21 september 2019

Gemeente Heeze-Leende geeft vorm aan nieuwe Wmo

Beleidsplan en verordening vastgesteld

De manier waarop de zorg in Nederland wordt geregeld, verandert. Vanaf 1 januari 2015 treedt onder andere de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking en is de gemeente Heeze-Leende verantwoordelijk voor vrijwel de hele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. De gemeente krijgt er een aantal taken bij. Het gaat om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Tegelijkertijd is er sprake van een flinke bezuiniging.
De nieuwe Wmo maakt onderdeel uit van de hervorming langdurige zorg. De Wmo richt zich op mensen die thuis wonen en ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
Om dit goed te kunnen organiseren werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen. De gemeenten hebben een nieuw Wmo-beleidsplan en verordening. In deze stukken wordt uitgelegd hoe de gemeente Heeze-Leende de nieuwe Wmo gaat vormgeven. De gemeenteraad Heeze-Leende heeft het plan en de verordening vastgesteld op 22 september jl.
In onderstaande tekst leest u welke keuzes zijn gemaakt.

Overgangsjaar en vernieuwing
2015 is hét overgangsjaar. Dit jaar wordt gebruikt om de nieuwe taken goed te laten lopen. Vanaf 2016 willen we samen met burgers, professionals en vrijwilligers verdere vernieuwing op gang brengen. We willen werken aan een samenleving die ondersteunend is voor mensen die dat nodig hebben.

Wat is nieuw?
Veel zaken die we als gemeente al in gang hebben gezet onder de ‘oude’ Wmo lopen door. Huidige voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoer blijven (gewoon) bestaan.
Wat is nieuw? Naast de nieuwe taken begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf komt er een zwaardere inzet op preventie en signalering. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers, maar tegelijkertijd is er meer aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning en krijgt een grotere verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en de laagdrempelige inloop voor mensen met psychische problemen.

Zelfredzaamheid en participatie
De gemeente wil samen met u een omslag in het denken over zorg en ondersteuning bereiken. Veel mensen zijn goed in staat om hun eigen leven in te richten en mensen in de directe omgeving te ondersteunen. In de keukentafelgesprekken over de invulling van de zorg en ondersteuning wordt dit gestimuleerd. Daarnaast komen er meer algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.

Sociaal team
In de gemeente Heeze-Leende wordt vanaf 2015 gewerkt met een sociaal team. In dit team zitten professionele ondersteuners die nu ook al actief zijn, zoals Wmo-cosulent, maatschappelijk werker, de MEE-consulent en de wijkverpleegkundige. Het sociaal team is er om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen. Hierbij wordt gekeken wat mensen nog zelf kunnen, wat mensen in de omgeving bij kunnen dragen en welke bestaande voorzieningen er al zijn. Als er extra ondersteuning nodig is dan wordt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening samen voorbereid. De gemeente neemt uiteindelijke de beslissing of deze voorziening moet worden ingezet.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ook in de nieuwe Wmo heeft de cliënt de mogelijkheid om te kiezen tussen een voorziening in natura of een pgb. Als gekozen wordt voor een pgb, dan wordt het budget niet meer naar de cliënt zelf overgemaakt maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cliënt kan de rekeningen doorsturen naar de SVB, die dit verder afhandelt. Dit is het zogenaamde trekkingsrecht.

Wilt u meer weten?
Het nieuwe beleidsplan en de verordening zijn te vinden op de website van de gemeente:
www.heeze-leende.nl onder Wat speelt er?>Veranderingen in Zorg. Als u geen internet heeft dan kunt u de stukken ook opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (040) 22 41 400.

Wooncomfort voor nu en later

Op 14 november om 14.00 uur in Valentijn, Sterksel, wordt een bijeenkomst ‘Wooncomfort voor nu en later’. De organisatie is in handen van SeniorenBelangen. Het is een bijeenkomst over het thema plezierig en comfortabel wonen voor senioren.

De meeste senioren willen graag in hun eigen huis in de hun bekende omgeving blijven wonen. Het is praktisch om daarvoor het een en ander aan de woning en de tuin aan te passen zodat het wonen plezierig en comfortabel blijft.
Wat dacht u van een drempelhulp, in hoogte verstelbare kastjes in de keuken of een stofzuigerrobot? In de tuin niet meer bukken om uw plantjes te onderhouden en een vorstvrij-systeem voor uw tuinpad en oprit: nooit meer sneeuwruimen! Zo zijn er talloze mogelijkheden om het leven te veraangenamen.

