1 juni 2020

Brief aan parochianen

kerk leende (c) margot van den boer

Sint Petrus’Banden kerk Leende (c) margot van den boer

De extra nieuwsbrief door Pater W. van Meijl, vanuit Leende

 

“Beste mensen,

Hier ben ik weer, zoals ik vorige week beloofd heb. De kerkklokken zijn op het ogenblik weer aan het luiden, teken van verbondenheid, aandacht en steun. We denken daarbij vooral aan die mensen die het nu moeilijk hebben, mensen die gedwongen zijn in afzondering te leven, mensen die onzeker zijn en misschien wat angstig : waar gaat het naartoe met dat coronavirus ? Wat kan ik doen ?

Laat ik vooreerst schrijven : dank je wel voor de vele reacties die ik op de vorige extra nieuwsbrief mocht ontvangen. We willen mensen op een digitale manier nabij zijn en goede moed en hoop meegeven.

Toch prachtig.

Getuigt van meeleven.

Geef de knuffel.

Via de sociale media.

Wees creatief.

 

Vervolgens wil ik een beroep doen op ons geloof. Wat doe je in moeilijke, onzekere en onwennige situaties ? Je wordt op jezelf teruggeworpen. Je moet thuis blijven. Je komt jezelf tegen. Is dan het bidden geen praktisch hulpmiddel ? Bidden om tot rust en inzicht te komen. Bidden om vertrouwen te krijgen ? Denk aan de goede raad van Jezus :

« Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij : Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ; en je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. » (Mt. 11,28-29)

 

Tot slot wil ik u een voorbeeld van een gebed meegeven. Als we dit nou dagelijks met elkaar zouden bidden :

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen, woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Met vriendelijke groet, op het feest van Maria Boodschap, 25 maart, p. W. van Meijl

Kerkdiensten in Heeze-Leende en Cranendonck voorlopig via televisie

protestantse kerk h (c) foto margot van den boer 150216-02 (13)

Protestante kerk Heeze                (c) margot van den boer

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

 

HEEZE-LEENDE – CRANENDONCK –

Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken vinden er tot en met 13 april 2020 (Tweede Paasdag) geen openbare kerkdiensten plaats. Daarom hebben de pastores van de geloofsgemeenschappen in Heeze-Leende en Cranendonck samen met RTV Horizon de handen ineen geslagen. Dit betekent dat vanaf zondag 22 maart via het televisiekanaal van RTV Horizon een dienst voor de kijkers en luisteraars komt. Hiermee geven zij gehoor aan de behoeften van vele gelovige dorpsgenoten om persoonlijk aangesproken te worden door vertrouwde gezichten.

 

De dienst wordt wekelijks vanuit een andere kerk in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck uitgezonden. Deelnemende pastores aan deze dienst zijn dominee Mirjam van Nie (Heeze), pastoor Ton Sip (Cranendonck), pater Mervin (Heeze) en pater Wim van Meijl (Leende). De voorgangers bidden tijdens deze dienst samen, lezen voor uit de Bijbel, houden een verkondiging en schenken aandacht aan de opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen.

 

De dienst van zondag 22 maart wordt vooraf, zonder kerkgangers, opgenomen in de parochiekerk St.-Petrus’ Banden in Leende. Voor de uit te zenden viering op zondag 29 maart zijn de pastores te gast in de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk van Budel en de viering van Palmzondag 5 april vindt plaats in de Protestantse Kerk in Heeze.

 

De dienst wordt iedere zondag om 11.00 uur uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Horizon en is ook terug te kijken op de websites van de lokale parochies en via  www.rtvhorizon.nl.

Op de zondagmiddagen wordt deze dienst herhaald op het televisiekanaal van RTV Horizon.

 

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

D'n Blaos (c) margot van den boer

D’n Blaos
(c) margot van den boer

Zaterdag 14 maart om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Tilly Janssen- van den Hemel.

Zondag 15 maart om 10.00 uur: hoogmis, die in het teken staat van de
ontmoetingsdag met de leden van de ZLTO.
Overleden ouders Frenken-van Wijk als jaargetijde.
Anneke Vogels als jaargetijde.
Cinth en Miet Jutten-Meulendijks.
Jan Bax en Henrica Bax-van Happen.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 78 jaar is overleden : Lidwien Daalman-Hamelinck. Voor
haar was de uitvaartdienst op woensdag 11 maart in onze kerk en aansluitend de
crematie in Heeze. Moge Lidwien nu thuiskomen bij de hemelse Vader.
(2) Op zondag 22 maart om 11.30 uur: doopsel van Merel Bunt, dochter van
Wiebrand Bunt en Karin Heiliggers én zusje van Jesper.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 14 maart is er om 19.00 uur een gezongen eucharistieviering met medewerking van het
kerkelijk zangkoor. De opgegeven intenties zijn; Uit dankbaarheid b.g.v. 95e verjaardag en voor Hein
van Oss en zoon Henk.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in
de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten Sint Martinuskerk Heeze

kerkh090109-35 (22)aZaterdag 07 maart 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Ron Crombeen; Maria van Werde;

