23 oktober 2019

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 19 oktober is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het kerkelijk zangkoor uit Mierlo.
Er is aandacht in de dienst voor Wereld Missiedag met een openschaal collecte voor projecten in Noordoost-India informatie hierover ligt op de informatietafel.
De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor:
Jan en Anneke Gerarts-Hendriks.
Overleden leden familie Hendriks.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Wereldmissiedag in Sint Martinus

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

HEEZE – In het weekeinde van 19 en 20 oktober besteedt de kerkgemeenschap aandacht aan Wereldmissiedag. Er is dan een 2e collecte voor MISSIO ten bate van het wereldwijde missiewerk. 

Mannenkoor Plezant zal zondag 20 oktober om 11.00 uur de zang verzorgen.

 

Dinsdag 15 oktober 08.30 uur Eucharistieviering, 

 

Woensdag 16 oktober 08.30 uur Eucharistieviering,

 

Donderdag 17 oktober 08.30 uur Eucharistieviering,

 

Zaterdag 19 oktober 19:00 uur Eucharistieviering, Wereldmissiedag (2e collecte voor Missio) 

Intenties: Ton en Joke Franken-Snijders;

Zondag 20 oktober 11.00 uur Eucharistieviering, Wereldmissiedag (2e collecte voor Missio)

m.m.v. Mannenkoor Plezant

Intenties: Anthony Paul; Greet Deelen-Rooijakkers; Ad Scheutjens; Frie Vermeer, zoon Marc en kleinzoon Harrie;

Zondag 20 oktober 12.15 uur Doop: Bo Vlassak 

Dinsdag 22 oktober 08.30 uur Eucharistieviering,  

Woensdag 23 oktober 08.30 uur Eucharistieviering 

Donderdag 24 oktober 08.30 uur Eucharistieviering 

 

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

 

Vormsel

Aanmelding voor het Vormsevoor 1 november (voor groep 7 & 8): Op 13 november om 20.00 uur is er een informatieavond voor ouders van vormelingen. De voorbereiding van de kinderen vindt wekelijks plaats op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. Alle bijeenkomsten worden gehouden in het Martinushonk.

Meer informatie. Als u geen aanmeldingsformulier via de school hebt ontvangen kunt u dit van de website  downloaden. De formulieren moeten vóór 1 november bij de pastorie zijn ingeleverd. Het Vormsel zal op zaterdag 14 maart 2020 om 19.00 uur door Pastoor-deken Ph. Spooren worden toegediend.

Aanmelden vormsel Heeze 2020

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Vanuit de Parochie Sint Nicasius:

Op zaterdag 14 maart 2020 om 19.00 uur zal Pastoor-deken Ph. Spooren naar Heeze komen voor de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten.

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee “ja” tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest.

Aanmelden…

Hiervoor kunt u het bijgevoegde formulier invullen en afgeven aan de pastorie Jan Deckerstraat 22 te Heeze. Of te mailen naar vormsel@parochienicasius.nl.

aanmeld formulier

AANMELDEN VOOR 1 november 2019.

Voorbereiding …

De voorbereiding vindt plaats in het Martinushonk aan de linkerkant van de Martinuskerk (Jan Deckersstraat 24).
We starten op 13 november om 20.00 uur met een ouderavond.
Voor de kinderen vindt de voorbereiding steeds plaats op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Met uitzondering van zondag 24 november waar de kinderen zich gaan voor stellen aan elkaar en al de andere mensen in de kerk deze dag is van 10.00-16.00 uur. De kosten voor het gehele traject bedragen €40,-

Na het vormsel gaat het door…

Na het vormsel gaan we met de gehele groep naar de Power of Fire-dag in Den Bosch 18 april 2020.

Alvast opzoeken…

Als u uw kind wilt aanmelden, hebben we enkele gegevens nodig over de doop van uw kind. We vragen u naar de parochie, de plaats en de datum van het doopsel. Wij verzoeken u deze gegevens bij de aanmelding te vermelden. Vaak staan deze gegevens vermeld in het trouwboekje.

