20 oktober 2018

Adriaan vertelt vanuit Colombia: Vrijwilligers

Adriaan: “Ik wil graag aandacht vragen voor een tekort aan vrijwilligers bij het Bolivia Comité Geldrop. Vooral een tekort aan chauffeurs om de Sinten en Pieten rond te rijden aan het einde van dit jaar. Waarom ik hier aandacht voor vraag? Omdat ik al heel dikwijls meegemaakt heb hoe ongelofelijk waardevol het werk is wat Bolivia Comité Geldrop doet.

Door het organiseren van bezoeken van Sinterklaas en Zwarte Piet bij gezinnen en bedrijven halen zij geld op. Geld dat wordt uitgegeven aan de opleiding van kinderen in Zuid Amerika. Dat zijn zonder uitzondering kinderen die anders nooit een mogelijkheid zouden hebben om te kunnen studeren.

Ik heb zelf al verschillende kinderen mogen begeleiden die via Bolivia Comité Geldrop de kans hadden gekregen om te studeren. Ik heb ook zelf mogen aanschouwen wat er met die kinderen is gebeurd na hun opleiding. En dat is [ op een uitzondering na ] heel veel. De kinderen die een universitaire opleiding hebben kunnen volgen hebben allemaal een goede baan gekregen. Zonder uitzondering helpen zij daarna hun familie met hun levensonderhoud.

Ik ben pas nog bij een moeder van een student geweest die me trots haar nieuwe slaapkamer met bed liet zien. Die had ze gekregen van haar zoon die, dankzij het Bolivia Comité, een studie heeft kunnen volgen en nu onderwijzer is. Het is een droom van alle armen in dit land dat hun kinderen een studie kunnen volgen. Maar dit is voor heel weinig kinderen weggelegd. De lagere school en het daarop volgende voortgezette onderwijs op de publieke scholen is bar slecht in Colombia. Toch zijn er, ondanks de moeilijke omstandigheden, elk jaar weer kinderen die met goede punten dit onderwijs afmaken. Dat is vrijwel altijd omdat de ouders het kind helpen en motiveren. Het zijn ook allemaal kinderen die vooruit willen en het zou eeuwig jammer zijn als ze geen kans zouden krijgen omdat niemand ze helpt. Deze kinderen willen wij graag helpen. Wij selecteren ze en stellen ze voor bij het Bolivia Comité. Wij controleren de kosten en kunnen garanderen dat er geen enkele eurocent verloren gaat.

Daarom een oproep mijnerzijds om dit werk te ondersteunen. U heeft hopelijk de oproepen gezien waarbij een goede uitleg wordt gegeven wat er van U verwacht wordt. Als U zeker wilt zijn dat Uw werk ten goed komt een de minder bedeelden in deze wereld, dan kan dit met dit werk. De kinderen zullen U hun hele leven dankbaar zijn.

Golde Liesjes (Muziek)

golde liesjesHEEZE – De Golde Liesjes is een groep uit America.

Deze 7 vrolijke meiden verzorgen sinds juli 2006 voor iedereen een heerlijk ontspannen sfeertje.
Ze zingen Nederlandse smartlappen en Duitse schlagers en dit alles met een vrolijke noot.

Je hoeft overigens geen lid te zijn. Deze bijeenkomsten van Vrouwen van Nu Heeze zijn voor alle vrouwen toegankelijk.

De avond begint op donderdag 18 oktober om 20.00 uur boven de bibliotheek in ’t Perron te Heeze.

Adriaan vertelt vanuit Colombia: AOW

AOW

Adriaan: “Onlangs heb ik de leeftijd bereikt om voortaan maandelijks AOW te mogen ontvangen. Van de ene kant mooi dat we dit krijgen van de andere kant wordt je wel met de neus op de feiten gedrukt dat ik aan mijn laatste etappe ben begonnen. We moeten nu elke dag een keer extra dankjewel zeggen dat ik nog geen stok nodig heb om me voort te bewegen.

Ik moet er al helemaal niet aan denken dat ik nog eens aan een incontinentieluier moet beginnen. Ik heb ze hier nog nooit gezien en ben bang dat ik ze zal moeten importeren. Maar voorlopig zijn we nog kei gezond. Voel ik me zo sterk als een os maar vooral voel ik me ongelofelijk bevoorrecht dat ik dat geld maandelijks krijg.

