24 maart 2019

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

 

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 2 februari is er geen dienst in de kerk.
Op Providentia is er een dienst om 18.30 uur. Er is daar dan een misintentie voor de overledenen van de familie Hendriks.

Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215; sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

 

Zaterdag 2 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Maria Reiling Reiling-de Vries vanwege de oude buurt.
Jo van Hooijdonk-van der Aa namens het Leenderhof.

Zondag 3 februari om 10.00 uur: hoogmis.
Lies en Kobus van Kuijk.
Clasien Weekers.
Jan Noten als jaargetijde en Miet Noten-Engelen.
Jan-Willem Braun, Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Antonius Hendrix.
Piet van Meijl.
Gerardus van der Palen als jaargetijde, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Toon van Asten en zoon Henk.

Zondag 3 februari om 11.30 uur: gezinsviering die in het teken staat van de dopelingen van de laatste jaren.
welzijn van de dopelingen.

Mededeling
In de leeftijd van 74 jaar is overleden : Riet Kuijpers-Bax, echtgenote van Peter Kuijpers (†). Voor haar was de uitvaartplechtigheid op dinsdag 22 januari en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Riet nu rusten in de vrede van de Heer.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 26 januari 2019 is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het parochieel zangkoor.

De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor:
David en Nettie Schilleman-Davids.
Marinus en Ada de Louw van Oss.
Mary Vester-Alkemade jaardienst.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Zaterdag 26 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.
Henk van Doorn namens het Leenderhof.

Zondag 27 januari om 10.00 uur: hoogmis.
Jan van Kuijk en Mia van Kuijk-Verweerden.
Petrus Jacobus van der Palen en Catharina Hendrika Hulsen en hun overleden kinderen.
Jack en Nell Groenen-Maas.
Laurens van Mensvoort en An van Mensvoort-Schoone als jaargetijde.
Eric en Tom Gordijn.
Harrie en Lies Valkenaars-Zentjens.

MEDEDELING:
Op dinsdag 29 januari is er weer een bijeenkomst “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van `n kopje koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is van 10.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Geef voor je kerk

Actie Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’ Actie Kerkbalans gaat over geven en doet een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage.

‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appèl dat we doen om zodoende d

Sint Martinuskerk (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk
(c) margot van den boer

e Parochie St. Nicasius aan de volgende generaties te kunnen doorgeven.

Laten we hier met zijn allen aan werken: ‘Geef voor je kerk’ tijdens de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Doet u weer mee? Overmaken kan door overschrijving op onze RABO-rekening NL13 RABO 0120 3055 26 ten name van Parochie H. Nicasius (locatie Heeze) onder vermelding van “Parochiebijdrage”.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

Kerk Leende                                    (c) margot van den boer

Zaterdag 19 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 20 januari om 10.00 uur: hoogmis.
Kobus en Lies van Kuijk.
Leonardus van Velthoven en Catharina van Velthoven-Aarts.
Theodorus van der Kruis als jaargetijde en Ali van der Kruis- Versteeg.
Nelly de Waal.
Christiaan van Ansem en Nel van Ansem-van Kuijk vanwege verjaardag.
Jan Schoone als jaargetijde, Mien Schoone-Kuijpers en Hugo Postuma.
Ger van der Palen.
Wim van Meijl.

Mededeling
De Adventsactie is weer een succes geworden. We hebben afgerond € 3275,–naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India, overgeschreven. Heel hartelijk dank voor deze bijdrage, vooral aan enkele grote sponsoren. De kinderen in het internaat zullen heel blij zijn met deze financiële ondersteuning.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)

Zaterdag 19 jan. is er een eucharistieviering om 19 00 uur.
De opgegeven intentie voor deze dienst is voor:
Willeke en Fie de Louw-Noten als jaargedachtenis.

Vrijwilligers gezocht

Opening carnaval 2014 - Een volle kerk bij de Carnavalsmis cropHEEZE – De parochie van de Sint Marinuskerk in Heeze is op zoek naar meerdere vrijwilligers voor de Tuinploeg en de Poetsgroep.

Wie wil deze gezellige werkgroepen komen versterken?

De Tuinploeg is op maandagmiddag actief; de Poetsgroep op woensdagochtend. Je bent méér dan welkom! Heb je belangstelling voor werk in de mooie pastorietuin, neem dan contact op met Hans Teeven, mobiel 06 5706 9925. Wilt u meehelpen deze kerk schoon te houden, neem dan contact op met Annie van der Velden-Brouwers, telefoon 040 226 3264.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Mededelingen

Zaterdag 12 jan. is er een gezongen eucharistieviering om 19 00 uur met medewerking van het zangkoor.
De opgegeven intentie voor deze dienst is voor Toon de Brouwer v.w. zijn trouwdag.

De Kerstactie voor de eigen missionarissen en ontwikkelingshelper heeft de mooie som van € 503,05 opgebracht.
Namens hen hartelijk dank daar voor!

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Zaterdag 12 januari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Tilly Janssen-van den Hemel.
Truus Vlijmincx namens het Leenderhof.

Zondag 13 januari om 10.00 uur: Hoogmis.
Pastoor Tiny de Vries als jaargetijde.
Gerardus Jutten.
Overleden weldoeners van de kerk.
Pastoor Joseph Simkens.
An van der Zanden-Kuijpers als jaargetijde.
Martha van der Laak namens de parochiële siergroep.
Toos Beliën- Rozemeijer als jaargetijde.
Cinth Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Franciscus van Weert en Martina van Veldhoven en hun overleden kinderen.

Mededeling
Met grote voldoening mogen we terugzien op het afgelopen Kerstfeest. Door de vrijwillig(st)ers is veel werk verzet om dit feest ook te doen slagen. De opkomst in de verschillende vieringen was goed tot zeer goed. Elke samenkomst werkt immers verbindend. Bijzondere dank aan de leden van de siergroep, de klusjesgroep, de leden van de verschillende koren, kosters, gezinsviering. Met elkaar hebben we er een fijn feest van gemaakt. Dat willen we toch zo houden !!