24 februari 2019

Kerkberichten H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel
Zaterdag 23 febr. is er geen dienst in de kerk van Sterksel.
In de kapel van Providentia is er dan een eucharistieviering om 18. 30 uur.
Er zijn geen intentie van uit de parochie opgegeven voor deze dienst.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215 of via sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten Sint Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Zaterdag 23 februari 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Henk en Greet Janssen-Verhaak; Paul en Anna Verberne en zoon Wim en Rob

Zondag 24 februari 11.00 uur Eucharistieviering (kinderwoorddienst),

Intenties: Betsie v.d. Mortel-van Oers; Harrie v.d. Paal (van de Rul); Engelina van Hienen-Schalkwijk en zoon Ad en kleinzoon Vincent; Jo v.d. Moosdijk

Dinsdag 26 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 27 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 28 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Kerkberichten van de St. Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot vd boer

Zaterdag 23 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van de Torenzangers.

Henk van Doorn namens het Leenderhof.
Jo van Hooijdonk-van der Aa namens het Leenderhof.
Zondag 24 februari om 10.00 uur: eucharistieviering met medewerking van het dameskoor.
Willem Engelen en Hanne Engelen-Bax.
Cornelia Corbey.
Martina van Velthoven, Franciscus van Weert en hun overleden kinderen.
Ger van der Palen.
Bert van Lieshout.
An van Weert als jaargetijde.
Jan Engelen en  familie Harrie Engelen-van der Putten.
Harrie de Lepper en familie de Lepper-Weijers.
Wim van Meijl als jaargetijde, Miet van Meijl- van der Palen en zoon Antoon.
Zondag 24 februari om 11.30 uur: kennismakingsviering met de eerste communicanten en hun ouders, gezinsleden, peter en meter.
Lies Thijssen-Roefs als jaargetijde en Graard Thijssen.
Welzijn van de 1e communicanten.
Mededeling :
In de leeftijd van 65 jaar is overleden: Antoon de Vries. Voor hem was de uitvaartplechtigheid op zaterdag 16 februari en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Antoon nu rusten in de vrede van de Heer.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)STERKSEL – Zaterdag 16 februari is er een gezongen eucharistieviering in de kerk om 19.00 uur met medewerking van het parochieel zangkoor.
De opgegeven intentie voor deze dienst is voor:
Harrie van de Ven.

Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.

Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)

 

LEENDE – Zaterdag 16 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Jan van Dijk namens het Leenderhof.

Zondag 17 februari om 10.00 uur: hoogmis, waarin de vormelingen zich presenteren.
Nelly de Waal.
Cinth Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Cor van de Vorstenbosch, Tiny van de Vorstenbosch-van den Hurk zijn vrouw en zoon Cor.
Opa Gradus, opa Harrie en Nellie en Yvonne namens vormeling Lynn.
Jan van Mierlo vanwege zijn verjaardag.

Zondag 17 februari om 11.30 uur: doop van Pleun Bierings dochter van Roy Bierings en Myrthe de Graaf, zusje van Benthe en Cruz.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 91 jaar is overleden: Jan van Dijk. Voor hem was de uitvaartplechtigheid op donderdag 7 februari en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Jan nu rusten in de vrede van de Heer.
(2) Op dinsdag 19 februari is er weer een ochtend “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is van 10.30 uur tot 11.30 uur. Van harte welkom.

Kerkberichten Sint Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Zaterdag 09 februari 10:00 uur Gildemis
Intenties:Leden en overleden leden van het Sint Agathagilde;
Zaterdag 09 februari 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Piet en Koos van Bree-van Dijk; Marietje Snoeyen-v.d. Laar; Nico en Francien v.d. Boogaert-v.d. Broek;

Zondag 10 februari 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: An en Piet Verest-v.d. Kerkhof; Diny Verest-Diepstraten; Frans Brouwers en Hendrika Valkenburg en Ambro Slegers; Piet en Nolda Scheepers-Faassen en overleden familie;

Dinsdag 12 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 13 februari 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 14 februari januari 08.30 uur Eucharistieviering

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende 150913-26 (32)Zaterdag 9 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Tilly Janssen-van den Hemel.
Gerard Geven en Maria van Ganzewinkel.

Zondag 10 februari om 10.00 uur: hoogmis.
Overleden familie Simkens.
Adriaan van der Laak als jaargetijde
Wout Gabriëls.
Overleden ouders Verspeek-Vos en schoonzoon Henk.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 9 febr. is er een eucharistieviering in de H. Catharina van Alexandriëkerk van Sterksel om 19.00 uur.
De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor:
Hannes en Woutera van Middelaar.
Pater Joop Witjes namens de parochie.
Claire Braun namens de parochie.

Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

 

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 2 februari is er geen dienst in de kerk.
Op Providentia is er een dienst om 18.30 uur. Er is daar dan een misintentie voor de overledenen van de familie Hendriks.

Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215; sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

 

Zaterdag 2 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Maria Reiling Reiling-de Vries vanwege de oude buurt.
Jo van Hooijdonk-van der Aa namens het Leenderhof.

Zondag 3 februari om 10.00 uur: hoogmis.
Lies en Kobus van Kuijk.
Clasien Weekers.
Jan Noten als jaargetijde en Miet Noten-Engelen.
Jan-Willem Braun, Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Antonius Hendrix.
Piet van Meijl.
Gerardus van der Palen als jaargetijde, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Toon van Asten en zoon Henk.

Zondag 3 februari om 11.30 uur: gezinsviering die in het teken staat van de dopelingen van de laatste jaren.
welzijn van de dopelingen.

Mededeling
In de leeftijd van 74 jaar is overleden : Riet Kuijpers-Bax, echtgenote van Peter Kuijpers (†). Voor haar was de uitvaartplechtigheid op dinsdag 22 januari en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Riet nu rusten in de vrede van de Heer.