Zorg op afstand biedt u ook de nodige onafhankelijkheid: voor regelmatig terugkerende controles hoeft u niet meer naar een spreekuur, dat wordt via het beeldscherm geregeld. Medicijninname kan met behulp van beeld- en geluidverbinding, het geeft een veilig gevoel en u redt zichzelf, u hoeft niet te wachten tot iemand komt.
Technologie zorgt voor hulpmiddelen en veiligheid en u bepaalt zelf wat wel of niet gebeurt.

De bijeenkomst vindt plaats op 14 november, aanvang 14.00 uur in het dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.

Alle 55-plussers zijn van harte welkom, de bijeenkomst is gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Programma:
13.30-14.00 ontvangst met koffie en thee
14.00-15.00 welkom door Carla Piscaer, voorzitter SeniorenBelangen
1e lezing: Ineke Schimmelpenningh, architect, ‘ouder worden in je eigen huis’
2e lezing: Wim Lips, hovenier,‘Het belang van de tuin als omgeving bij het ouder worden,hoe kun je het onderhoud beperken en vergemakkelijken’
15.00-15.30 pauze met koffie en thee
15.30-16.15 3e lezing: Fabrizio Greidanus, Zuidzorg: ‘zorg op afstand’
16.15-16.30 vragenronde
16.30-17.00 afronding met een glaasje en wat napraten

Inschrijving
Om de organisatie soepel te laten verlopen, vragen wij u zich vooraf in te schrijven voor het symposium. Onderstaande inschrijfstrook kunt u in de bus doen bij een van de volgende adressen:
Heeze: Ginderover 56, de Tinnegieter 58
Leende: Dorpstraat 24, of op dinsdag- en donderdagmiddag in d’n Herd in de Dorpstraat
Sterksel: Ten Brakeweg 16

U kunt zich ook per e-mail aanmelden: stuur een mailtje met uw gegevens naar: 55plusactief@gmail.com

Komende tijd extra controles om overlast hondenpoep tegen te gaan

HEEZE – LEENDE – De gemeente laat weten: “De laatste tijd ontvangen wij weer klachten over hondenpoep. Veel mensen beseffen het niet, maar hondenpoep kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Zo bevat hondenpoep veel parasieten, zoals wormen, die met name kinderen kunnen besmetten en ziek maken.
De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de hond niet poept op:
het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir);
openbare terreinen zoals bijvoorbeeld plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden e.d.
Hondenbezitters zijn strafbaar als zij zich niet aan de regels houden. Als de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) dit constateren dan wordt proces-verbaal opgemaakt. Gelet op de toenemende overlast vinden de komende tijd extra controles plaats. U bent dus gewaarschuwd!”

Helpt u ook mee?
“Help ook mee de overlast door hondenpoep te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de ergernis verhelpen: ruim bij het uitlaten van uw hond zoveel mogelijk de uitwerpselen op. Dit kan heel makkelijk als u plastic zakjes meeneemt bij het uitlaten. In de dierenspeciaalzaken zijn speciale zakjes verkrijgbaar. Niet-hondenbezitters kunnen hondenbezitters aanspreken op hun gedrag als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.
Als we allemaal een handje helpen blijft Heeze-Leende veilig en schoon. En dat woont en leeft wel zo aangenaam!

Speelkr8 krijgt volle vrachtwagen speelgoed

Vele handjes maken licht werk foto margot van den boer

Vele handjes maken licht werk
foto margot van den boer

HEEZE – Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er door kinderopvang Nulvier-Joepie en OBS De Trumakkers speelgoed ingezameld voor Stichting Speelkr8. Deze stichting zamelt gebruikt speelgoed in, waarmee nog prima gespeeld kan worden. Het is bestemd voor kinderen van bijstandsgezinnen in Eindhoven, zodat zij ook een fijne decembermaand hebben.

De overvolle vrachtwagen, klaar voor vertrek foto margot van den boer

De overvolle vrachtwagen, klaar voor vertrek
foto margot van den boer

Voor de herfstvakantie kregen ouders en/of leerlingen een grote plastic zak uitgereikt om te vullen met speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt. Zaterdag jongstleden werd de opbrengst ingeladen met hulp van medewerkers van Nulvier-Joepie, ouders en leerkrachten van De Trumakkers. Vervolgens werd het speelgoed naar Speelkr8 in Eindhoven vervoerd door Guitjens Transport.

De overvolle wagen werd bij Speelkr8 enthousiast en warm ontvangen en in rap tempo uitgeladen. Initiatiefneemster Daniella Keijsers is zeer tevreden; niet alleen met wederom een geweldige opbrengst, maar vooral ook met hulp en inzet van iedereen. Voor volgend jaar hoopt ze op nog meer scholen die mee willen doen met deze geweldige actie.