Hier is er ook een soort van AOW voor de ouderen. Maar dan mag je niets meer bezitten en het bedrag dat je krijgt is €60,00 per maand. Met dat bedrag kan je op het platteland nog wel iets doen maar in de stad stelt het niet veel voor. Hier is het normaal dat oudjes nog gewoon elke dag gaan werken. Als ze geluk hebben dan mogen ze dat tot aan hun dood doen. Hebben ze dat geluk niet dan zijn ze afhankelijk van hun kinderen en hun familie. Die nemen ze in huis op en dan ze zijn ze voor de rest van hun leven afhankelijk van hun liefdadigheid. Ik zie elke dag op heel veel plaatsen wat dat betekent. Meestal wordt het oudje elke morgen voor de deur in een stoel geplaatst en ’s avonds er afgehaald om naar bed te worden gebracht. Het eten dat ze krijgen is dikwijls het restant dat is over gebleven nadat de kinderen en de kostwinner hebben gegeten. Het niet hebben van een incontinentieluier heb ik ook al dikwijls mogen aanschouwen. Het is niet leuk om in je eigen ontlasting en stank te moeten gaan zitten. Er zijn hier geen verzorgingstehuizen en als de gezondheid achteruit gaat dan blijven ze tot aan hun dood bij de kinderen wonen. Hopelijk hebben ze geen medicijnen nodig omdat dit problemen op gaat leveren. Er zijn maar weinig kinderen die deze kunnen betalen. Iedere keer als ik dit weer zie dan weet ik weer hoe goed ik het heb. Ik hoef me niet druk te maken dat ik niet naar een dokter kan en ook niet dat ik geen geld meer heb voor een beetje ontspanning. Tenminste als ik mijn vrouw kan overtuigen dat we niet alles uit moeten geven wat er binnen komt. Zij wil alles wat we overhouden uit gaan delen aan de vele Venezolanen die hier elke dag in dikke armoederond moeten zien te komen. Kan die stoel nog zomaar voor de dag moeten komen.”

Heidewandeling voor mantelzorgers

HEEZE – LEENDE – Op woensdag 17 oktober van 9.45 tot ongeveer 14.30 uur organiseert het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende weer een Heidewandeling speciaal voor Mantelzorgers. Aansluitend wordt er geluncht in dinee-Café Veertien in Eersel. De wandeling zal dit keer door de Cartierheide lopen en wordt u aangeboden door Staatsbosbeheer. Zij zorgen voor een deskundige gids.
Het uitstapje biedt u, naast ontspanning, ook de kans om desgewenst uw verhaal te delen met gelijkgestemden. Deelname is gratis.

Aanmelden voor de Heidewandeling kan door te mailen naar: steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of bellen naar: 06-51861354, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag.

In het kort
Voor wie: mantelzorgers uit Heeze-Leende
Waar: verzamelen bij ’t Perron om 9:45 uur
Wanneer: woensdag 17 oktober 2018
Tijd: 9:45 – 14:30 uur
Deelname: gratis

Adriaan vertelt vanuit Colombia : Referendum

Referendum

Adriaan: “Afgelopen week is er een referendum geweest waarbij de bevolking kon stemmen om een aantal punten in het politieke systeem te veranderen.

Het eerste punt was de verlaging van het loon van de kamer leden van 40 keer het minimumloon naar 25 keer het minimumloon.
Het tweede punt was het voorstel om corrupte kamerleden naar de gevangenis te sturen. [ die kregen tot nu toe meestal huisarrest ].
Het derde punt was openbare aanbestedingen openbaar te maken. [ vriendjespolitiek wordt dan een stuk moeilijker ].
Het vierde punt geeft de burger stemrecht bij overheidsbegrotingen.
Het vijfde punt moet er voor zorgen dat het Kamerlid aanwezig is bij de vergaderingen, zijn stem uitbrengt en inzicht geeft in zijn werk. [ nu is het normaal dat een gekozen Kamerlid meteen een huis koopt in New York en daar gaat wonen van zijn nieuwe salaris ].
Het zesde punt moet er voor zorgen dat er inzicht komt in de nevenbaantjes en overige inkomens van de kamer leden.
Het zevende punt is het voorstel dat een politicus maximaal 3 periodes verkiesbaar kan zijn. Het referendum was vooral belangrijk om een einde te maken aan de onaantastbaarheid van de politieke elite. Om het referendum rechtsgeldig te krijgen moesten minstens 12 ½ miljoen [ 33% ] mensen gaan stemmen.

