24 september 2020

Open Dag Kempenhaeghe unieke kans tot kennismaken met bijzonder instituut

Internationale bekendheid

Internationale bekendheid

Op zondag 21 april 2013 mag iedereen een kijkje nemen in het ziekenhuis van Kempenhaeghe, op de school De Berkenschutse en bij de bewoners op Providentia. Het wordt een grootschalige Open Dag van 11 en 16 uur.
Kempenhaeghe heeft heel wat te laten zien. Het is een expertisecentrum voor kinderen en volwassenen die – mogelijk – een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapproblemen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen hebben. Kempenhaeghe heeft over deze aandoeningen expertise opgebouwd die bekend is tot ver over de landsgrenzen.
Een gelegenheid als deze doet zich niet vaak voor, dus is het voor bezoekers een unieke gelegenheid kennis te maken met de veelzijdigheid van dit instituut. Er is een breed scala aan activiteiten, zeker ook voor kinderen:  discodansen, een poppentheater en paardrijden in de manege, een ballonnenwedstrijd met Kempy, de mascotte van Kempenhaeghe. Muziek is er van Ger van Huis, Midlife, Mario en Els, ’t Inventielke en de Blue Band.

'Natuurlijke keizersnede' nu ook in St. Anna Ziekenhuis

Vanaf heden wordt in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop bij een geplande keizersnede de baby direct op de borst van de moeder gelegd. Dit huid-op-huidcontact bevordert het welzijn van de baby, verhoogt het slagingspercentage van de borstvoeding en optimaliseert de psychosociale beleving van de moeder.
Nadat de baby in de operatiekamer direct na de geboorte is gecontroleerd op de vitale functies, beoordeelt de kinderarts of de baby bij de moeder mag blijven. Armen en borst van de moeder worden dan vrijgemaakt en het huidcontact wordt gecontinueerd tot terugkomst op de afdeling obstetrie. Bij een ongeplande keizersnede wordt eveneens huid-op-huidcontact toegepast. Dit gebeurt in de kraamsuite bij de moeder of, zolang de moeder nog op de operatiekamer is, bij de partner. Dit  huidcontact in een steriele niet-natuurlijke omgeving is mogelijk geworden na intensief overleg met kinderartsen, anesthesiologen, verpleegkundigen en OK-medewerkers, met in achtneming van patiëntveiligheid en na aanpassing van de vereiste protocollen.