17 juni 2019

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 18 mei om 16.30 uur: Eucharistieviering in het Leenderhof.

Zaterdag om 19.30 uur: Bedevaart naar Ommel met medewerking van de beide koren en het gilde van St. Jan Baptista van Leenderstrijp.
Wim van Meijl.
Zondag 19 mei om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden ouders van Dijk – Smits, dochter Anneke en schoonzonen.
Jan Noten en Miet Noten – Engelen.
Overleden leden van de familie Spoorenberg.
Overleden leden van de familie Corbeij.
Antonetta Rutten- Lijten als jaargetijde en Gèrard Rutten.
Jan van Mierlo.
Overleden ouders Kuijpers – de Werdst en hun  kinderen Henk en Nelly.
MEDEDELING:
(1) Op zaterdag 18 mei gaan we op bedevaart naar Ommel. Degenen die daar een misintentie voor hun geliefde willen laten horen, – en we gaan er een kaarsje voor laten branden – kunnen die intentie op de pastorie in Leende opgeven. Wij vragen € 12,–.
(2) Op zondag 19 mei is om 11.30 uur de doop van Revy Verhoeven, zoon van Bram Verhoeven en Jolien van Kuijk.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 18 mei is er een eucharistieviering om 19.00 uur.
De intentie voor deze dienst is voor:
Kees den Dekker namens de parochie
Zondag 19 mei is er om half drie Rozenhoedje bidden bij het Mariakapelletje aan de Ten Brakeweg. Daarbij is natuurlijk iedereen van harte welkom.
H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 11 mei is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het parochieel zangkoor. De intenties voor deze dienst zijn:
Uit dankbaarheid voor het 50 jarig huwelijksfeest en voor zoon Frank.
Ouders Reijers-Boekhorst, dochter Maria en Zoon Pieter.
Zondag 12 mei om 14.30 uur is er Rozenhoedje bidden bij het Mariakapelletje aan de Ten Brakeweg.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 11 mei om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Tilly Janssen-van den Hemel.
Lies Hikspoors-van Asten en Tonnie Hikspoors.
Gijsbert Stam namens het Leenderhof.
Sjef Fiers namens het Leenderhof.
Helma Kurt namens het Leenderhof.
Zondag 12 mei om 10.00 uur: hoogmis.
Ali van der Kruis-Versteeg als jaargetijde en Theodorus van der Kruis.
Cinth  Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Antonetta Rutten-Lijten en Gèrard Rutten.
Maria Swinkels-Bastiaans als jaargetijde, Hendrikus Swinkels en overleden familie.
Wim Maas en Mia Maas-van den Boom.
Ben Coolen en Germa Coolen-Louwers.
MEDEDELING
(1) Het totale bedrag van de gehouden Vastenactie is opgelopen tot € 1226,– + € 100,– aan toezeggingen. Het Parochieel Missie Centrum dankt u allen heel hartelijk voor deze opbrengst.
(2) Op zondag 19 mei is om 11.30 uur het doopsel van Revy Verhoeven, zoon van Bram Verhoeven en Jolien van Kuijk.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 5 mei, is de eucharistieviering om 19.00 uur.
De opgegeven intentie is uit dankbaarheid.
Zondag 6 mei om 14.30 uur is er Rozenhoedje bidden bij het Mariakapelletje aan de Ten Brakeweg.
De Vastenactie, Schoon drinkwater voor mensen in het Afrikaanse land Niger,
heeft in Sterksel het mooie bedrag van € 1625,74 opgebracht!
Hartelijk dank aan de collectanten en de goede gevers!
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus ‘ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 4 mei om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.

