een dienst om 18.30 uur.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende 150913-26 (32)LEENDE – Hoogfeest Openbaring des Heren
Zaterdag om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Gerard en Maria Geven-van Ganzewinkel.
Maria Reiling-de Vries namens de oude buurt.

Zondag 6 januari om 10.00 uur: hoogmis
Rieky Snoeijen-van Meijl.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Sjef Weijers en overleden familie Weijers-de Lepper.
Nelly Evers-Schellekens als jaargetijde.

 

MEDEDELING:
(1) Op dinsdag 8 januari is er weer “Op de koffie/thee bij de pastoor” Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom.


(2) Hartelijk dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat het Kerstfeest in de kerk de kerkgangers heeft aangesproken én de boodschap van Kerstmis zichtbaar en hoorbaar is geworden. Dank aan degenen die zo prachtig hebben gesierd. Dank aan de leden van de verschillende koren die zo stichtend hebben gezongen. Dank aan degene die het koper heeft gepoetst of degenen die gekosterd hebben of degenen die met Kerstmis toezicht in de kerk hebben gehouden.

(3) Op 1e kerstdag hebben 192 mensen de kerk bezocht om naar het kerststalletje én de versiering te komen kijken. De 2e kerstdag waren het er 57. Kortom, het kerstgebeuren blijft aanspreken.

(4) De schoenendoosactie ten behoeve van de kinderen in Gambia is weer een succes geworden. Meer dan 150 dozen zijn bij elkaar gebracht en Nico Maas zorgt ervoor dat die dozen begin volgend jaar in Gambia aankomen. Op deze manier worden vele kinderen gelukkig gemaakt en daar gaat het toch om.

(5) De opbrengst van de Adventsactie is nog niet bekend. Begin volgend jaar hopen we u dit bedrag te kunnen meedelen.

Kerkberichten Sint Martinuskerk Heeze

Mededelingenkerkh090109-35 (22)a
Tweede collecte: In de Kerstvieringen zal er een tweede collecte worden gehouden. Deze is bestemd voor de feestelijke versiering en extra activiteiten rondom Kerstmis.

Kerstmisvieringen: Net als vorig jaar is de kindermis op Kerstavond om 19.00 uur met gastkoor Lanara. De nachtmis is om 21.00 uur met Fanfare en Gemengd Koor. Een half uur voor aanvang van beide vieringen is er een samenzang. Direct na afloop van de nachtmis is er een gezellig en sfeervol samenzijn. Onder het genot van wat drinken kan iedereen elkaar een Zalig Kerstfeest wensen.
Let op: de mistijden voor de Kerstvieringen zijn veranderd en er is geen Eucharistieviering op donderdag 27 december 2018.

Oudjaar- en Nieuwjaarsviering
“Maandag 31 december vieren wij Oudjaar met een Eucharistieviering om 19.00 uur. Daarvoor is er aanbidding met uitstelling van het H. Sacrament, die begint om 18.30 uur.
Dit komt in de plaats van de eerste dinsdagviering. Dinsdag 1 januari is er een H. Mis om 11.00 uur. Iedereen is welkom om samen met elkaar te bidden.”

Misintenties
Voor opgave misintenties (€ 11,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Maandag 24 december 2018, Kerstavondmis 19.00 uur, speciaal ook voor kinderen, koor Lanara(2e collecte)
Intenties: An en Piet Verest-van de Kerkhof; Wim van Werde; Harry van Werde; Dries en Tonny v.d Groenendaal-van Gaal; Jo v.d. Moosdijk; Liberata en Cor van Hertrooij; Toon van Kessel; Henk Knapen; Jef Oilislagers;

Maandag 24 december 2018, Kerstnachtmis 21.00 uur, Parochieel Gemengd Koor & Fanfare St. Nicasius (2e collecte)
Intenties: Overleden ouders Heerings-Wijnen; Gerard Vertogen; Frans en John van Lierop; Pieter Liebregts; Janus en Zus Scheepers-Cardinaal;

Dinsdag 25 december 2018, 1e Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering, Parochieel Gemengd Koor (2e collecte)
Intenties: Martien van Gurp; Harrie van de Paal (van de Rul); Nieke de Beer-Strauven; Wim en Maria Verduyn-Guns; Drika Borgers-van de Mortel; Theo en Tonnie Wanders; Toon, Theo en Saskia van Eert; Wim Verberne; Janus en Anna Ceelen, zoon Tiny en schoonzoon Adrie; Frans van Meyl; Ineke Mutsaerds-van Meyl en kleinzoon Joris; Magda van Aubel-Conjards; Franciscus van Gerwen en Petronella van Gerwen-Hurkmans, dochters Cella Dekker en Petra der Kinderen en schoonzoon Jan de Vries; Martinus Wijffelaars;

Woensdag 26 december 2018, 2e Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering, koor Levensvreugde
Intenties: Toon en Petra van den Heuvel-Vogels; Mathieu Thijs, ouders en overleden familieleden; Jan Boelens en overleden familie Boelens-Verest; Overleden ouders Gerlings-Verest en zoon Jan; Overleden ouders van der Maat-Renders, dochter Annie en zoon Frans; Pastoor Somers;

Geen Eucharistieviering op donderdag 27 december 2018.