Intussen wordt er in Eindhoven ontzettend hard gewerkt om alle speelgoed te verwerken: poetsen, repareren, compleet maken en vervolgens zo gevarieerd mogelijke pakketten samenstellen. Er is dus ook nog veel behoefte aan vrijwilligers, zelfs twee uurtjes hulp is al zeer welkom! Voor meer informatie:www.speelkr8.nl.

Wereldmissiedag in het teken van @MamaAliceNGO

20140930w5STERKSEL – Dit jaar heeft basisschool de Talententoren, als bijdrage aan de wereld missiedag gekozen voor her project van Mama Alice. Mama Alice (2005) is een stichting die gratis opvang biedt aan kinderen tussen 4 en 18 jaar in Peru, Ayacucho. De kinderen krijgen psychosociale en medische zorg, onderwijs en leren een vak. Alles om hen op weg te helpen naar een betere toekomst. Frédérique Kallen, de oprichtster van de Stichting en woonachtig in Ayacucho, heeft de stichting naar haar overleden moeder vernoemd omdat ze alle kinderen in de wereld de warmte en geborgenheid gunt die zij van haar moeder heeft gekregen. Momenteel maken 1000 kinderen gebruik van de zorg van Mama Alice. Met meer dan 30 lokale medewerkers richten zij zich op een duurzame oplossing die door de lokale bevolking gedragen wordt.
Het project in Ayacucho, Peru, berust op 3 pijlers: onderwijs, welzijn en vakopleidingen.Mama Alice is begonnen met dagopvang van kinderen van 4 tot 18 jaar in wijkcentra, gelegen in een viertal sloppenwijken.Momenteel hebben ruim 1000 straatkinderen contact met de organisatie. Ook de moeders van de straatkinderen (de Mamita’s) worden geholpen door Mama Alice. Zo maken zij diverse producten, zoals gelukspoppetjes. Als de moeders inkomen hebben zijn zij beter in staat voor hun kinderen te zorgen.
Mieke van Stiphout: “In Zuidoost Brabant ben ik als vrijwilligster actief voor de Stichting Mama Alice. Toen ik op het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze werkte kwam ik in contact met de familie Kallen. Een van de kinderen, Vivian, was opgenomen in de groep waar ik werkte. Haar zusje Frederique kwam vaak mee op bezoek. Jaren later, ik werkte al niet meer op Kempenhaeghe, kwam ik Frederique door een toeval weer tegen. Sindsdien ben ik actief voor de stichting die zij oprichtte en zijn we goed bevriend geraakt.
In november en december houd ik voor Mama Alice een statiegeldactie bij verschillende supermarkten in Sterksel (Attent), Heeze (AH & C1000), Leende (Plus), Maarheeze (Jumbo), Someren (AH, Jumbo & Jan Linders) en Lierop (Spar). Er komt bij het inleverpunt van statiegeldflessen een ‘collectebus’ te hangen waarin klanten hun statiegeldbon kunnen deponeren als zij iets willen bijdragen aan Mama Alice. Mama Alice is in het bezit van een CBF certificaat.”
Op de Talententoren werd voor onderbouw en bovenbouw apart een presentatie gegeven naar aanleiding van dit thema.

Bazaar Rode Kruis

bazaar rode kruis copyright foto margot van den boer091113-54 (6)HEEZE – De Bazaar van de Welfare van het Rode Kruis Heeze wordt weer gehouden op zaterdag 15 november aanstaande in dorpshuis
’t Perron, Schoolstraat 48. Van 11.00 uur tot 15.30 uur.

Welfare Heeze heeft weer prachtige artikelen gemaakt voor de jaarlijkse Bazaar, zoals o.a. gastendoekjes met “Groeten uit Heeze”, slabbetjes, mooie tafellakens en gebreide sloffen.
De loterij en de tombola met mooie prijzen ontbreken natuurlijk niet.
Daarnaast vindt u een tafel met kerstartikelen en leuke hebbedingetjes.

U bent van harte welkom. Mogen zij op uw komst rekenen ?

Om 15.30 uur is het einde van de Bazaar met de trekking van de loterij.

Informatiemarkt ‘Samen leven’ op 16 november Over veranderingen in de zorg

HEEZE – LEENDE – Vanaf 2015 verandert er veel in de zorg, de Wmo, jeugdzorg en de Participatiewet. De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat u als inwoner op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen in de zorg. Wat betekent dit voor onze inwoners? Dat is de belangrijkste vraag.