Jan van Dijk.
Mia Cuijpers van Distel namens het Leenderhof.
Alda van Eert–van Kuijk namens het Leenderhof.
Zaterdag 4 mei om 19.00 uur: eucharistieviering n.a.v. Dodenherdenking medewerking van het mannenkoor en gildebroeders.
Henk van Asten.
zondag 5 mei om 10.00 uur: Hoogmis.
Leonardus van Velthoven, Catharina van Velthoven- Aarts en hun overleden kinderen.
Henrica Bax- van Happen en Jan Bax.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Rein van Asten en Marie van Asten- Guitjens.
Overleden ouders de Waal, kinderen en hun kleinkind.
Overleden ouders Verspeek- Vos en schoonzoon Henk
Overleden ouders van Meijl-Verduijn en hun overleden kinderen.
Wim en Netty Kuijpers.
Jacques Feijen als jaargetijde.
Jan Engelen.
Harrie en Miet Engelen v.d. Putten.
Harrie de Lepper en familie De Lepper-Weijers
Woensdag 8 mei om 15.00 uur: Mariaviering in de kerk voor de bewoners van het Leenderhof en voor allen die Maria bijzonder vereren.
MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 89 jaar is overleden : Alda van Eert- van Kuijk. De uitvaart was  op 26 april, met bijzetting op ons kerkhof bij haar man Huub. Moge zij nu rusten in vrede bij de Heer.
(2) In de leeftijd van 80 jaar is overleden :  Frits van Lieshout. De uitvaart was op 26 april met aansluitend de crematie.
(3) In de leeftijd van 84 jaar is overleden : Riet Vromans-van de Kerkhof. Voor haar is de uitvaartdienst op donderdag 2 mei om 11.00 uur in onze kerk en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Riet nu opgenomen worden in het eeuwig Licht van de Heer.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 27 april is er geen dienst in de kerk van Sterksel.
Om 18.30 is er een eucharistieviering in de kapel van Providentia.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 27 april : Koningsdag. Om 10.00 uur: eucharistieviering uit dankbaarheid met al de gedecoreerden en met medewerking van het dames en mannenkoor én de beide Leendse gilden.

Jack van Kuijk.
Jo Versteijnen.
Zaterdag : om 16.30 uur geen dienst in het Leenderhof.
Zondag 28 april om 10.00 uur: eucharistieviering met medewerking van het dameskoor.
Bert Leblanc vanwege zijn verjaardag.
Lies van Meijl.
Wout Gabriëls.
Overleden ouders Seijkens-Altink en Janus de zoon.
Theodorus Cardinaal.
Toos van Lieshout-van Eert als jaargetijde.
Marietje Simkens.
Overleden ouders Simkens-van Mensvoort.
Nelly Evers-Schellekens als jaargetijde.
Jan van der Heijden en overleden ouders van der Heijden.
Henk van Lieshout, dochter Esther en overleden ouders Verspeek- Vos.

Misintenties St Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Woensdag 24 April 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 25 April 08.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 27 April 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Anneke Kaspers; En voor het welzijn van parochiegemeenschap;

Zondag 28 April 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Betsie van Mortel-van Oers; Frans en Anna van Horrik-Leenen en kinderen Piet, Will en Elly;

Dinsdag 30 April 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 01 Mei 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 02 Mei 08.30 uur Eucharistieviering

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 20 april om 15.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Theo Vromans.
Bijzondere intentie.
Wilhelmien Frenken-van Wijk.
Frans van Luik vanwege zijn verjaardag.

Zaterdag 20 april om 21.00 uur: Paaswake met medewerking van het mannenkoor.

Zondag 21 april om 11.00 uur: HOOGFEEST VAN PASEN met medewerking van beide koren..
Adriaan van Hooff.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Paulus Smulders en Adriana Smulders-Maas.
Martinus Engelen, Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Mariël Verduijn, Bertha Maas-Maas en overleden ouders Toon en Nel Maas- van Mierlo.
Gertruda Roefs als jaargetijde en Martinus Roefs.
Truus van Lieshout-van Kessel.
Graard en Lies Thijssen-Roefs.
Graard en Anna de Werdt-Timmermans.
Overleden ouders Frans en Miet Brouwers-Boonen.
Jan en Toos Cardinaal-Verduijn.
Antoon de Vries.
Harrie van Dommelen.
Clazien Weekers-Vromans.
Andrea van Overdijk-Versteijnen.

Maandag 22 april om 10.00 uur: 2e PAASDAG met medewerking van het mannenkoor.
Henny van Weert en Marietje van Weert-van Asten.
An van der Zanden-Kuipers.
Sjaak van Meijl.
Harrie Bax en dochter Nelly Maas-Bax en schoondochter Yvonne.

Mededeling
In de leeftijd van 85 jaar is overleden : Jo Versteijnen. Voor hem is de uitvaartplechtigheid op woensdag 17 april om 10.30 uur in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Jo nu binnentreden in het eeuwig licht bij de Heer.