20 augustus 2019

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 17 augustus is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Sterksel met medewerking van het kerkelijk zangkoor.
We vieren dan Maria Tenhemelopneming.
De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor;
Jan en Anna Polman en familie.
Wim van Bussel als jaargetijde.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St. Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 17 augustus om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof
met medewerking van het mannenkoor.
Zondag 18 augustus om 10.00 uur: hoogmis.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Theodorus van der Kruis en Ali van der Kruis- Versteeg.
Henny van Weert en Marietje van Weert- van Asten.
Jan Maas en Corry Maas-van Eijk.
Jac van Eijk.
Jan en Marietje Hurkmans –van der Cruijs als jaargetijde en overleden familieleden.
Janus Seijkens  en Melchior Hendriks als jaargetijde.
Laurens Raassens en Nellie Raassens-van Meijl.
Intenties in het intentieboek.
Maandag 19 augustus om 9.00 uur: gildemis St.-Catharina en St.-Barbara én St.-Jacob en St.-Anna.
Voor de levende en overleden leden van de schutterij St.-Jacob en St.-Anna.
Voor de ledende en overleden leden van het gilde St.-Catharina en St.-Barbara.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Zaterdag 10 augustus om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.

Tilly Janssen-van den Hemel als jaargetijde.
Bart van Herpen namens het Leenderhof.
Nellie Gemser-Eijkens namens het Leenderhof
Zondag 11 augustus om 10.00 uur: plechtige eucharistieviering omdat we het feest vieren van Maria Tenhemelopneming. De beide koren zorgen voor de muzikale begeleiding.
Theodorus van der Kruis en Ali van der Kruis- Versteeg.
Ger van der Palen als jaargetijde.
Sjaak van Meijl als jaargetijde.
Michel van Dijk als jaargetijde.
De intenties in het intentieboek.

Kerkberichten Heeze, St. Martinuskerk

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Woensdag 07 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 08 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Op 3 augustus 2019 is overleden. Greet Deelen – Rooijakkers. Geboren 14 augustus 1933 te Geldrop. Voor haar is de uitvaartplechtigheid op donderdag 8 augustus om 10,30 uur in de Sint Martinus kerk, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Zaterdag 10 augustus 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Nico en Francien van den Boogaert-van den Broek;

Zondag 11 augustus 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Dorus en Dora van der Worp-van Hienen; Ellen Jansen;

Maandag 12 augustus (kermismaandag) 09.00 uur Gildemis St. Joris en St. Agatha. Iedereen is van harte welkom.

Dinsdag 13 augustus 08.30 uur Eucharistieviering,

Woensdag 14 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 15 augustus 08.30 uur Eucharistieviering

Mededelingen

Openluchtmis in de pastorietuin: Maria Tenhemelopneming
De traditionele viering van Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin is dit jaar op zondag 18 augustus om 11.00 uur met medewerking van de Gildes Sint Agatha en Sint Joris, de Fanfare Sint Nicasius en het Koor Levensvreugde. De belangstelling voor deze viering is altijd groot. Wij zien u ook dit jaar weer graag in onze mooie pastorietuin.

Oproep zangers voor 18 augustus
In de viering op 18 augustus in de pastorietuin zal het koor Levensvreugde zingen. Wij doen weer een oproep voor zangers die het koor voor deze gelegenheid willen komen versterken. Sjef Seuntiëns zorgt voor de muzikale begeleiding en Jack van Weert zal dirigeren. Er is een generale repetitie op dinsdag 13 augustus van 09.30 – 11.00 uur hier in onze kerk. De dienst van 18 augustus in de tuin begint om 11.00 uur. Alle mensen die mee willen zingen bij deze gelegenheid worden van harte uitgenodigd voor de repetitie en de viering.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 27 juli om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Bijzondere intentie.
Zondag 28 juli om 10.00 uur: hoogmis met medewerking van het mannenkoor.
Bert Leblanc als jaargetijde.
Jo Versteijnen.
Nellie van Lieshout-van Asten als jaargetijde.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 27 juli is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het parochieel zangkoor.
Er zijn geen intenties voor deze dienst opgegeven.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 20 juli is er een eucharistieviering om 19.00 uur.
Er zijn geen intenties voor deze dienst opgegeven.
H. Mis uit dankbaarheid.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Zaterdag 20 juli om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.
Zondag 21 juli om 10.00 uur: feestelijke hoogmis.
Martinus Roefs als jaargetijde en Gertruda Roefs-Thijssen.
Piet van der Palen als jaargetijde, Gerardus van der Palen, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Intentie  uit dankbaarheid b.g.v gouden huwelijk.
Frits Bax als jaargetijde.
An van der Zanden-Kuijpers vanwege haar verjaardag.
Intentie voor een goede genezing.
Overleden familie van der Heijden.
Intentie  uit dankbaarheid b.g.v. 60-jarig huwelijk.
MEDEDELING
Op zondag 4 augustus om 12.00 uur: doop van Yara van der Palen, dochter van Boet van der Palen en Lidy van der Velden.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 13 juli is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het parochieel zangkoor.
De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor:
Teun Derksen en Riet Derksen-Koekkoek.
H. Mis uit dankbaarheid.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten St. Petrus’Banden Leende

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 13 juli – zondag 14 juli  2019: 15e zondag door het jaar

Zaterdag 13 juli om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Tilly Janssen-van den Hemel.
Dick Jansen namens het Leenderhof.
Sjef Rutten en Riet Vromans-van de Kerkhof.
Zondag 14 juli om 10.00 uur: hoogmis.
Toon Smulders en Koos Smulders-van Hunsel.
Piet van Meijl.
Overleden ouders Maas-Pompen en overleden familie.
Jan van Mierlo.
J. de Groot namens de Handelse processie.
Voor het welslagen van een zware operatie.
Harrie van de Laak.