 

Zondag 08 maart 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Coba van Gerwen-Ceelen; Harry en Mila Janssen-Driessen en dochter Marina;

 

Zondag 08 maart 12.30 uur Doop: Dex Kuijten

 

Dinsdag 10 maart 08.30 uur Eucharistieviering

 

Woensdag 11 maart 08.30 uur Eucharistieviering

 

Donderdag 12 maart 08.30 uur Eucharistieviering

 

Zaterdag 14 maart 19:00 uur Eucharistieviering, Vormselviering,

m.m.v. zanggroep JOKO

Intenties: Jan Hikspoors;

 

Zondag 15 maart 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Ad Scheutjens; Riek Thijs;

 

Dinsdag 17 maart 08.30 uur Eucharistieviering

 

Woensdag 18 maart 08.30 uur Eucharistieviering

 

Donderdag 19 maart 08.30 uur Eucharistieviering

Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

 

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 7 maart is er geen dienst in de kerk van Sterksel.


Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

 

 

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

zaterdag 7 maart om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof , met medewerking van het mannenkoor.

 

zondag  8 maart om 10.00 uur: hoogmis, presentatie vormelingen met als thema: tot bloei komen.

Clasien Weekers-Vromans.

Sjef Weijers als jaargetijde.

Jan en Corry Maas-van Eijk.

 

vrijdag 13 maart om 13.00 uur: eucharistieviering met leden van de KBO en  met medewerking van de Torenzangers. Aansluitend is hun jaarvergadering.

 

MEDEDELING.

Op dinsdag 10 maart is de laatste bijeenkomst van dit jaar van “Op de koffie/thee bij de pastoor” in de pastorie. Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is van 10.30 uur tot 11.30 uur. Van harte welkom.

 

Kerkberichten Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)De Kerst- enveloppen actie voor de eigen projecten van het Missiecentrum heeft het mooie bedrag van € 538,70 opgebracht! Allen hartelijk dank daarvoor!

Zaterdag 18 januari is er een eucharistieviering om 19.00 uur.

De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor;

Willeke en Fie de Louw-Noten.
Harrie en Mia Verbeek-Titulaer namens de Parochie.

 

Misintinties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 /naar het secretariaat in Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149 3006 54 ook kunt u op een papiertje de intentie schrijven én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én wilt u dit met het gevraagde bedrag in een envelop doen en in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten St Petrus’ Banden Leende

(c) margot van den boer

De Leendse kerk bij avond           (c) margot van den boer

 

zaterdag 18 januari – zondag 19 januari 2020, 2e zondag door het jaar 

 

zaterdag 18 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof

Piet van Leeuwen.
Intentie van de aanwezigen.

 

zondag 19 januari om 10.00 uur: hoogmis.

Kobus en Lies van Kuijk.

Theodorus van der Kruis als jaargetijde en Ali van der Kruis-Versteeg.

Overleden weldoeners van de kerk.

Christiaan van Ansem en Nel van Ansem-van Kuijk.

Gerard Kees vanwege zijn verjaardag.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

D'n Blaos (c) margot van den boer

D’n Blaos
(c) margot van den boer

zaterdag 25 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Riet Manders-van Zwet, namens het Leenderhof.
Piet van Leeuwen, namens het Leenderhof.

 

zondag 26 januari om 10.00 uur: hoogmis.

Petrus Jacobus v.d. Palen, Catharina Hendrika Hulsen en overleden kinderen.
Tom en Erik Gordijn, beiden als jaargetijde.

Laurens Raassens en Nellie Raassens-van Meijl.

Jan en Mien Schoone-Kuijpers, Hugo Postuma en Harrie Kuijten.

Oege en Koos Postuma-Smulders, Toon en Koos Smulders-van Hunsel.
Harrie Verduijn namens goede vrienden.
Ger van der Palen.

Wim van Meijl.

 

MEDEDELING:

In de leeftijd van 87 jaar is Sjef Wagemakers overleden. De uitvaartdienst was afgelopen vrijdag 17 januari in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Sjef nu thuiskomen in het Licht van de Heer.