Zaterdag 29 december 2018, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Piet Ceelen.
Zondag 30 december 2018, 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: Gerrit van der Heijden; Frans van Meyl; Ineke Mutsaerds-van Meyl en kleinzoon Joris;

Maandag 31 december 2018, Oudjaar 18.30 uur Aanbidding, aansluitend Eucharistieviering (ca. 19.00 uur)

Dinsdag 01 januari 2019, Nieuwjaar 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: Dick en Antoinette Lijten-in ’t Groen; Henk Doezé;

Woensdag 02 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 03 januari 2019, 08.30 uur Eucharistieviering

Sint Petrus’ Bandenkerk

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)
LEENDE – Vieringen tijdens de feestdagen:

HOOGFEEST VAN KERSTMIS
Maandag 24 december om 15.30 uur: Kerstviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.
Nelly de Waal namens het Leenderhof.
Truus Vlijmincx-Erich namens het Leenderhof.
maandag 24 december om 18.30 uur: gezinsviering met kerstspel.
Theo de Groof.
Frans Schenkels.
Adriaan Borgers

Maandag 24 december om 20.30 uur: eucharistieviering met medewerking van zanggroep SWITCH.
Sjang Rutten en Ida Rutten-Houtappels en Johannes de zoon.
Antoon van der Linden als jaargetijde en dochter Marlies.
Sjef en Marietje Noten-Thijs.
Jan en Ida Bekkers namens de kinderen.
Adrianus Kees en Elisabeth van Moorsel en overleden familie.
Harrie en Ria Rutten-van Ampting.
Albert van der Laak.
Hugh Fraser.
Riek en Naud van Weert-Jutten, Maria en Piet Heijboer-Pitjes.
Toos Vrenken, Cor en Bertha van Oers.
Janus Bax, Frans en Go van Mensvoort –Bax en Nick van Mensvoort.

Maandag 24 december om 22.30 uur: plechtige nachtmis met beide koren.
Ger van der Palen en Karel Gelissen.
Adriaan van der Laak.
Frans en Anneke Hessels
Overleden familie Van Kuijk-van Gerwen.
Adriaan van Hooff en overleden familie Bottenberg.
Marinus de Win.
Jos Prinsen als jaargetijde en zoon Hans.
Antoon van de Wildenberg en Sjaan van de Wildenberg- Maas.
Janus van Hooff en Annemearie van Hooff- Smulders en Marianne Hoeijmans.

Dinsdag 25 december : HOOGFEEST VAN KERSTMIS : om 11.00 uur: plechtige eucharistieviering met medewerking van de gemengde zanggroep “Leends Accoord”
Overleden ouders Toon en Nel Maas, Mariëlle Verduijn en Bertha Maas-Maas.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Overleden ouders Thijssen-Maas en hun overleden kinderen.
Antonius van Hunsel en Hendrika van Hunsel-Rooijakkers.
Graard Thijssen en Lies Thijssen Roefs.
Jan Rutten en Nelly Rutten-Scheutjens.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun–van den Nieuwenhof.
Jan van Mierlo.
Antoon Verhees als jaargetijde.
Wilhelmina Hendrix-Emmerinck.
Piet van Meijl.
Els van Houts.
Jan en Toos Cardinaal-Verduijn.
Overleden ouders Martinus Roefs en Gertruda Roefs-Thijssen.
Clasien Weekers.
Harrie van Dommelen.
Overleden ouders Frans Brouwers en Miet Brouwers-Boonen.
Antonius Liebregts, Petronella Houtappels en Harrie de zoon.
Overleden leden van het “Leends Accoord.”
Overleden ouders Wim en Miet van Meijl–van der Palen en zoon Antoon.
Jan en Tiny Dietvorst, Rik de kleinzoon, Frans en Mien Geven, John de zoon en Mitchell de kleinzoon.
Toon en Marie Roothans – van Kempen.

