12 december 2018

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende 150913-26 (32)Zaterdag 15 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.
Tony Bacon namens het Leenderhof.
Piet Jansen namens het Leenderhof.

Zondag 16 december om 10.00 uur: hoogmis.
Cinth Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Overleden ouders de Waal, hun overleden kinderen en kleinkind.
Toos Verhoeven-van Weert, overleden ouders, broers en zusters.
Jan Vlassak vanwege zijn verjaardag.
Leny Vlassak-Janssen.
Gerard Kees als jaargetijde.

Zondag 16 december om 14.00 uur : kerstconcert muzikaal verzorgd door het “Leends Accoord”

Dinsdag 18 december om 13.00 uur: kerstviering van de KBO.

MEDEDELING:
(1) Op dinsdag 18 december om 10.30 uur wederom een “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Dit is een gezellig samenzijn waarbij weduwnaars en weduwen onder het genot van een kopje koffie/thee lief en leed met elkaar kunnen delen.
(2) Adventsactie. Naar jaarlijkse gewoonte willen we in deze voorbereidingstijd op Kerstmis ook denken aan de mensen die het financieel niet zo goed hebben als wij en die we willen steunen. Onze St.-Petrusbandenkerk steunt de Sint-Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, India. Ook dit jaar gaat de bijdrage naar onze zusterparochie. De collectebussen staan in de kerk. Enveloppen voor uw bijdrage vindt u in de Mariakapel en achter in de kerk. U doet toch ook mee?
(3) Op zondag 30 december zal Jur Schoone, zoon van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg en broertje van Luuk, het sacrament van het doopsel ontvangen.
(4) Bezoek kerststal. We zoeken vrijwilligers die op 1e en 2e kerstdag een uurtje tijd kunnen vrijmaken om toezicht in de kerk te houden. Elk jaar opnieuw zijn er honderden mensen die de kerststal én de versiering willen komen bekijken en de kerstsfeer proeven. Heeft u tijd over, laat het ons weten? Tel. 040 206 1215. Met dank voor uw medewerking.

Kerkberichten

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

HEEZE – De eucharistievieringen tot 20 december zijn als volgt:

Dinsdag 11 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 12 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 13 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 15 december 2018, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Henk en Greet Janssen-Verhaak; Harry van Werde; Piet Ceelen;

Zondag 16 december 2018, 11.00 uur Eucharistieviering aansluitend OPENING BUITENKERSTSTAL
Intenties: Hanneke Sprengers; Germaine Jansen; Wim en Drina Snoeyen-v.d. Wildenberg; Leden en overleden leden KBO Heeze;

Dinsdag 18 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 19 december 2018, 19.00 uur BOETEVIERING, aansluitend Eucharistieviering

Donderdag 20 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 8 december is er een gezongen Eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het gemengd koor.

De intenties voor deze dienst zijn voor:
Corrie Sturkenboom-Uytewaal.
Marinus en Ada de Louw -van Oss.
Piet Scheepers als jaargetijde.

Kerkberichten van de St.-Petrus ‘ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)Zaterdag 8 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Tilly Janssen-van den Hemel.

Zondag 9 december om 10.00 uur: hoogmis.
Overleden ouders Verspeek- Vos en hun schoonzoon Henk.
Rieky Snoeijen-van Meijl.
Overleden ouders An en Kees Schoot-Schoot.

Vrijdag 14 december om 13.30 uur: kerstviering van de Zonnebloem met begeleiding van een muzikaal kwartet.