Uiteindelijk hebben 12 miljoen mensen een stem uitgebracht waarvan 99% voor de voorstellen heeft gestemd. Laten we hopen dat het aantal uitgebrachte stemmen er voor gaan zorgen dat de veranderingen ook daadwerkelijk zullen worden doorgevoerd. Het is en blijft een punt van zorg dat er in de provincies met de grootste problemen [ de kust en de grensprovincies ] ook meteen de laagste opkomst was. Of dat nu aan het slavenverleden, het leven onder constante geweldsdreiging of het ontbreken van opleiding is, ik weet het niet.
Ik weet wel dat de corruptie de ontwikkeling van deze gebieden zwaar tegen houd. Pluspunt is wel dat veel mensen verschoten zijn van de verschillen in opkomst in het land. We kunnen nu alleen wachten totdat de politici zich daadwerkelijk in dienst van de bevolking gaan stellen, inclusief de informatievoorziening die nodig is dezelfde bevolking op te laten komen voor hun rechten.
Bovenstaande geeft wel aan dat er daadwerkelijk stappen worden gezet in Colombia om de corruptie en het politieke systeem aan te pakken. Dat kan van maar weinig landen in Zuid Amerika gezegd worden.”

Indische familieachtergrond

REGIO – Voor mensen met een Indische achtergrond, of die familieleden uit het voormalig Nederlands-Indië hebben of dienden als militair in de Atjeh-oorlog (1873-1914) wordt op zaterdag 29 september a.s. aanvang 11 uur in Baarn een interessante bijeenkomst gehouden.
Op die dag organiseert de interessegroep Stamboomonderzoek van de HCC, de grootste computerclub van de BeNeLux weer een bijeenkomst in Zalencentrum Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a in Baarn.

In 2010 publiceerde Adriaan P. Intveld zijn boek getiteld ‘Gevallen op het veld van eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet’, vrucht van ruim drie jaar onderzoek. De titel verwijst naar de tekst op de toegangspoort van de begraafplaats. Helaas zijn de registers van de begraafplaats in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan, waardoor er geen overzicht meer is wie er op Peutjoet begraven ligt of heeft gelegen. Adriaan Intveld heeft geprobeerd de belangrijkste genealogische en biografische gegevens van de overledenen te beschrijven door uitgebreid bronnenonderzoek. Aan de hand van dit boek geeft de spreker een overzicht van de belangrijkste genealogische bronnen op het gebied van militairen die overleden zijn in het voormalig Nederlands-Indië. Tevens zal hij ingaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot het digitaal ter beschikking komen van bronnen.
Adriaan Intveld is lid van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) en maakte een aantal jaren deel uit van zowel het bestuur als de redactie.

Computerprogramma

Stamboomonderzoekers kennen meerdere computerprogramma’s om de gevonden gegevens op te slaan. De ontwikkelaars van die programma’s worden regelmatig uitgenodigd om te komen vertellen over de nieuwigheden die in updates van de programmatuur zijn aangebracht.
Dti keer is het de beurt aan Femke Nijveldt en Fred van Deelen die komen vertellen over het programma Brother’s Keeper versie 7 dat in het Nederlands beschikbaar is. Op de site (www.bkwin.com) staat een zogenaamde shareware versie hetgeen betekent dat een probeerversie kan worden gedownload en geïnstalleerd. Het betreft een stand alone draaiend programma, dat op een Windows PC/laptop draait. Na registratie op de website van Brother’s Keeper krijgt de gebruiker de beschikking over aanvullende functionaliteit, technische ondersteuning en een (Engelstalige) handleiding. Kosten € 38. De structuur van het programma is zo dat alle gekoppelde documenten, foto’s, enz., zijn te kopiëren en op een andere PC terug te zetten zijn. Ook handig voor het maken van een reserve kopie.
Als uitvoermogelijkheden zijn een webversie, Word en PDF of een tekstbestand mogelijk.
Kenmerkend aan het programma is zijn intuïtieve werking, overzichtelijkheid en daardoor duidelijkheid en de bronvermelding.
Meerdere keren per jaar wordt het programma voorzien van nieuwe functies en worden eventuele foutjes opgelost. Maar ook aan bij gebruikers levende wensen wordt indien mogelijk aandacht besteed. Zo zijn de velden voor locaties, namen en het interne tekstbestand langer gemaakt en de rapportages uitgebreid.
De Nederlandse vertaling wordt dan gelijk bijgewerkt.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC -de grootste computerclub in de Benelux- is sinds 1986 een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden inclusief de websites van de archieven. Ook met historische-, geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek.
Daarnaast exploiteert zij de website genealogie.hcc.nl/