Informatie delen
De gemeente plaatst alle actuele informatie op de website www.heeze-leende.nl en is telefonisch, via het Loket maatschappelijke ondersteuning, bereikbaar voor vragen.
Om ook op een andere manier in contact te komen met u als inwoner, vindt er op 16 november een ‘Samen leven’ markt plaats. Dit is een informatiemarkt over de veranderingen in de zorg.
De gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende organiseren gezamenlijk deze markt. De informatiemarkt vindt plaats in cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard van 13.00 tot 17.00 uur.

De ‘Samen leven’ markt
Op de ‘Samen leven’ markt geven diverse betrokken partijen en instanties, zoals zorgaanbieders, particuliere initiatiefnemers en de gemeenten, uitleg over de veranderingen in de zorg. Er is ook een ‘lippenbank’ waarop wethouders in gesprek gaan met hun inwoners. De wethouders Wilma van der Rijt, Jos van Bree en Mathieu Moons zijn van 14.30 tot 15.30 uur aanwezig om vragen van inwoners uit Heeze-Leende te beantwoorden. Verder zijn er een demonstratie rolstoeldansen en lezingen en worden filmpjes getoond in de theaterzaal.

Heeft u vervoersproblemen om de informatiemarkt te bezoeken?
Als u geen gebruik kunt maken van Taxbus, familie of vrienden en daardoor niet zelfstandig in Valkenswaard kunt komen om de informatiemarkt te bezoeken, kunt u zich melden bij het Loket maatschappelijke ondersteuning op telefoonnummer (040) 224 1455 tussen 09.00 uur en 12.30 uur.
Gaat u naar de informatiemarkt en u hebt nog een plekje vrij in de auto, denk dan ook aan andere geïnteresseerden die naar de markt willen komen! Als u bereid bent om iemand mee te nemen, geef dat dan aan bij het Loket maatschappelijke ondersteuning.

Voor meer informatie over de veranderingen in de zorg en de informatiemarkt kunt u terecht op www.heeze-leende.nl.

Sinterklaas: een feest voor de kinderen

Burgemeester Paul Verhoeven (c) margot van den boer

Burgemeester Paul Verhoeven
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Burgemeester Paul Verhoeven is duidelijk in zijn standpunt: “In het nieuws wordt de laatste tijd regelmatig de discussie gevoerd over Zwarte Piet. Sommigen verbinden hier een discriminatiediscussie aan wat absoluut niet bedoeld wordt. Van oudsher is Sinterklaas immers gewoon een kinderfeest. Sinterklaas de goedheiligman en zijn koddige, grappige en soms wat knullige knecht heet Zwarte Piet.

Piet is welkom in Heeze, Leende en Sterksel

Piet is welkom in Heeze, Leende en Sterksel

Ik heb nog nooit een kind de verbinding horen leggen tussen Zwarte Piet en discriminatie. Natuurlijk heb ik begrip voor de personen die zich gekwetst voelen door ‘Zwarte Piet’. Ik kan dat gevoel niet wegnemen. Ik kan slechts melden dat het nooit de bedoeling was en is om hiermee te kwetsen, het is immers een kinderfeest.

Ik sprak onlangs mevrouw Ineke Stroeken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volksculturen en nationaal vertegenwoordigster van het Immaterieel Werelderfgoed. Zij vertrouwde mij toe dat slechts een handje vol mensen de negatieve Zwarte Pieten-discussie in stand proberen te houden. De media geeft hier onevenredig veel aandacht aan.

Hierbij valt het mij op dat deze tegenstanders van Zwarte Piet het nooit hebben over het kinderfeest zoals het traditionele Sinterklaasfeest bedoeld is.

Ik heb als burgemeester onlangs overleg gehad met de Contact Commissie in Leende, het Sint Nicolaas Comité in Heeze en het Oranje Comité in Sterksel. Deze mensen organiseren jaarlijks het Sinterklaasfeest in onze gemeente. We waren het allemaal snel met elkaar eens. Zwarte Piet is zwart. Het Sinterklaasfeest heeft niets te maken met racisme en met Zwarte Piet willen we ook niemand kwetsen. Dus Sinterklaas komt ook dit jaar weer in al onze dorpen voor de kinderen. Samen met zijn grappige kindervriend Zwarte Piet. Ik ben blij met deze opstelling en wens hen veel succes met het organiseren van dit mooie kinderfeest.”

Voorkom fietsendiefstal

fietsen15061-00 (3)HEEZE – LEENDE – De laatste tijd zien ze in de gemeente, met name bij het station in Heeze en in de winkelgebieden, weer een toename in het aantal fietsendiefstallen.