Kerkbericht Sint Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Dinsdag 04 december 2018, 18.30 uur Aanbidding, Rozenhoedje & aansluitend H. Mis
Intenties: Dick en Antoinette Lijten-in ’t Groen;

Woensdag 05 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 06 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering
Intenties: Overleden ouders van der Aa-Tinnenbroek en Jan de zoon;

Zaterdag 08 december 2018, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Jac en Zus v.d. Paal-Smiggels;

Zondag 09 december 2018, 11.00 uur Eucharistieviering
Intenties: Bert van de Paal; Overleden ouders Essing-Peters; Mathieu Dijker; Frie Vermeer; Marc Vermeer; Harrie v.d. Laak; Henk Doezé; Jo van Grunsven; Overleden familie Verest;

Dinsdag 11 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 12 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 13 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Kerkberichten van de St.- Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)

 

Zaterdag 1 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Gerard Geven en Maria van Gansewinkel.
Nelly de Waal namens Leenderhof

 

Zondag 2 december om 10.00 uur: Hoogmis met medewerking van het dameskoor.
Mien Valkenaars als jaargetijde.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Mien Cardinaal-Peek en Frans Cardinaal.
Overleden ouders van Dijk-Smits, dochter Anneke en schoonzonen.
Jan van Mierlo.
Jan van Kuijk en Mia van Kuijk-Verweerden.
Toon en Tonny van Meijl-van Zeeland.
Willem, Tona en Cobi van Ansem.
Friedje, Drika en Jan van Laarhoven.

Zondag 2 december om 11.30 uur: gezinsviering met Sinterklaas en zijn pieten.
Henrica, Maria van Mierlo- Duisters, Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- Smulders.
Hennie van Weert en Marietje van Weert-van Asten.
Clasien Weekers.
Leonardus van Velthoven en Catharina van Velthoven-Aarts.
Piet en Nella Dijkhoff.

Mededelingen
(1) In de leeftijd van 88 jaar is overleden : Jan Bax, weduwnaar van Hendrika van Happen. Voor hem was de uitvaartplechtigheid op woensdag 21 november j.l. en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Jan nu de eeuwige rust vinden bij God.
(2) In de leeftijd van 89 jaar is overleden : Nelly de Waal. Voor haar was de uitvaartplechtigheid op donderdag 22 november j.l. en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Nelly nu thuiskomen bij de Heer van alle leven.

 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 1 december is er geen dienst in de kerk van Sterksel.
In de kapel op Providentia is er een eucharistieviering om 15.00 uur.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)

Zaterdag 24 november is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het gemengd koor.
Het koor viert die dag haar patroonheilige Sint Cecilia.

De intentie voor deze dienst is voor:
Levende en de overleden leden van het Ceciliakoor en in het bijzonder voor het dit jaar overleden lid Adje de Louw-van Oss.
Co Peek.
Henk van Asten.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)Vrijdag 23 november om 19.30 uur: eucharistieviering met de leden van het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara n.a.v. hun patronessen.
Intentie: Levende en overleden leden van het gilde, met name Mien Cardinaal en Jan van Mierlo.

Zaterdag 24 november om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Met medewerking van de Torenzangers.
Jan de Win.

Zondag 25 november : Hoogfeest van Christus Koning. Om 10.00 uur: plechtige hoogmis met medewerking van dames-én mannenkoor, waarbij zij hun patrones de H. Cecilia gedenken.
Anneke Vogels- Notten en Petronella Vogels.
An van der Zanden- Kuijpers.
Harrie Bax en dochter Nellie Maas en schoondochter Yvonne.
Mien Cardinaal- Peek.
Overleden ouders Scheepers-Smulders en Mariet en Ria, de dochters.
Toon van der Sande en Diny van der Sande-Kerkhofs.
Jan van den Berg en Gonnie van den Berg-Liebregts.
Frans Michielsen.

Zondag 25 november om 16.30 uur: Italiaans najaarsconcert, verzorgd door het Heezer Vocaal Ensemble.

MEDEDELING
(1) Op zondag 25 november om 13.00 uur: doop van Suze van den Eijnden, dochter van Rob van den Eijnden en Karlijn van den Enden én zusje van Lize.
(2) Op dinsdag 27 november is van 10.30 uur tot 11.30 uur weer de bijeenkomst “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Hartelijk welkom aan allen die hun partner verloren hebben en onder het genot van een kopje koffie/thee steun en bemoediging bij elkaar willen vinden.

Kerkberichten H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 10 november is er een eucharistieviering in de parochiekerk van Sterksel om 19.00 uur.

De intenties voor deze dienst zijn voor:
Jos Klessens.
Grad Louwers.