Adriaan vertelt vanuit Colombia: “Eén vrouw terecht”

Een vrouw terecht

Adriaan: “Ik heb een paar weken geschreven over vier vrouwen die verdwenen waren tijdens hun zoektocht naar garnalen. Daarvan is nu een vrouw terecht. Zij is aangekomen in het dorp, in slechte gezondheid, depressief, zonder garnalen en al het geld is op.
Nu zal ik niet dood gaan van het geld dat ik kwijt ben. Ik maak me meer zorgen over de ontstane situatie met haar. Behalve het geld dat ze van mij had geleend had ze ook een bedrag geleend bij de bank. Die bank wil wel het geld dat ze daar geleend had. Zij dreigen nu haar bescheiden huisje [ waar ze haar hele leven voor gewerkt heeft ] openbaar te gaan verkopen. Dat zorgt ervoor dat de vrouw amper aanspreekbaar is. Als ik met haar wil praten om een oplossing te zoeken barst ze in huilen uit. Ik ben wel bang dat ze haar huis kwijt gaat raken. Maar het allerergste is dat het heel moeilijk voor haar gaat worden om nog iets te verdienen. De tussenpersoon die de garnalen bij hun zou bezorgen is onderweg dood geschoten. Het geld en de garnalen zijn verdwenen.

De situatie in het grensgebied tussen Venezuela en Colombia is in een oorlogszone aan het veranderen. Maduro heeft door zijn beleid ervoor gezorgd dat de prijsverschillen van een aantal producten extreem zijn geworden. Hij moet door subsidies de prijs van een aantal artikelen betaalbaar houden voor zijn bevolking. Dat zorgt ervoor dat de bijvoorbeeld de prijs van een liter benzine in Venezuela nog minder dan een eurocent is. Deze liter kost in Colombia € 0,70. Elke Venezolaan in de grensstreek probeert nu deze producten de grens over te smokkelen om zijn familie te onderhouden. Het leger en de politie proberen dit met alle middelen tegen te houden. Zij zijn compleet afhankelijk van de oliedollars van Maduro en willen hun baan behouden.

Daarnaast zijn er de nodige bendes actief die de beperkte smokkelroutes die er nog zijn onder controle te krijgen. Pas als deze routes onder controle zijn en je kunt het nodige smeergeld betalen zal er weer handel komen. Er zijn echter heel veel bendes.

Journalisten wagen zich niet in dit gebied en er komt maar mondjesmaat informatie uit het grensgebied.
De andere drie vrouwen zitten nog ergens in dit gebied. Zij durven helemaal niet terug te komen omdat ze hun geld geleend hebben bij lokale geldschieters. Die hebben weinig medelijden met personen die hun schuld niet kunnen of willen betalen. Voorlopig is de vrouw hier, veilig bij ons in huis. We zien wel hoe we het kunnen oplossen.”

Een robot van afval? Kan dat?

HEEZE – Groep 6 van basisschool De Parel in Heeze-Leende kreeg les over zwerfafval van een robot op 11 september jongstleden. Niet alleen gewoon les, maar ook dansen!

Robby de Robot vertelt samen met gastdocent Madeleine Velthuizen op welke wijze je blikjes kunt recyclen en er bouten en moeren van maakt die in Robby de robot zitten. Op deze manier probeert Madeleine de kinderen inzicht te geven dat zwerfafval en afval waarde heeft, als je het maar goed ‘weggooit’.

In de gastles gaan de kinderen ook naar buiten om zelf zwerfafvalonderzoek te doen, wat vind je zo op straat en in de bosjes in de directe omgeving van de school? De kinderen staan er versteld van wanneer ze met 28 leerlingen in 30 minuten tijd in totaal 777 stuks zwerfafval ophalen: 612 stuks zijn PMD (plastic, metaal en drinkkartons), de rest is overig afval.

Aan het einde van de les vraagt Madeleine; ‘Wat hebben jullie er van geleerd?’. Eén van de kinderen maakt een mooie samenvatting en zegt: ’Wij vervuilen onze omgeving, door zo maar dingen op straat weg te gooien. Dit is gevaarlijk voor de boerderijdieren, onze huisdieren en de dieren in de zee. We maken de dieren ziek en onszelf ook.’ De les wordt afgesloten met het dansen op het lied ‘Happy’ van Pharrell Williams, natuurlijk samen met de robot.