Hieronder een paar tips om diefstal te voorkomen:
Zet uw fiets zoveel mogelijk binnen;
Stal uw fiets – als dat mogelijk is – in een bewaakte fietsenstalling;
Stal uw fiets op een drukke, goed verlichte plaats;
Zet uw fiets op slot;
Gebruik één of meerdere extra sloten;
Gebruik sloten van gehard staal, bijvoorbeeld van het ART of MBT keurmerk;
Maak uw fiets met voorwiel en frame vast aan een vast object, bijvoorbeeld aan een paal;
Bevestig het (extra) slot zo hoog en strak mogelijk;
Laat uw postcode en huisnummer in het frame graveren;
Laat de erkende vakman een registratiechip in uw fiets plaatsen;
Zorg dat u registratiegegevens bij u hebt bij de aangifte van een fietsdiefstal.

Aangifte doen
Is uw fiets weg? Doe dan altijd aangifte! Daardoor krijgt de politie een goed beeld van deze vorm van criminaliteit en kan actie hiertegen worden ondernomen. U kunt uw aangifte van fietsdiefstal ook doen via internet. Zie hiervoor www.politie.nl.

Sportconsulenten aan het woord

 

 

SportconsulentenHEEZE – LEENDE – Voor diegene die ons nog niet kennen zullen we ons even kort voorstellen. Wij zijn Esther Timmermans (28 jaar en woonachtig in Venlo) en Joeri van Hoof (27 jaar en woonachtig in Budel). Sinds oktober 2012 zijn wij werkzaam als sportconsulenten voor de gemeente Heeze-Leende. Wij dragen bij aan een kwaliteitsimpuls van het bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs, leggen verbindingen tussen de sportverenigingen, scholen en gemeente en zorg er voor dat deze partijen gaan samenwerken en resultaten behalen met sport als middel. Daarnaast ben ik (Esther) sinds kort ook actief voor de doelgroep ouderen (55+) binnen de gemeente Heeze- Leende.
Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs De zomervakantie is ondertussen al een tijdje achter de rug dus de kinderen zijn weer volop bezig op school, zo ook met de gymlessen. Maar, hoe zien die gymlessen er uit en wat is daarin de rol van de sportconsulenten?

De kwaliteitsimpuls bestaat uit een aantal fasen:

1) invoer nieuwe lesmethode inclusief jaarplanning en praktisch gymrooster

2) voorbeeldlessen sportconsulent middels nieuwe methode

3) coaching groepsleerkracht, sportconsulent geeft les leerkracht assisteert

4) coaching groepsleerkracht, leerkracht geeft les, sportconsulent assisteert

5) groepsleerkracht geeft zelf de les zonder verdere coaching

 

De afgelopen twee schooljaren zijn de meeste scholen (groep 3 t/m 8) bezig geweest met fase 1, 2 en 3. Dit schooljaar gaat vooral om de overgang van fase 3 naar 4. Bij deze overgang verzorgt de leerkracht twee onderdelen van de gymles en biedt de sportconsulent als derde onderdeel een verdieping aan van een specifieke sport. Zo zijn we tot nu toe bezig geweest volleybal en badminton en gaan we na de herfstvakantie dieper in op handbal en hockey. Dit doen we steeds 4 weken achter elkaar.

Naast de reguliere gymlessen van groep 3 t/m 8 houden we ons (indien er een vraag ligt vanuit de school) ook bezig met de gymlessen voor de kleuters en bewegen op het schoolplein.

 

Sport en Politiek

Momenteel is sport ook een hot item in de politiek. Onze vertegenwoordigers in Den Haag pleiten voor het uitbreiden van meer gymlessen binnen het basisonderwijs. Dit omdat bewegen bijdraagt aan een betere ontwikkeling en ook nog eens bevorderend werkt bij de schoolprestaties. Helaas wordt nog steeds geconstateerd dat de huidige norm van 2 uur bewegen niet gehaald wordt. Dit vanwege het feit dat de norm van 2 uur geen wettelijk verplichte norm is maar een streven voor scholen. Hierdoor zien we helaas nog vaak dat gym het ondergeschoven kindje is binnen het basisonderwijs en dat de norm van 3 uur gym nog een lange weg te gaan heeft.

Heeft u vragen over de gymles of iets anders omtrent sport & bewegen neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens
JoeriEstherEsther Timmermans e.timmermans@heeze-leende.nl 06-29266839 St. Jan, Triangel en Kindcentrum de Parel
Joeri van Hoof j.v.hoof@heeze-leende.nl 0622946228 Dirk Hezius, Trumakkers, Merlebos en Talententoren

 

 

Let's Play is op 30 DECEMBER 2014
De Nationale Sportweek 2015 van 18 t/m 25 april