Hopelijk mogen we u ontmoeten, op de ouderavond 13 november om 20:00 uur

in het Martinushonk begroeten.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormselvoorbereiding parochie H. Nicasius

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 14 september is er om 19.00 uur een gezongen eucharistieviering in de kerk van Sterksel met medewerking van het kerkelijk zangkoor.
Er zijn geen intenties opgegeven voor deze dienst.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

(c) margot van den boer

(c) margot van den boer

Zaterdag 14 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het mannenkoor.

Tilly Janssen-van den Hemel.
Nelly Gemser-Eijkens namens het Leenderhof.
Harrie Verduijn namens het Leenderhof.
Zondag 15 september om 10.00 uur: hoogmis.
Bert Leblanc.
Cinth Jutten en Miet Jutten –Meulendijks.
Piet van Meijl vanwege zijn verjaardag.
Harrie van de Laak als jaargetijde.
Mededelingen
(1) In de leeftijd van 84 jaar is overleden : Harrie Verduijn. Voor hem was de uitvaartplechtigheid op zaterdag 7 september en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Harrie nu ontwaken in het eeuwig Licht bij de Heer.
(2) Op 25 augustus hebben we in de hoogmis gecollecteerd voor de MIVA-actie. De collecte heeft € 377,13  opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Hiermee heeft u het vervoer en de communicatie in de missielanden ondersteund.
(3) Op zondag 22 september zal om 10.00 uur de 1e gezinsviering van dit schooljaar plaatsvinden. De viering staat in het teken van een web, waarbij elke draad belangrijk is. Zo zijn we als geloofsgemeenschap met elkaar verbonden en kunnen een steun voor elkaar betekenen.
Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

Zaterdag 07 september 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Marietje Geerts-Bruystens; Ad van der Rijt; Ron Crombeen; Maria van Werde;

Zondag 08 september 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Francis Pereira en dochter Melanie; Adriaan van Hienen;

Dinsdag 10 september 08.30 uur Eucharistieviering,

Woensdag 11 september 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 12 september 08.30 uur Eucharistieviering

http://www.hlsnu.nl/25258-2/

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Zaterdag 7 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Bart van Herpen namens het Leenderhof.
Cis Peeters- van den Brandt.
Zondag 8 september om 10.00 uur: hoogmis.
Pastoor Petrus Vogels.
Martina van Velthoven, Franciscus van Weert en overleden kinderen.
Clazien Weekers- Vromans.
Bijzondere intentie.
Mededeling
(1) In de leeftijd van 87 jaar is overleden : Jaan van den Broek-Schenkels. Voor haar was de uitvaartplechtigheid op zaterdag 24 augustus in onze kerk en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Jaan nu thuiskomen in het huis van de Vader.
(2) In de leeftijd van 81 jaar is overleden : Truus Bax-Bax. Voor haar is de uitvaartplechtigheid op woensdag 4 september in onze kerk en aansluitend in besloten kring de crematie in Heeze. Moge Truus nu ontwaken in het eeuwig Licht bij de Heer.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 7 september is er geen eucharistieviering in de kerk van Sterksel.
In de kapel van Providentia is er een eucharistieviering om 18.30 uur.
Er zijn geen intenties opgegeven voor deze dienst.
De meeropbrengst voor de Mivacollecte van 24 augustus is € 65,00.
-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)Zaterdag 31 augustus om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van de Torenzangers.
Lies Plompen-Meurkens namens het Leenderhof.
Jaan van den Broek-Schenkels namens het Leenderhof.
Zondag 1 september om 10.00 uur:  hoogmis.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Jan van Mierlo.
Frans Rooijmans.
Jo Janssen en Alda van der Laar.
Overleden ouders van Dijk- Beerten.
Mien Bax-Hendriks.
Marinus de Win als jaargetijde.
Intenties in het intentieboek.

Sint Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk
(c) margot van den boer

MIVA-collecte: In het weekend van 31 augustus en 1 september is er een extra collecte voor de MIVA (Missieverkeersmiddelenactie). Meer informatie vindt u achter in de kerk.

Eerste dinsdag van de maand: Dinsdag 3 september, de eerste dinsdag van de maand, is de Eucharistieviering in de avond. Uitstelling van het H. Sacrament en bidden van het rozenhoedje is om half zeven ’s avonds met daarna eucharistieviering. Dus de eucharistieviering ‘s morgens vervalt.

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.