Alle basisscholen in Heeze-Leende kunnen gratis gebruik maken van de gastlessen ‘Zwerfafval, dat pakken we samen op!’. Daarnaast is er een fotowedstrijd waarmee de robot Meccanoid gewonnen kan worden.

De gemeente Heeze-Leende heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil op allerlei manieren bijdragen aan een duurzame samenleving en een beter milieu. Daarom heeft de gemeente een ‘Plan van Aanpak Zwerfafval’ laten opstellen, dat ze in samenwerking met AJC projectmanagement uitvoert. De gastlessen zijn hier een onderdeel van.

Doet de school (van uw kinderen) dit jaar ook weer mee? De gastlessen zijn geheel gratis en worden volledig verzorgd door een afvaldeskundige. Scholen kunnen zich aanmelden via: Madeleine Velthuizen, madeleine@facetgovernment.nl.

Park Meentplein speelt en beweegt, zeker op burendag

dorpsraad leendeLEENDE – Al jarenlang maken zowel jeugdigen als ouderen veelvuldig gebruik van het park aan het Meentplein in Leende.
“Zowel in het voor- als in het najaar plannen we, als Dorpsraad Leende, een ochtend om het park weer gebruiksklaar of winterklaar te maken. Als het goed is, wordt dit najaar gestart met de sloopwerkzaamheden rondom het Meentplein. Aansluitend worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe MFA. Met de gemeente is afgesproken dat de beweegtuin / het speelpark nog zolang mogelijk in tact blijft.

Dus ook nu willen we weer een zaterdagochtend plannen om het parkje winterklaar te maken. De datum die we geprikt hebben is zaterdag 22 september. We beginnen weer om 09.30 uur en natuurlijk zorgen wij voor een kopje koffie met wat lekkers. Verzoek aan de helpers om zelf een hark of schoffel mee te nemen.
Op 22 september wordt ook de Burendag georganiseerd. Een dag waarop we als buurt gezellig samen komen en waarbij we iets goeds doen voor de buurt. In dit geval het winterklaar maken van de beweegtuin / het speelpark.”

Voorlichtingsbijeenkomst valpreventie

gemeente Heeze-LeendezuidzorgHEEZE – LEENDE – In de week van de valpreventie zal op woensdag 3 oktober tussen 10.00 – 12.15 uur in de Meent een voorlichtingsbijeenkomst valpreventie plaatsvinden.

Neem de stap, blijf vitaal Gratis voorlichtingsbijeenkomst om stevig op de been te blijven.

In Nederland moet iedere zes minuten een 65-plusser als gevolg van een val behandeld worden op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. In Heeze-Leende ligt het gemiddelde zelfs nog hoger: in 3 maanden loopt gemiddeld 6% van de 65-plussers in Heeze-Leende letsel op door een val (GGD ouderenmonitor 2016). Je kunt veel doen om de kans op een val te verkleinen, waardoor je langer zelfstandig en vitaal kunt blijven.

Voor wie?
Deze voorlichtingsbijeenkomst is voor alle inwoners van Heeze-Leende die: 
Lang fit, mobiel en vitaal willen blijven; 
Angst hebben om te vallen; 
Inzicht willen krijgen in de mogelijkheden die de kans op vallen verlagen.
Herken je jezelf in deze kenmerken, of moet je gelijk aan iemand denken? Praat erover met hem of haar!

Wanneer?
Woensdagochtend 3 oktober Tijd: 10.00 – 12.15 uur Locatie: De Meent, Leende

Gratis! Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u gratis aangeboden door de gemeente Heeze-Leende, GGD, ZuidZorg en fysiotherapiepraktijk Bennenbroek.

Programma

10.00 – 10.15 uur Inloop  Ontvangst met koffie en thee

10.15 – 11.00 uur Wat zijn risico’s en hoe kunnen deze voorkomen worden?  Tips voor uw huis en de inrichting daarvan  Tips voor uw zicht

11.00 – 12.00 uur Hoe hoog is uw valrisico?  Bij interesse, doorverwijzing naar de fysiotherapeut of buurtsportcoach  Informatiemarkt  Gratis kopje koffie, thee en een stukje fruit

12.00 – 12.15 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst of heeft u vragen? Neem contact op met onze buurtsportcoach Dominique Palmen door te bellen naar 06 8193 5687 of te mailen naar d.palmen@heeze-leende.nl. Ze is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 – 16.30 uur. Aanmelden kan tot 26 september!

Ze zien u graag op woensdagochtend 3 oktober a.s. onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.

Komt u alleen? Neem gezellig uw buurvrouw of buurman mee.fysio bennenbroekggd