Woensdag 26 december: 2e KERSTDAG : om 10.00 uur : hoogmis waarin het mannenkoor de Deutsche Messe van Fr. Schubert gaat zingen.
Franciscus van Weert, Martina van Veldhoven en overleden kinderen.
Hennie van Weert en Marietje van Weert-van Asten.
Geerdina van Eerdt
Harrie Bax, dochter Nelly Maas-Bax en schoondochter Yvonne.
Fried Smulders namens de kinderen.
Sjef Rutten en Theo Duray.

Donderdag 27 december om 15.00 uur: Kindje wiegen : kerstviering met de bewoners van het Leenderhof.

Misintenties
Voor opgave misintenties (€ 11,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 08.30 – 11.30 uur

MEDEDELING:
(1) Op zondag 30 december om 11.30 uur: doop van Jur Schoone, zoon van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg en broertje van Luuk.
(2) Mogen we u attenderen op onze Adventsactie, bestemd voor onze zusterparochie in Laitkynsew, India? De collectebussen staan in de kerk. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan deze kinderen.
(3) Mogen we uw aandacht vragen voor de schoenendoosactie, die ten goede komt aan de kinderen in Gambia? De dozen kunnen in de pastorie of voor de gezinsviering met Kerstmis worden afgegeven. Dank voor uw steun.
(4) Bezoek kerststal. We zoeken vrijwilligers die op 1e en 2e kerstdag een uurtje tijd kunnen vrijmaken om toezicht in de kerk te houden. Elk jaar opnieuw zijn er honderden mensen die de kerststal én de versiering willen komen bekijken en de kerstsfeer proeven. Heeft u tijd over, laat het ons weten? Tel. 2061215. Met dank voor uw medewerking.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Maandagavond 24 dec Kerstavond om 20.15 uur kerstzang door het kerkkoor gevolgd door een eucharistieviering om 20.30 uur.
Intenties: Jan en Bertha Reiling-Lensinck; Maria Reiling-de Vries; Bert Geraets; Jan en Anna Polman-van Hal en familie; Jan Snel; Kees den Dekker namens de parochie; Overleden Fam. van Cranenbroek-Brouwers; Overleden ouders Scheepers-Engelen-de Louw; Frits en Lies de Louw-Henselmans; Joep en An te Dorsthorst – Maas; Nathalie van den Broek

Dinsdag 25 dec 1e Kerstdag ’s morgens
om 9.00 uur de herdertjes mis Gezinsviering.
Om 11.00 uur een plechtige eucharistieviering met medewerking van Muziekvereniging de Heerlijkheid Sterksel.

Zaterdag 29 dec is er om 19.00 uur een eucharistieviering.
De opgegeven intentie is voor Wim van Bussel.

Dinsdag 1 januari is er een gezongen eucharistieviering om 10.00 uur met medewerking van het gemengd koor. De opgegeven intentie is voor Ko Stolp bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag.
Aansluitend op deze dienst bied Stichting Dorpshuis Valentijn allen een Nieuwjaarsreceptie aan van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Kapel Providentia (Sterksel)
Op zaterdag 29 december 2018 18.30 uur woord en communieviering

Kerknieuws St Martinus Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

HEEZE – Opening buitenkerststal op 16 december.
“Onze kerststal op het veld voor de kerk zal feestelijk geopend worden op zondag 16 december aansluitend aan de H. Mis van 11.00 uur (rond 12.00 uur). De Fanfare zal voor ons spelen. Voor alle aanwezigen is er koffie, een drankje en iets lekkers. Iedereen is welkom.”

Boeteviering met aansluitend H. Mis.
Woensdag 19 december om 19.00 uur houden we een boeteviering met aansluitend een H. Mis in de kerk. Op die woensdag vervalt de ochtendmis.

Inzameling voor de voedselbank.
“Gedurende de Adventsperiode steunen wij als parochie de Voedselbank. U kunt daarvoor houdbare spullen in de mand in de kerk deponeren. De kerk is open van 09.00 tot 16.00 uur. Wij bevelen deze actie van harte aan.”

Mè Tresse geeft kerstconcert

HEEZE – Mè Tresse geeft zaterdag 22 december om 17.00 uur een kerstconcert in de Protestante Kerk aan de Kapelstraat 50 te HeeKerstaffiche 2018ze. Dit is tegenover de oefenlocatie van de muziekgroep, Tapperij de Zwaan.

Het dit jaar als motto : “Het is weer zover….”

Onder dit motto speelt Mè Tresse een selectie uit het repertoire m.m.v. de familie van Vugt op piano en viool. Het geheel staat onder leiding van Pierre Heesakkers.

U bent van harte welkom!